Aktualności

Strona 1 z 31  > >>

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 2 maja 2017 roku  Biuro Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, Dział Aplikacji oraz Punkt Konsultacyjny w Pile będą nieczynne.
(czytaj więcej)

Szanowni Państwo,

W imieniu Katedry Prawa Karnego UKSW w Warszawie w ramach cyklu Bielańskie Kolokwia Karnistyczne na temat:
„Czynny żal jako okoliczność wpływająca na odpowiedzialność karną”.

Konferencja odbędzie się 17 maja 2017 roku (środa) w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3 w budynku „Auditorium Maximum”.

W załączeniu przesyłam: Zaproszenie skierowane do Państwa od Dziekana Wydziału Prawa  i Administracji UKSW prof. dr. hab. Marka Michalskiego oraz Kierownika Katedry Prawa Karnego prof. dr hab. Jarosława Majewskiego, Program Konferencji oraz Informacje organizacyjne.

Chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że termin rejestracji uczestników upływa 30 kwietnia 2017 roku. W celu dokonania rejestracji zachęcam do skorzystania z linku poniżej:
http://wpia.uksw.edu.pl/bielanskie.kolokwia.karnistyczne

Konferencja rokrocznie cieszy się ogromnym zainteresowaniem w równiej mierze ze strony przedstawicieli nauki jak i praktyki, w tym adwokatów, prokuratorów i sędziów. Wpisała się już na stałe w obraz polskiej karnistyki, stając się miejscem spotkań jej najwybitniejszych przedstawicieli oraz wymiany doświadczeń pomiędzy osobami, które w życiu zawodowym stoją po przeciwnych stronach sali sądowej.

Z poważaniem
dr Piotr Zakrzewski
Adiunkt/Sekretarz
Katedra Prawa Karnego

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Załącznik (format .PDF)

Załącznik (format .PDF)

Załącznik (format .PDF)

(czytaj więcej)

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłamy pismo Zarządu Fundacji Radców Prawnych Subsidio Venire dotyczące wsparcia Fundacji 1% podatku.

Krajowa Izba Radców Prawnych

Załącznik (format .PDF)
(czytaj więcej)

Kongres Prawników Polskich odbędzie się 20 maja w Katowicach. Organizują go: Krajowa Rada Radców Prawnych, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia i Naczelna Rada Adwokacka. Do udziału zapraszamy radców prawnych i aplikantów radcowskich z całego kraju. Rejestracji można dokonać na stronie kongresprawnikow.info.

 

(czytaj więcej)

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej prowadzące Ośrodek Mediacyjny zaprasza na nieodpłatne seminarium poświęcone konstruowaniu ugód zawartych przed mediatorem w sprawach cywilnych i gospodarczych, organizowane pod patronatem honorowym Ministra Sprawiedliwości.

Seminarium odbędzie się w dniu 16 maja 2017 roku w godz. 10.00-17.00, w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie przy al. Ujazdowskich 11; sala 501, piętro V.

Celem organizowanego seminarium jest wypracowanie modelu skutecznej ugody zawieranej przed mediatorem, która będzie możliwa do zatwierdzenia przez sąd. Podczas seminarium podejmiemy próbę przygotowania projektów ugód: cywilnej i gospodarczej, w oparciu o wcześniej przygotowane kazusy. Kazusy, te zostaną rozesłane do zarejestrowanych uczestników na 14 dni przed terminem seminarium.

Mamy nadzieję, że opisany wyżej charakter spotkania będzie dobrą okazją do wymiany poglądów na temat standaryzacji ugód, ale także szansą podniesienia kwalifikacji mediatorów w zakresie prawidłowego redagowania ugód.

Licząc się z dużą frekwencją na seminarium oraz udziałem przedstawicieli wszystkich środowisk mediacyjnych będziemy wdzięczni za potwierdzenie udziału najpóźniej do dnia 28 kwietnia 2017 roku.

Udział w seminarium jest nieodpłatny. Warunkiem przyjęcia jest wypełnienie i przesłanie do biura Stowarzyszenia, faxem na nr 22 827 13 45 lub pocztą e-mail, na adres snrp@rejent.com.pl wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego.

W załączeniu przesyłamy program seminarium oraz formularz zgłoszeniowy.

Bliższe informacje dotyczące seminarium można również uzyskać w biurze Stowarzyszenia pod nr tel. 22 827 13 45 lub 22 827 01 94 oraz na stronie internetowej pod adresem www.rejent.com.pl .

Formularz zgłoszeniowy (format .DOC)

Zaproszenie (format .PDF)

Program (format .PDF)

(czytaj więcej)Praca

Szanowni Państwo,

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko SPECJALISTA DS. OBSŁUGI PRAWNEJ

Więcej informacji: http://www.kpai.pl/strona-252-specjalista_ds_obslugi_prawnej.html

(czytaj więcej)

Zobacz wszystkie


Radca prawny zamieszkujący w Bydgoszczy (egzamin zawodowy w 2016 r.), posiadający kilkuletnie  doświadczenie zawodowe zdobyte w kancelariach radcowskich, sądzie rejonowym oraz jednostkach administracyjnych (prawo cywilne, administracyjne, rodzinne, prawo pracy, prawo handlowe) nawiąże stałą współpracę na podstawie umowy o pracę/ umowy zlecenia z kancelarią radcowską/adwokacką lub działem prawnym firmy w celu szeroko rozumianej obsługi prawnej zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych. Jeżeli wyraziliby Państwo chęć współpracy, deklaruję gotowość przeprowadzenia się do innego miasta. Na prośbę prześlę swoje CV.

Kontakt:698983789, e-mail: zbonikowska.marta@gmail.com.

(czytaj więcej)

Zobacz wszystkie