Home

Wpisy na listę radców prawnych


W SPRAWIE WNIOSKU O WPIS NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH

PROWADZONĄ PRZEZ RADĘ OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH

W BYDGOSZCZY

Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy działając na podstawie § 12 Uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 9/IX/2013 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich

zawiadamia, że do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy w 2017r. wpłynęły wnioski o wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Bydgoszczy, które złożyli:

 

1) Aleksandra Drutel – Jenek
2) Barbara Przewoźniak
3) Radosław Nitka
4) Magdalena Bełza – Rojkowska
5) Kamila  Zaleśkiewicz
6) Natalia Ciechanowska – Grzecza
7) Natalia Kamińska
8) Piotr Łączkowski
9) Marta Pakmur
10) Edyta Matusiak
11) Paulina Szatkowska
12) Agnieszka Przeworek
13) Jacek Ciemny
14) Jagoda Oburota
15) Michał Terefenko
16) Maja  Włottkowska
17) Joanna Popielewska
18) Barbara Pankowska
19) Magdalena Kowalczyk
20) Agnieszka Lau – Rzeczewskiej
21) Kamila Ogińskiej
22) Kamil Krzysztof Ciesińskiego
23) Agnieszka Serlikowska
24) Sylwia Wronka
25) Katarzyna Piasecka
26) Patryk Kajtek
27) Edyta Nowek
28) Krzysztof  Nowek
29) Karol Czerkawski
30) Aleksandra Pacewicz
31) Natalia Sieracka
32) Natalia Mielczarek
33) Przemysław Gornowicz
34) Milena Sarnowska
35) Piotr Koziński
36) Anna Wanat
37) Karolina Narojczyk
38) Paweł Domański
39) Kaja  Smietana
40) Mateusz Posłuszny
41) Anita Małek
42) Natalia  Brzeska
43) Dominika Loll
44) Szymon Migała
45) Bartosz Sołtysiuk
46) Monika Tyloch
47) Karolina Adamowicz – Sypniewska
48) Dawid Meller
49) Tomasz Grzybowski
50) Agnieszka Magusiak
51) Stanisław Bojar
52) Tomasz Wolszlegier
53) January  Gralik
54) Magdalena Ratajczyk
55) Łukasz Bąkowski
56) Michał Korzuch
57) Dariusz Szatkowski
58) Jędrzej Sawerski
Powrót