Home

UWAGA SZKOLENIE!


„Udzielanie zamówień publicznych dla zamawiających-aktualny stan prawny. Informatyzacja krajowego systemu zamówień publicznych.”

22.10.2019 r., w godzinach  9.00 – 13.00

Miejsce szkolenia: CWZS Zawisza w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163.

Liczba punktów szkoleniowych: 10

Wykładowca:  Andrzej Łukaszewicz – Od 1998 r. zajmuje się przygotowaniem, prowadzeniem i doradztwem w zakresie zamówień publicznych w jednostkach samorządowych. Posiada  bogate doświadczenie zdobyte przy obsłudze podmiotów  wykonawców. Wielokrotnie reprezentował  strony przed składami orzekającymi Krajowej Izby Odwoławczej. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej (Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno -Prywatne), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych) oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca i promotor w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Toruniu i Bydgoszczy (Zamówienia publiczne oraz Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych) Od 2007 r. prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zakresu zamówień publicznych skierowane do zamawiających jak i wykonawców. Członek  Grupy  legislacyjnej Polskiego  Stowarzyszenia Zamówień Publicznych. Współpracownik Wielkopolskiej Grupy Prawniczej.

Koszt szkolenia *

Radca prawny z OIRP w Bydgoszczy partycypuje w kosztach szkolenia w wysokości 50 złotych,  pozostałe osoby – 200 złotych, płatne do dnia 15.10.2019 r.

ALIOR BANK  - 07 2490 0005 0000 4530 1365 7750

Uwaga! Istnieje możliwość zmiany miejsca szkolenia lub w przypadku zbyt małej ilości chętnych odwołania. Informacje te będą zamieszczone na stronie internetowej Izby, nie później niż do dnia 15.10.2019 r.

Szkolenie adresowane jest do radców prawnych i jest realizacją obowiązku wynikającego z przepisu art. 41 pkt 4 ustawy o radcach prawnych z dn. 6 lipca 1982 r. (z późn. zmianami) i Uchwały Nr 103/IX/2015 KRRP z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (z późn. zmianami).

Informacje o szkoleniach:
tel. 52/584 – 06 – 87

Serdecznie zapraszam

Elżbieta Manicka
Przewodnicząca Komisji ds. Szkoleń

*  Szkolenia stacjonarne są bezpłatne dla aplikantów radcowskich z OIRP w Bydgoszczy oraz radców prawnych uczestniczących w programie edukacyjnym „Spotkanie z radcą prawnym”"

Powrót