Aktualności

<< <  Strona 2 z 31  > >>

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

zaprasza Państwa  do udziału w konferencji:

Nowe zasady wynagradzania

w spółkach jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa ”

17 maja 2017 roku

siedziba Sądu Okręgowego w Poznaniu przy ul. Hejmowskiego 2

sala konferencyjna 2200

W ramach konferencji wykład poprowadzi pan Grzegorz Gałabuda – ekonomista i absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjalista w zakresie finansów przedsiębiorstw komunalnych i gmin, zarządzania projektami, prowadzi doradztwo w zakresie organizacji usług komunalnych oraz restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych sektora komunalnego.

Wyrażamy przekonanie, iż wykład zaproszonego Specjalisty połączony z elementami praktycznych przykładów rozwiązywania problemów przyczyni się do wzrostu wiedzy  o skomplikowanej materii przepisów ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz wyjaśnienia konkretnych wątpliwości i problemów, jakie wynikają na tle wdrażania nowych zasad wynagradzania.

Koszt udziału w konferencji wynosi 260 zł brutto od osoby.

Dla członków samorządów radców prawnych, którzy zgłoszą się indywidualnie, koszt udziału w konferencji wynosi 150 zł brutto od osoby.

Ponadto  za udział w konferencji radcowie prawni mogą uzyskać 10 punktów szkoleniowych.

Wszystkich zainteresowanych  organizatorzy proszą o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu

Fax  61/853 57 55                  mail: asystent@poznan.oirp.pl

w terminie do dnia 30 kwietnia 2017 r.

oraz dokonanie wpłaty ww. kwoty na rachunek bankowy OIRP

34 1090 1359 0000 0000 3501 8502

w terminie do dnia 30 kwietnia 2017 r. , podając na przelewie jako tytuł wpłaty : „Konferencja – nowe zasady wynagradzania”

Wersja elektroniczna formularza jest dostępna do pobrania na stronie internetowej www.poznan.oirp.pl

W cenę konferencji wliczone są:

- uczestnictwo,

- catering,

- materiały szkoleniowe

W przypadku, gdy jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem faktury, prosimy o podanie danych niezbędnych do jej wystawienia.

Uprzejmie informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń oraz dokonana wpłata.

Szczegółowych informacji dotyczących konferencji udziela Pani Agnieszka Drążkiewicz tel. 61/853 57 55 wew, 28.

W załączniku program Konferencji oraz formularz zgłoszeniowy.

Formularz zgłoszeniowy (format .DOC)

Program (format .DOC)

(czytaj więcej)

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy, dzieła i robót budowlanych z zarysowanymi problemami dotyczącymi gwarancji

29.05.2017 r., w godzinach: 15.00 – 19.00

CWZS Zawisza w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163

Liczba punktów szkoleniowych: 10

Wykładowca:

Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu SSO dr hab. Jerzy Naworski – prof. UMK

Szkolenie adresowane jest do radców prawnych i jest realizacją obowiązku wynikającego z przepisu art. 41 pkt 4 ustawy o radcach prawnych z dn. 6 lipca 1982 r. (z późn. zmianami) i Uchwały Nr 103/IX/2015 KRRP z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (z późn. zmianami).

Informacje o szkoleniach:
tel. 52/584 – 06 – 87

(czytaj więcej)Szanowni Państwo,

zachęcamy do wzięcia udziału w szybkiej anonimowej ankiecie online dotyczącej wykorzystywaniu usług IT przez radców prawnych oraz aplikantów radcowskich. Ankieta pod hasłem: "JAK BARDZO NOWE TECHNOLOGIE WPŁYWAJĄ NA WYKONYWANIE ZAWODU RADCY PRAWNEGO?” została przygotowana przez Komisję Zagraniczną przy OIRP we Wrocławiu w związku z kwietniową Międzynarodową Konferencją Naukową "Legal Innovation".

Poniżej link do ankiety:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfWMaubT4T3scJR5k…/viewform

 

(czytaj więcej)Praca

Szanowni Państwo,

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko SPECJALISTA DS. OBSŁUGI PRAWNEJ

Więcej informacji: http://www.kpai.pl/strona-252-specjalista_ds_obslugi_prawnej.html

(czytaj więcej)

Zobacz wszystkie


Radca prawny zamieszkujący w Bydgoszczy (egzamin zawodowy w 2016 r.), posiadający kilkuletnie  doświadczenie zawodowe zdobyte w kancelariach radcowskich, sądzie rejonowym oraz jednostkach administracyjnych (prawo cywilne, administracyjne, rodzinne, prawo pracy, prawo handlowe) nawiąże stałą współpracę na podstawie umowy o pracę/ umowy zlecenia z kancelarią radcowską/adwokacką lub działem prawnym firmy w celu szeroko rozumianej obsługi prawnej zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych. Jeżeli wyraziliby Państwo chęć współpracy, deklaruję gotowość przeprowadzenia się do innego miasta. Na prośbę prześlę swoje CV.

Kontakt:698983789, e-mail: zbonikowska.marta@gmail.com.

(czytaj więcej)

Zobacz wszystkie