Home

W SPRAWIE WNIOSKU O WPIS NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH

PROWADZONĄ PRZEZ RADĘ OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH

W BYDGOSZCZY

Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy działając na podstawie § 12 Uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 9/IX/2013 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich

zawiadamia, że do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy wpłynęły wnioski o wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Bydgoszczy, które złożyli:

1) Aleksandra Drutel – Jenek (art. 25)

2) Barbara Przewoźniak

3) Radosław Nitka

4) Magdalena Bełza – Rojkowska

5) Kamila  Zaleśkiewicz (art. 25)

6) Natalia Ciechanowskaj – Grzecza

7) Natalia Kamińska

8) Piotr Łączkowski

9) Marta Pakmur

10) Edyta Matusiak

11) Paulina Szatkowska

12) Agnieszka Przeworek

13) Jacek Ciemny

14) Jagoda Oburota

15) Michał Terefenko

16) Maja Włottkowską

17) Joanna Popielewska

18) Barbara Pankowska

19) Magdalena Kowalczyk

20) Agnieszka Lau – Rzeczewską

21) Kamila Ogińska

22) Kamil Krzysztof Ciesiński

23) Agnieszka Serlikowska (art. 25)

24) Sylwia Wronka

25) Katarzyna Piasecka

26) Patryk Kajtek

27) Edyta Nowek

28) Krzysztof Nowek

29) Karol Czerkawski

30) Aleksandra Pacewicz

31) Natalia Sieracka

32) Natalia Mielczarek

33) Przemysław Gornowicz

34) Milena Sarnowska

35) Piotr Koziński

36) Anna Wanat

37) Karolina Narojczyk

38) Paweł Domański

39) Kaja Smietana

40) Mateusz Posłuszny

41) Anita Małek

42) Natalia Brzeska

43) Dominika Loll

44) Szymon Migała

45) Bartosz Sołtysiuk

46) Monika Tylach

47) Karolina Adamowicz – Sypniewska

48) Dawid Meller

49) Tomasz Grzybowski

50) Agnieszka Magusiak

51) Stanisław Bojar

52) Tomasz Wolszlegier

53) January Gralik (art.. 25)

54) Magdalena Ratajczyk