Home

BPH O/Bydgoszcz 59 1060 0076 0000 4021 9000 4626; 
Bank Pocztowy 95 1320 1117 2031 7607 2000 0004

Szanowni Państwo!
Radcowie Prawni i Aplikanci radcowscy !
Uprzejmie informujemy, że  w związku z fuzją  banku Alior z BPH-SA nastąpiła zmiana nr konta OIRP w Bydgoszczy.
Obecnie obowiązują dwa numery rachunków tj.:
59 1060 0076 0000 4021 9000 4626 ( BHP-S.A.)
oraz drugi numer, który będzie obowiązywał po upływie dwóch lat od połączenia tj. konto o numerze :
Alior Bank. Oddział w Bydgoszczy 07 2490 0005 0000 4530 1365 7750.

Prosimy o przekazywanie wpłat na nowy nr  konta.

Biuro OIRP w Bydgoszczy