Aktualności

<< <  Strona 2 z 33  > >>

Ruszamy z kolejną edycją szkolenia „Negocjacje i psychologia komunikacji z klientem dla prawników”. Ostatnie szkolenie bardzo się podobało, uczestnicy szkolenia wyrazili swoje uznanie dla prowadzącego i zainteresowanie poruszanymi problemami. W związku z powyższym ponownie przedstawiamy naszą ofertą  w tej tematyce  celem podniesienia świadomości i umiejętności negocjacyjnych i komunikacyjnych tak nieodzownych w zawodzie prawnika.

Termin szkolenia: 28,29 kwiecień 2017r. piątek od godź. 13.00- 19.00, sobota od 9.00-16.00

Miejsce szkolenia: siedziba Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, Gdańska 68/6, 85-021 Bydgoszcz, II piętro

Koszt: 492zł, zgłoszenia należy składać do dnia 21.04.2017r. emailem na adres : bpodraska@op.pl

Szczegóły: www.om.oirp.bydgoszcz.pl

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

BPodraska

Kierownik Ośrodka Mediacji

Przy OIPR w Bydgoszczy

www.om.oirp.bydgoszcz.pl

tel.602494335

(czytaj więcej)


Na prośbę Dziekana Rady OIRP Wrocław Leszka Korczaka w załączeniu przesyłamy materiały informacyjne i promocyjne dotyczące Międzynarodowej Konferencji Naukowej Legal Innovation, która odbędzie się w dniach 21-22.04.2017 r. we Wrocławiu, a której OIRP we Wrocławiu jest współorganizatorem.

Konferencja Legal Innovation będzie poświęcona aktualnym problemom związanym z informatyzacją postępowania sądowego. Konferencja adresowana jest do profesjonalnych pełnomocników procesowych, sędziów, pracowników naukowych oraz wszystkich, którzy w swojej praktyce stykają się z usługami elektronicznymi świadczonymi przez wymiar sprawiedliwości.

Organizatorami Konferencji są: Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE), działające na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu we współpracy z Federacją Adwokatur Europejskich (Fédération des Barreaux d'Europe), Okręgową Izbą Radców Prawnych we Wrocławiu oraz Okręgową Radą Adwokacką we Wrocławiu. Wykłady będą prowadzone w języku polski oraz w języku angielskim (zostanie zapewnione tłumaczenie symultaniczne). Celem zaplanowanej Konferencji jest omówienie na międzynarodowej płaszczyźnie najnowszych osiągnięć w zakresie wykorzystania nowych technologii w prawie oraz ich wpływu na wykonywanie zawodów prawniczych, w tym także wybranych aspektów informatyzacji sądownictwa.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc uczestnictwo w Konferencji warunkowane jest skutecznym przeprowadzeniem procedury rejestracji. Więcej informacji oraz zasady rejestracji na Konferencje znajdą Państwo na stronie internetowej: http://legalinnovation.wpae.uni.wroc.pl/

Formularz zgłoszeniowy (format .DOC)

Konferencja (format .DOC)

Program konferencji (format .DOC)

(czytaj więcej)


Szanowni Państwo,

Przekazujemy korespondencję dotyczącą seminarium Weneckiej Akademii Praw Człowieka „Prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne jako odpowiedź na rosnące nierówności”, które odbędzie się w terminie 3-12 lipca 2017 r., w Wenecji.

Załącznik (format .DOC)

Załącznik (format .PDF)

(czytaj więcej)Praca

Poszukujemy kandydatów do służby w Wydziale Zamiejscowym w Bydgoszczy Delegatury CBA w Gdańsku i Delegaturze CBA w Poznaniu:

radców prawnych lub aplikantów radcowskich, specjalizujących się w szczególności w prawie karnym, cywilnym, administracyjnym, handlowym i prawie zamówień publicznych.

(czytaj więcej)

Zobacz wszystkie


Radca prawny zamieszkujący w Bydgoszczy (egzamin zawodowy w 2016 r.), posiadający kilkuletnie  doświadczenie zawodowe zdobyte w kancelariach radcowskich, sądzie rejonowym oraz jednostkach administracyjnych (prawo cywilne, administracyjne, rodzinne, prawo pracy, prawo handlowe) nawiąże stałą współpracę na podstawie umowy o pracę/ umowy zlecenia z kancelarią radcowską/adwokacką lub działem prawnym firmy w celu szeroko rozumianej obsługi prawnej zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych. Jeżeli wyraziliby Państwo chęć współpracy, deklaruję gotowość przeprowadzenia się do innego miasta. Na prośbę prześlę swoje CV.

Kontakt:698983789, e-mail: zbonikowska.marta@gmail.com.

(czytaj więcej)

Zobacz wszystkie