Home

Zaproszenie na konferencję


Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją RP”. Wydarzenie odbędzie się 3 marca br. w siedzibie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest ono adresowane do sędziów, radców prawnych, adwokatów, oraz przedstawicieli innych profesji prawniczych. Prelegenci, wśród których znajdują się wybitni polscy prawnicy wygłoszą referaty stanowiące wprowadzenie do dyskusji.

Wśród organizatorów konferencji znajdują się: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Krajowa Rada Sądownictwa, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Polska Akademia Umiejętności – stacja naukowa w Katowicach, zaś patronat nad wydarzeniem objęli: I Prezes Sądu Najwyższego oraz Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Udział w konferencji jest bezpłatny, wymaga jednak rejestracji. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w wydarzeniu i prosimy o przekazanie elektronicznej informacji o niej radcom prawnym zrzeszonym w izbie.

Program konferencji oraz informacje organizacyjne znajdziecie Państwo w załączniku do niniejszego listu. W razie wszelkich pytań organizacyjnych prosimy o kontakt z dr hab. adw. Jackiem Barcikiem (email: sedziowie.konferencja@gmail.com; tel.: 503632118), który z ramienia Wydziału Prawa i Administracji UŚ koordynuje prace przygotowawcze związane z konferencją.

Łączymy wyrazy szacunku

Prof. dr hab. Czesław Martysz, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego
SSO, dr hab. prof. UŚ Krystian Markiewicz, Prezes Stowarzyszenia
Sędziów Polskich „Iustitia”

Załącznik (format .JPG)

Załącznik (format .JPG)

Załącznik (format .JPG)

Powrót