Home

Nowy układ strony jest podyktowany chęcią przedstawienia Państwu w czytelny sposób niejednokrotnie bardzo istotnych informacji dla funkcjonowania kancelarii. Przez ostatnie dwa lata dokonaliśmy wielu obserwacji, które skłoniły nas do zmian. Mamy nadzieję, że nowa wersja okaże się bardziej przejrzysta, łatwiejsza do nawigacji i ciekawsza. Chętnie zapoznamy się z Państwa uwagami na ten temat.