Home

UWAGA OSTATNIE SZKOLENIE W 2017 ROKU!


„Odpowiedzialność wspólników spółek osobowych, w szczególności komandytowa i komandytowo-akcyjna ”

12.12.2017 r., w godzinach: 14.00-17.00

Miejsce szkolenia – CWZS Zawisza, ul. Gdańska 163

Liczba punktów szkoleniowych: 8

Wykładowca: SSO dr hab. Jerzy Paweł Naworski – Prezes Sądu Okręgowego

w Toruniu, Prof. UMK

Koszt szkolenia

Radca prawny partycypuje w kosztach szkolenia w wysokości 50 złotych, pozostałe osoby – 200 złotych, płatne na konto:

ALIOR BANK - 07 2490 0005 0000 4530 1365 7750

Szkolenie adresowane jest do radców prawnych i jest realizacją obowiązku wynikającego z przepisu art. 41 pkt 4 ustawy o radcach prawnych z dn. 6 lipca 1982 r. (z późn. zmianami) i Uchwały Nr 103/IX/2015 KRRP z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (z późn. zmianami).

Informacje o szkoleniach:
tel. 52/584 – 06 – 87

Serdecznie zapraszamy

Elżbieta Manicka
Przewodnicząca Komisji ds. Szkoleń

Powrót