Home

ZAWIADOMIENIE – ZAPROSZENIE


Rada OIRP w Bydgoszczy uprzejmie zawiadamia, że organizuje szkolenie wyjazdowe dla radców prawnych do udziału w którym ma zaszczyt zaprosić Koleżanki i Kolegów.

Data i miejsce szkolenia: 01-03.03.2018 r.

Hotel Haffner ****

ul. Haffnera 59

Sopot

Program szkolenia:

01.03.2018 r. – rozpoczęcie imprezy uroczystą kolacją

02.03.2018 r., godz. 10:00-14:00 (8 punktów szkoleniowych)

Postępowanie dowodowe przed sądem karnym pierwszej i drugiej instancji w świetle ostatnich zmian w k.p.k.”

dr Dariusz Kala – sędzia Sądu Najwyższego

02.03.2018 r., godz. 15:00-18:00 (6 punktów szkoleniowych)

Zmiany w prawie podatkowym i w jego interpretacji w 2017 - 2018 r.”

Jacek Patyk – radca prawny

Koszt szkolenia

650 zł za osobę płatne do dnia 29 stycznia 2018 roku na konto OIRP w Bydgoszczy.

Uczestnicy zapewniają we własnym zakresie dojazd na szkolenie.

Istnieje możliwość wynajęcia autokaru przez organizatora szkolenia pod warunkiem zgromadzenia odpowiedniej ilości zainteresowanych, za dodatkową opłatą.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o przesyłanie do 29 stycznia 2018 rokuzałączonej deklaracji uczestnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty na adres OIRP w Bydgoszczy, za pośrednictwem faksu: 52/584-06-87; poczty elektronicznej: aplikacjaiszkolenia@oirp.bydgoszcz.pl lub listownie.

Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona do 80 osób, stąd zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania limitu miejsc, nie później jednak niż do dnia 29 stycznia 2018 roku.

Uwaga! Dofinansowanie wyjazdu mają tylko i wyłącznie radcowie OIRP w Bydgoszczy, z uregulowanymi składkami członkowskimi.

Dla pozostałych osób koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 900 złotych.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje również data uiszczenia opłaty.

Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie przekazywane będą do dnia 9 lutego 2018 r.

na wskazany przez Państwa adres mailowy.

Elżbieta Manicka

Przewodnicząca Komisji ds. Szkoleń

Deklaracja uczestnictwa (format .DOC) Powrót