Egzamin Radcowski 2021

Instrukcja obsługi aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych

Załącznik (format .DOC)

 

Informacja o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w roku 2021, przy użyciu własnego sprzętu komputerowego

Poniżej przedstawiam instrukcję obsługi „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych”, obowiązującej na egzaminie radcowskim w 2021 r.

Załącznik

 

Informacja o przebiegu egzaminu

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 

Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów komorniczego, adwokackiego i radcowskiego w 2021 r. Warszawa, dnia 15 kwietnia 2021 r.

Załącznik

 

Bezpłatne szkolenie z LEX przed egzaminem zawodowym 2021

W dniach 18-21 maja br. aplikanci przystąpią do egzaminu zawodowego. Zgodnie z ustaleniami w czasie egzaminu udostępnimy komisjom egzaminacyjnym program LEX w wersji przygotowanej pod egzamin.

Ponieważ wersja ta różni się zawartością od wersji, którą aplikanci znają na co dzień, aby ułatwić aplikantom poruszanie się po programie w czasie egzaminów, przygotowaliśmy bezpłatne szkolenie z obsługi LEX-a.

Szkolenie odbędzie 22.04 o godz. 14:00 i można się na nie zapisać na stornie:

https://lrpoland.wolterskluwer.com/egzamin-zawodowy?utm_source=direct&utm_medium=email&utm_campaign=WKPL_LEG_WEB_LKP-WEB-egzamin-zawodowy-04-21-TOFU_LFM/PRW0220001_NWB012&utm_term=web&utm_content=1200×1200

 

Załącznik

Informacja o terminie egzaminów adwokackiego i radcowskiego w 2021 r.

 

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze i art. 361 ust. 9 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, w porozumieniu odpowiednio z Naczelną Radą Adwokacką i Krajową Radą Radców Prawnych, wyznaczył termin przeprowadzenia egzaminu adwokackiego i egzaminu radcowskiego w 2021 r.

Egzaminy te odbędą się w dniach 18-21 maja 2021 r.

Przesunięcie planowanego pierwotnie na marzec terminu egzaminów nastąpiło z uwagi na rozwój sytuacji epidemicznej w kraju, bowiem ryzyko dalej idących obostrzeń, które mogą obowiązywać w związku z pandemią, jest znacząco wyższe w marcu niż w maju. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie tysięcy zdających, członków komisji egzaminacyjnych, osób wsparcia administracyjnego i technicznego i ich rodzin, termin egzaminów został wyznaczony w okresie późnowiosennym.

W zależności od sytuacji epidemicznej, rozważone zostanie przeprowadzenie egzaminów w adekwatnym reżimie sanitarnym, wzorowanym np. na wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, obowiązujących na egzaminach prawniczych w 2020 r.

Oferta na wynajem laptopów – egzamin radcowski 2021

Załącznik

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by