Home

UWAGA SZKOLENIE!


„Marketing usług prawniczych – nowe czasy, nowe wyzwania”

18.05.2015 r., w godzinach 15:00 – 18:00

CWZS Zawisza w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163

Liczba punktów szkoleniowych: 6

Wykładowca: prof. Ryszard Sowiński, autor  bloga NowoczesnaKancelaria.pl, wspólnik w spółce Naveo Sowiński i Sęk sp. j. – wyspecjalizowanej w doradztwie biznesowym dla prawników

Szkolenie adresowane jest do radców prawnych i jest realizacją obowiązku wynikającego z przepisu art. 41 pkt 4 ustawy o radcach prawnych z dn. 6 lipca 1982 r. (z późn. zmianami) i Uchwały Nr 30/B/VII/2008 KRRP z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych (z późn. zmianami).

Informacje o szkoleniach:
tel. 52/584 – 06 – 87

Serdecznie zapraszamy

Elżbieta Manicka
Przewodnicząca Komisji ds. Szkoleń

Powrót