Home

PILNE!


Szanowni Państwo Radcowie Prawni i Aplikanci Radcowscy!

 

Z upoważnienia Pana Michała Rościszewskiego Dziekana Rady OIRP w Bydgoszczy przekazujemy w załączeniu uchwałę KRRP w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej zasad ich uiszczania i podziału oraz zgodnie z poleceniem Pana Dziekana informujemy, że od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje NOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA DLA RADCÓW PRAWNYCH, EMERYTÓW I RENCISTÓW ORAZ APLIKANTÓW RADCOWSKICH


Zgodnie z uchwałą podjęta podczas posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych, które odbyło się w dniach 28-29 października br. nowa wysokość składek kształtuje się następująco:


Od 1 stycznia 2023 r. wysokość składki członkowskiej dla radców prawnych będzie wynosiła 111 zł, dla radców prawnych będących emerytami lub rencistami lub pobierających świadczenie przedemerytalne wykonujących zawód radcy prawnego – 60 zł, a składki członkowskiej aplikantów radcowskich – 30 zł.


Zatem pełna składka, wraz z ubezpieczeniem OC w kwocie 19 zł, wyniesie dla radców prawnych 130 zł, a dla radców prawnych będących emerytami lub rencistami lub pobierających świadczenie przedemerytalne wykonujących zawód radcy prawnego – 79 zł.


W związku z powyższym prosimy osoby, które mają stałe zlecenie w bankach o zmianę od dnia 1 stycznia 2023 r.


Jednocześnie apelujemy o terminowe uiszczanie składek na rzecz Izby ORAZ SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ, której płatność do ubezpieczyciela przypada na koniec 2022 r., a przede wszystkim o uregulowanie wszelkich zaległości do końca bieżącego roku.

 

prosimy o uiszczanie składek na poniższe konta bankowe;

 

Alior Bank. Oddział w Bydgoszczy 07 2490 0005 0000 4530 1365 7750

LUB

Bank Pocztowy 95 1320 1117 2031 7607 2000 0004


Biuro OIRP w Bydgoszczy

29 grudnia 2022 r. 

Powrót