Informacje o Izbie / Siedziba Izby - dane kontaktowe

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Bydgoszczy

ul. Gdańska 68/6, 85-021 Bydgoszcz
tel./fax (52) 322 45 36
Księgowość
(52) 584 04 01


Aplikacja i szkolenia
tel./fax (52) 584-06-87
Punkt Konsultacyjny w Pile
ul. Śródmiejska 13/42, 64 - 920 Piła
tel. kontaktowy (67) 351 65 05


Regon 001076494
NIP: 967-02-24-516

Godziny pracy Izby
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Bydgoszczy pracuje:

  • Biuro w Bydgoszczy: poniedziałek 9:00 - 17:00, od wtorku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.
  • Punkt Konsultacyjny w Pile: od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00 - 15:00; w każdy drugi wtorek miesiąca w godzinach 13:00 - 18:00

 

W latach 1904-1905 restaurator Eduard Schulz wzniósł dwie kamienice na należących do niego sąsiadujących posesjach (Gdańska 66 i 68). Autorem stylistycznie spójnych projektów był prawdopodobnie Rudolf Kern. Architekt zaprojektował w miej¬scu wcześniejszej zabudowy okazałe kamie¬nice z fasadami zdobionymi dekoracją o for¬mach secesyjnych. Niestety obecny stan ele¬wacji obu budynków jest nienajlepszy . Na fa¬sadzie kamienicy pod numerem 68 przetrwały nieliczne elementy dekoracji jak maszkarony i stylizowane motywy roślinne. Ciekawiej przed¬stawia się klatka schodowa z oryginalnymi drzwiami, balustradami i sztukateriami.
Bardzo interesująca jest historia zabudowy parceli, wykorzystywanej do celów rozrywkowo-wypoczynko¬wych. Około połowy XIX stulecia znajdował się tu ogród letni (Johanisgarten) należący do egzekutora sądowego Karla Hildebrandta. Zapewne funkcjonowała tu także krę¬gielnia. Już w latach 80. XIX wieku w dawnym budynku frontowym mieściła się restauracja. W 1882 roku w ogro¬dzie na zapleczu posesji wzniesiono drewniany budynek letniego teatru, nazwanego początkowo "Wiktoria", Auto¬rami projektu ; wykonawcami byli budowniczowie Józef Święcicki i Anton Hoffmann. Oprócz przedstawień teatral¬nych, w ogrodowej części restauracji odbywały się także koncerty. W ten sposób stworzono tu bardzo popularne w XIX wieku założenie ogrodowe, zwane etablissements. W 1893 roku posesję nabył restaurator Eduard Schulz. Za jego czasów kompleks nosił nazwę "Elysium", a od 1906 roku restaurację umieszczoną w nowym budynku nazwano "Restaurant zum Reichskanzler". W 1922 roku właścicie¬lem parceli stało się Towarzystwo Hote¬lowe "Deutsches Haus", Spółka prowa¬dziła tu dalej restaurację, niemiecki teatr Deutsche Bühne oraz w budynku fronto¬wym hotel działający do 1945 roku. W la¬tach 1947-1949 w miejscu dawnego budynku teatralnego wybudowano według projektu architekta Alfonsa Licznerskiego obecny Teatr Polski.

Źródło:
Autorzy: Daria Bręczewska-Kulesza
Bogna Derkowska-Kostkowska
Agnieszka Wysocka
Krzysztof Bartkowski
Piotr Łbik
Piotr Winter
Tytuł: Ulica Gdańska w Bydgoszczy Przewodnik historyczny
Bydgoszcz 2003 s. 81


 

News


Praca

Kancelaria Prawnicza TEBI w Bydgoszczy zainteresowana jest zatrudnieniem aplikanta radcowskiego.

Wymagana płynna znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego.

Oferty (obejmujące CV) proszę przesyłać na adres maciej.marzec@tebi.com.pl.

KANCELARIA PRAWNICZA "TEBI"
T. Bojarski i M. Marzec 
spółka partnerska radców prawnych

85-129 Bydgoszcz
ul. Poznańska 31 
tel. 052 361 05 37
fax. 052 348 26 70
www.tebi.com.pl

(czytaj więcej)

Zobacz wszystkie


Absolwent Prawa Uniwersytetu Gdańskiego z doświadczeniem w zarządzaniu nieruchomościami i znajomością problematyki najmu lokali komercyjnych, aktualnie w trakcie drugiego roku aplikacji radcowskiej poszukuje pracy w kancelarii radcy prawnego lub dziale prawnym.
Kontakt: tel. 606 454 175 mail: bartoszdalak@gmail.com
(czytaj więcej)

Zobacz wszystkie