Home

Apel Fundacji Radców Prawnych


Drogie Koleżanki i Koledzy!

W imieniu Fundacji Radców Prawnych naszej Izby, w związku z wielkimi krokami zbliżającego się okresu przedświątecznego oraz Świętami Bożego Narodzenia, jak co roku, co stało się już naszą tradycją,  organizujemy Akcję Świątecznej Paczki. Mamy nadzieję, iż jak to było w latach minionych, także i w tym roku nie pozostaniecie obojętni Drogie Koleżanki i Koledzy, i okażecie serce oraz  zrozumienie w tym szczególnym okresie dla naszych podopiecznych, potrzebujących naszego wsparcia.

Rokrocznie jesteśmy wsparli finansowo z Państwa darowizn. Państwa wsparcie przynosi chlubę Państwu i naszej Fundacji. Prosimy i w tym roku więc o pomoc, sami najpierw jako jej członkowie udzielając Fundacji wsparcia i charytatywnego zaangażowania osobistego.

Akcję przygotowania paczek chcielibyśmy zamknąć do dnia 10 grudnia, gdyż musimy mieć jeszcze czas na ich rozwiezienie i spotkanie z naszymi podopiecznymi Koleżankami i Kolegami, dla których będą one przeznaczone.

Już z góry zapowiadamy, iż w tej sprawie Zarząd będzie raz jeszcze ponownie apelował do Koleżanek i Kolegów o wsparcie fundacji. Prosimy o zrozumienie naszych szczytnych działań i  zapewniamy, iż liczy się i ważna jest każda, nawet najdrobniejsza wpłata.

Uprzejmie informujemy, że wpłat można dokonywać na konto Fundacji: 58 1140 2017 0000 4802 0443 8032 (mBank S.A.) lub bezpośrednio w naszej Izbie u pani księgowej Elżbiety Matuszczak.

Uprzejmie przypominamy, iż celem Fundacji jest niesienie pomocy na rzecz osób środowiska prawniczego, naszych Koleżanek i Kolegów radców prawnych, osób starszych, schorowanych, niepełnosprawnych, którzy pozostają w niedostatku lub w trudnej sytuacji życiowej. Fundacja posiada status pożytku publicznego, co również zobowiązuje do podejmowania przez nią  dalszych i szerszych działań na rzecz potrzebującej jej wsparcia społeczności.

Jednocześnie Zarząd Fundacji Radców Prawnych w Bydgoszczy uprzejmie zawiadamia, że od roku 2018 r. istnieje możliwość przekazania  Fundacji 1 % z podatku dochodowego w rozliczeniu rocznym PIT za rok podatkowy 2017, co nie było możliwe z przyczyn technicznych w tym roku. Należy wówczas w odpowiednim miejscu w PIT wpisać nazwę fundacji i nr KRS tj. 0000230474.

Z poważaniem

Zarząd Fundacji

Powrót