Home

Szanowni Państwo


W związku z wydaniem VII tomu Wielkiej Encyklopedii Prawa „Teoria i filozofia prawa” serdecznie zapraszamy na organizowaną przez Naczelny Sąd Administracyjny, Fundację Ubi societas, ibi ius, Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uczelnię Łazarskiego

konferencję

„Współczesne tendencje rozwojowe teorii i filozofii prawa”

Miejsce konferencji: Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie.

Data konferencji: 2 marca 2017 roku.

Strona internetowa konferencji: www.konferencje.tamprawo.org

Kontakt z organizatorami: Jerzy Strzeżek (konferencje@tamprawo.org telefon: 519-589-070);

Tomasz Bekrycht (tomaszbekrycht@wpia.uni.lodz.pl; 505-072-722)

Formularz zgłoszeniowy: www.konferencje.tamprawo.org (zakładka Formularz zgłoszeniowy).

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w Konferencji decyduje kolejność zaksięgowania opłaty konferencyjnej.

Opłata konferencyjna282,90 zł.

Materiały konferencyjne dla uczestnika: artykuły biurowe potrzebne do pracy podczas konferencji, jeden egzemplarz WEP (t. VII „Teoria i filozofia prawa”).

Załącznik (format .DOC)

Powrót