Home

<< <  Strona 65 z 67  > >>

W załączeniu przesyłam Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie niektórych rozwiązań zawartych w przedłożonym projekcie ustawy o jawności życia publicznego do stosownego wykorzystania
z poważaniem
Grzegorz Furgał
Załącznik (format .DOC)
(czytaj więcej)

Negocjacje i psychologia komunikacji z klientem dla prawników

24.i 25.11 2017r.

492zł.

14 godzin zegarowych

18 punktów szkoleniowych

Cel szkolenia:

-przekonanie klienta do swoich usług, zbudowanie dobrych relacji, umiejętność radzenia sobie w uzgadnianiu trudnych kwestii

-udoskonalenie warsztatu negocjacyjnego w roli pełnomocnika klienta

Umiejętności zdobyte po szkoleniu:

1/ rozwinięcie umiejętności rozpoznawania interesów klienta, rozpoznanie typów klienta w oparciu o kolory osobowości, poznanie elementów  analizy transakcyjnej

2/ umiejętność dostosowania swojej wypowiedzi do rozmówcy, pokonywania barier komunikacyjnych, umiejętność budowania dobrych relacji ze swoim klientem

3/ umiejętność doboru strategii negocjacyjnej, taktyki negocjacyjnej, negocjowania ustępstw, zarządzania emocjami w negocjacjach

Serdecznie zapraszam

BPodraska

Kierownik Ośrodka Mediacji

Przy OIPR w Bydgoszczy

www.om.oirp.bydgoszcz.pl

tel.602494335

 

(czytaj więcej)

Szanowni Państwo Radcowie Prawni i Aplikanci Radcowscy!
Działając z upoważnienia Pana Dziekana uprzejmie przekazuję skan pisma Pana Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy dot.  dnia wolnego dla pracowników Sądu Okręgowego w Bydgoszczy ( w dniu 10 listopada 2017 r.)  i informuję, że w dniu 10 listopada 2017 r. Biuro OIRP w Bydgoszczy  będzie nieczynne.
Z poważaniem
_______________________________
Aleksandra Kaczorowska - Jarząbek 
Kierownik Biura OIRP w Bydgoszczy

(czytaj więcej)

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazuję korespondencję od Wiceprezesa KRRP Leszka Korczaka do Dziekanów.

dot. JPK-VAT

(czytaj więcej)

„Zamówienia z wolnej ręki ze szczególnym uwzględnieniem zamówień in house”

20.11.2017 r., w godzinach 15.00-18.00

Miejsce szkolenia – będzie podane w informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie

Liczba punktów szkoleniowych: 8

Wykładowca: r.pr. Jarosław Jerzykowski

(czytaj więcej)

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do mojej wczorajszej wiadomości przesyłam w załączeniu szczegółowy program seminarium TRAVAW dot. przemocy wobec kobiet, które odbędzie się w Warszawie w piątek 27.10.2017 r.

Tak jak wspominałam wcześniej, mamy jeszcze wolne miejsca dla osób z Warszawy oraz spoza Warszawy.

Dodatkowe informacje i zapisy możliwe są na stronie KIRP: http://kirp.pl/przemoc-wobec-kobiet-seminarium-dla-pelnomocnikow/

Załącznik (format .PDF)
(czytaj więcej)

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłamy informację dotyczącą Seminarium „TRAVAW” przeznaczonego dla radców prawnych występujących w sprawach związanych z przemocą wobec kobiet. Seminarium odbędzie się w piątek 27 października 2017 r. w Warszawie, udział w nim jest bezpłatny. Uczestnikom spoza Warszawy przysługuje także zwrot kosztów – zgodnie z zasadami programu. Termin zgłoszenia na seminarium upływa 20 października br.

Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie wśród radców prawnych załączonej informacji na Państwa stronie internetowej lub/i w inny przyjęty w Państwa Izbie sposób.

Załącznik (format .DOC)
(czytaj więcej)

Szanowni Państwo,

w załączeniu  materiały dot. Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej  z okazji jubileuszu 35-lecia Samorządu Radców Prawnych w Polsce „Ochrona dóbr osobistych w państwach członkowskich UE” przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach przy współudziale Centrum Badań Nad Europejskim Prawem Prywatnym i Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu 17 listopada 2017r.

 

(czytaj więcej)


Szanowni Państwo!

Radcowie Prawni i Aplikanci radcowscy !

Uprzejmie informujemy, że  w

związku z fuzją  banku Alior z BPH-SA nastąpiła zmiana nr konta OIRP w Bydgoszczy.

Obecnie obowiązują dwa numery rachunków tj.:

59 1060 0076 0000 4021 9000 4626 ( BHP-S.A.)

oraz drugi numer, który będzie obowiązywał

po upływie dwóch lat od połączenia tj. konto o numerze :

Alior Bank. Oddział w Bydgoszczy 07 2490 0005 0000 4530 1365 7750.

Prosimy o przekazywanie wpłat na nowy nr  konta.

Biuro OIRP w Bydgoszczy

(czytaj więcej)