Home

Strona 1 z 294  > >>

Osoby zainteresowane zgłoszeniem swoich kandydatur do składu Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy proszone są o złożenie dokumentów w siedzibie Izby ul. Gdańska 68 lok. 4 do dnia 28 czerwca 2017 r.

(czytaj więcej)Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam Wytyczne CCBE w sprawie dostosowania prawników do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016 679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Załącznik (format .DOC) (czytaj więcej)Strona 1 z 294  > >>