Home

Zaproszenie na szkolenie


Zaproszenie na szkolenie


„Kontrola uchwał wspólników spółek handlowych dokonywana przez sąd rejestrowy i sąd procesowy. Zakres kognicji obu sądów”


Termin: 26.01.2023 r., w godzinach:  11.00-14.00.


Wykładowca: SSO Tomasz Chojnacki


Miejsce szkolenia: sala konferencyjna Zawisza Bydgoszcz, ul. Gdańska 163.


Liczba punktów szkoleniowych: 8

 

Koszt szkolenia


Radca prawny z OIRP w Bydgoszczy partycypuje w kosztach szkolenia,

w wysokości 50 złotych,  pozostałe osoby – 200 złotych, płatne do 23.01.23 r.

ALIOR BANK  - 07 2490 0005 0000 4530 1365 7750


Osoby zainteresowane fakturą proszone są o kontakt z działem księgowości: ksiegowa@oirp.bydgoszcz.pl lub 52/584-04-01


Szkolenie adresowane jest do radców prawnych i jest realizacją obowiązku wynikającego z przepisu art. 41 pkt 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.  o radcach prawnych (z późn. zmianami) i Uchwały Nr 301/XI/2021 KRRP z dnia 23 września 2021  r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.


Informacje o szkoleniach:

tel. 52/584 – 06 – 87


Serdecznie zapraszam

Elżbieta Manicka

Przewodnicząca Komisji ds. Szkoleń


Powrót