Aplikanci

Ogłoszenie o nawiązaniu współpracy
2023-11-15

Kancelaria Radców Prawnych Binder Grzybowski Piskow Sadowski z siedzibą w Bydgoszczy zatrudni aplikanta radcowskiego I lub II roku.

Zainteresowani proszeni są o kontakt na adres b.sadowski@kancelaria-jgbsp.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane daje RODO) informuję, iż Kancelaria Radców Prawnych Binder Grzybowski Piskow Sadowski w Bydgoszczy przy Pl. Poznańskim /1 jest administratorem Pani/-a danych osobowych. Przetwarzanie Pani/-a danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, tj. w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz ewentualnego nawiązania stosunku pracy.

Pani/-a dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, a w przypadku nawiązania stosunku pracy przez okres jego trwania i wymagany przepisami prawa regulującymi obowiązek przechowywania akt osobowych. W przypadku gdy stosunek pracy nie zostanie nawiązany dane zostaną usunięte. Posiada Pan/-i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/-a danych osobowych – w sytuacjach określonych w RODO.
Przysługuje Pani/-u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/-a zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie przez danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by