Home

ZAWIADOMIENIE – ZAPROSZENIE


Rada OIRP w Bydgoszczy zawiadamia o organizowanym szkoleniu wyjazdowym dla radców prawnych, na które serdecznie zaprasza Szanowne Koleżanki i Kolegów.

Data i miejsce szkolenia:    12-14.03.2020 r.

Hotel Haffner ****
Jana Jerzego Haffnera 59
81-715 Sopot

Szkolenia:
1. Nowa procedura gospodarcza- nowelizacja kpc w 2019 r. – SSN J. Grela (8 pkt.)
2.Prawo zamówień publicznych – nowelizacja – dr A. Łukaszewicz (8 pkt.)

Koszt szkolenia

  • Radca oraz Aplikant OIRP w Bydgoszczy - 580 zł
  • Radca z innej Izby lub osoba towarzysząca – 820 zł


płatne do dnia 23.01.2020 r. na konto:

ALIOR BANK – 07 2490 0005 0000 4530 1365 7750

Uczestnicy zapewniają we własnym zakresie dojazd na konferencję szkoleniową.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o przesyłanie do 23.01.2020 roku załączonej deklaracji uczestnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty na adres OIRP w Bydgoszczy, za pośrednictwem faksu: 52/584-06-87 lub mailem: aplikacjaiszkolenia@oirp.bydgoszcz.pl

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (maksymalnie 100 osób), o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność wpłat, przy czym z uwagi na konieczność uzyskania punktów szkoleniowych - pierwszeństwo mają radcowie prawni, a w drugiej kolejności aplikanci oraz osoby towarzyszące.

Uwaga! Wpłacona kwota nie będzie zwrócona w przypadku nieobecności uczestnika z przyczyn niezależnych od organizatora, a dodatkowo uczestnik zostanie obciążony kosztami związanymi z jego udziałem poniesionymi przez Izbę.
Dofinansowanie wyjazdu mają tylko i wyłącznie radcowie z uregulowanymi składkami członkowskimi. Dla pozostałych osób koszt uczestnictwa w konferencji wynosi  820 złotych.

Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie przekazywane będą do 14.02.2020 r. na wskazany przez Państwa adres mailowy.

 

Załącznik

Powrót