Home

Terminy posiedzeń Prezydium Rady, Rady oraz termin Zgromadzenia Delegatów w I półroczu 2017 r.

L.p.

Prezydium

Rada

Zgromadzenie

1.

23 stycznia

23 stycznia

 

2.

27 lutego

27 lutego

 

3.

27 marca

27 marca

 

4.

 

 

19 kwietnia

13:00

5.

8 maja

15 maja

 

6.

19 czerwca

19 czerwca