Usługi dedykowane członkom samorządu

i n f o r m a c j a p r a w n i c z a . p l  - najnowszy produkt tego typu na rynku. Posiada wszystkie funkcje standardowego systemu informacji prawnej. Idzie jednocześnie o krok dale - nie tylko  
i n f o r m u j e,  ale też  p o d p o w i a d a. 
Realizuje to za pomocą dwóch unikalnych modułów:
1) Komentarza Kwantum – komentarza nowego typu, który omawia zagadnienia praktyczne, dając także przykłady gotowych rozwiązań; dzięki temu, w odróżnieniu od innych komentarzy, nasz nie kończy się tam, gdzie zaczynają się prawdziwe problemy,2) Podpowiadacza – jedno okienko, które pomaga rozstrzygnąć każdą sprawę;. zadajemy pytanie, a odpowiedź prowadzi nas prosto do przepisu, orzeczenia, komentarza, aktu UE ...
Sprawdź nas i pod kątem zawartości oraz funkcjonalności, jak i  c e n y  - www.informacjaprawnicza.pl (czytaj więcej)
Praca

Kancelaria Prawnicza TEBI w Bydgoszczy zainteresowana jest zatrudnieniem aplikanta radcowskiego.

Wymagana płynna znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego.

Oferty (obejmujące CV) proszę przesyłać na adres maciej.marzec@tebi.com.pl.

KANCELARIA PRAWNICZA "TEBI"
T. Bojarski i M. Marzec 
spółka partnerska radców prawnych

85-129 Bydgoszcz
ul. Poznańska 31 
tel. 052 361 05 37
fax. 052 348 26 70
www.tebi.com.pl

(czytaj więcej)

Zobacz wszystkie


Absolwent Prawa Uniwersytetu Gdańskiego z doświadczeniem w zarządzaniu nieruchomościami i znajomością problematyki najmu lokali komercyjnych, aktualnie w trakcie drugiego roku aplikacji radcowskiej poszukuje pracy w kancelarii radcy prawnego lub dziale prawnym.
Kontakt: tel. 606 454 175 mail: bartoszdalak@gmail.com
(czytaj więcej)

Zobacz wszystkie