Home

Akty prawne - zmiany w najbliższym tygodniu
Wejdą w życie
Zmiana ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. (Dz.U.2017.460) Treść aktu
Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej. (Dz.U.2017.426) Treść aktu
Zmiana ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. (Dz.U.2017.452) Treść aktu
Pełna lista aktów
Zostaną zmienione
Szczegółowy tryb mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej. (Dz.U.2005.159.1340) Treść aktu
Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji. (Dz.U.2012.432) Treść aktu
Organizacja kuratoriów oświaty oraz zasady tworzenia ich delegatur. (Dz.U.2014.973 t.j.) Treść aktu
Pełna lista aktów
Akty prawne - ogłoszone w ubiegłym tygodniu
Akty ogłoszone
Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. (M.P.2017.243) Treść aktu
Upamiętnienie ks. Franciszka Blachnickiego w 30. rocznicę śmierci. (M.P.2017.244) Treść aktu
Mianowanie Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. (M.P.2017.245) Treść aktu
Zwolnienie Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. (M.P.2017.246) Treść aktu
Zwolnienie Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. (M.P.2017.247) Treść aktu
Mianowanie Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. (M.P.2017.248) Treść aktu
Mianowanie Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. (M.P.2017.249) Treść aktu
Umowa o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych. Warszawa.2016.11.08. (M.P.2017.250) Treść aktu
Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kuwejt o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Warszawie dnia 8 listopada 2016 r. (M.P.2017.251) Treść aktu
Ustalenie wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 500 zł. (M.P.2017.252) Treść aktu
Pełna lista aktów