Home

UWAGA SZKOLENIE!


Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych
tel/fax: 22 – 821 99 71; tel: 22 – 821 99 72; e-mail: centrum.szkolenia@kirp.pl

Wizyty
Szkoleniowo – Warsztatowe

Luxemburg i Strasburg – 15 -19 lipca; 16 – 20 września 2015 r.

Zasady kwalifikacji uczestników:

Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych organizuje wizytę szkoleniowo-warsztatową w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskim Trybunale Praw Człowieka.

Terminy wizyt: 15-19 lipca 2015 r. oraz 16-20 września 2015 r.

Liczba miejsc – 35; średnio 2 miejsca dla każdej z okręgowych izb radców prawnych.
Nocleg w pokojach 2 osobowych Hotelu „Best Western” w Luxemburgu.
Planowany koszt wyjazdu 2.600.- zł. Uczestnik uiszcza kwotę 1.600.- zł / I rata zaliczka – 800.- zł;
dopłata II rata – 800.- zł na 30 dni przed wyjazdem/. Kwotę 1000.- zł dopłaca Krajowa Rada Radców Prawnych z Funduszu Doskonalenia Zawodowego Radców Prawnych. W przypadku przekroczenia planowanej kwoty różnicę pokrywa Krajowa Rada Radców Prawnych.

Wpłaty
Wymagany tytuł wpłaty: Szkolenie Luxemburg, Strasburg 15-19.07.2015 lub 
Luxemburg, Strasburg 16-20.09.2015
Imię i Nazwisko uczestnika. 
Wpłaty na konto Centrum Szkolenia Ustawicznego:
Krajowa Rada Radców Prawnych 66114010100000537023001005

O zakwalifikowaniu na dany wyjazd decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia dokonuje się na elektronicznym formularzu zgłoszeniowym dla każdego wyjazdu oddzielnie. Rejestracji w raz z załącznikiem – dowodem wpłaty – I raty dokonujemy na stronie szkolenia.kirp.pl

Brak uiszczenia II raty w żądanym terminie powoduje utratę zaliczki i skreślenie z listy uczestników z wyłączeniem przypadków: polecenia innego uczestnika, zainteresowania miejscem na wyjazd przez osobę z listy rezerwowej oraz innych zainteresowanych wyjazdem. 

Uczestnik może zrezygnować z udziału w wyjeździe bez ujemnych skutków na 45 dni przed wyjazdem.

Osoby dla których zabraknie wolnych miejsc w pierwsze fazie kwalifikacji mogą rejestrować się na tzw. liście rezerwowej.

Program ramowy (format .DOC)

Powrót