Aplikacja / LEX ALERT PRAWNY

Akty prawne - zmiany w najbliższym tygodniu
Wejdą w życie
Zmiana ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U.2016.1020) Treść aktu
Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich. (Dz.U.2016.1823) Treść aktu
Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego. (Dz.U.2016.2158) Treść aktu
Pełna lista aktów
Utracą moc
Tytuły zawodowe nadawane absolwentom studiów, warunki wydawania oraz niezbędne elementy dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzór suplementu do dyplomu. (Dz.U.2011.196.1167) Treść aktu
Egzamin czeladniczy, egzamin mistrzowski oraz egzamin sprawdzający, przeprowadzane przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. (Dz.U.2012.1117) Treść aktu
Zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. (Dz.U.2014.1140) Treść aktu
Pełna lista aktów
Zostaną zmienione
Prawo energetyczne. (Dz.U.2012.1059 t.j.) Treść aktu
Prawa konsumenta. (Dz.U.2014.827) Treść aktu
Wymagania istotne dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego. (Dz.U.2015.1138) Treść aktu
Pełna lista aktów
Akty prawne - ogłoszone w ubiegłym tygodniu
Akty ogłoszone
Zmienione wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020. (M.P.2017.1) Treść aktu
Minimalna funkcjonalność Systemu Obsługi List Refundacyjnych. (Dz.U.2017.1) Treść aktu
Wykaz spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne. (Dz.U.2017.10) Treść aktu
Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. (M.P.2017.10) Treść aktu
Dotacje dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne. (Dz.U.2017.11) Treść aktu
Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej w 2017 r. (M.P.2017.11) Treść aktu
Dotacje dla niepublicznych szkół artystycznych. (Dz.U.2017.12) Treść aktu
Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 2016 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu. (M.P.2017.12) Treść aktu
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego dostawcy usług zaufania. (Dz.U.2017.13) Treść aktu
Zmiana rozporządzenia w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań. (Dz.U.2017.14) Treść aktu
Pełna lista aktów

News


Praca

Kancelaria Prawnicza TEBI w Bydgoszczy zainteresowana jest zatrudnieniem aplikanta radcowskiego.

Wymagana płynna znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego.

Oferty (obejmujące CV) proszę przesyłać na adres maciej.marzec@tebi.com.pl.

KANCELARIA PRAWNICZA "TEBI"
T. Bojarski i M. Marzec 
spółka partnerska radców prawnych

85-129 Bydgoszcz
ul. Poznańska 31 
tel. 052 361 05 37
fax. 052 348 26 70
www.tebi.com.pl

(czytaj więcej)

Zobacz wszystkie


Absolwent Prawa Uniwersytetu Gdańskiego z doświadczeniem w zarządzaniu nieruchomościami i znajomością problematyki najmu lokali komercyjnych, aktualnie w trakcie drugiego roku aplikacji radcowskiej poszukuje pracy w kancelarii radcy prawnego lub dziale prawnym.
Kontakt: tel. 606 454 175 mail: bartoszdalak@gmail.com
(czytaj więcej)

Zobacz wszystkie