Home

Strona 1 z 19  > >>


Informacja

dotycząca wypełnienia przez radców prawnych obowiązku brania udziału

w szkoleniach zawodowych w III Cyklu Szkoleń Zawodowych

(czytaj więcej)

„Odpowiedzialność wspólników spółek osobowych, w szczególności komandytowa i komandytowo-akcyjna ”

12.12.2017 r., w godzinach: 14.00-17.00

Miejsce szkolenia – CWZS Zawisza, ul. Gdańska 163

Liczba punktów szkoleniowych: 8

Wykładowca: SSO dr hab. Jerzy Paweł Naworski – Prezes Sądu Okręgowego

w Toruniu, Prof. UMK

 

(czytaj więcej)

Lista osób, które zaliczyły kolokwium roczne z zakresu postępowania cywilnego, które odbyło się w dniu 06.12.2017 r.

  1. Giżycka Urszula

  2. Rzęsiewicz Karol

Za komisję Przewodniczący Zespołu:

r. pr. Zbigniew Pawlak

(czytaj więcej)

Drogie Koleżanki i Koledzy!

W imieniu Fundacji Radców Prawnych naszej Izby, w związku z wielkimi krokami zbliżającego się okresu przedświątecznego oraz Świętami Bożego Narodzenia, jak co roku, co stało się już naszą tradycją,  organizujemy Akcję Świątecznej Paczki. Mamy nadzieję, iż jak to było w latach minionych, także i w tym roku nie pozostaniecie obojętni Drogie Koleżanki i Koledzy, i okażecie serce oraz  zrozumienie w tym szczególnym okresie dla naszych podopiecznych, potrzebujących naszego wsparcia.

Rokrocznie jesteśmy wsparli finansowo z Państwa darowizn. Państwa wsparcie przynosi chlubę Państwu i naszej Fundacji. Prosimy i w tym roku więc o pomoc, sami najpierw jako jej członkowie udzielając Fundacji wsparcia i charytatywnego zaangażowania osobistego.

(czytaj więcej)„Odpowiedzialność wspólników spółek osobowych, w szczególności komandytowa i komandytowo-akcyjna ”

12.12.2017 r., w godzinach: 14.00-17.00

Miejsce szkolenia – CWZS Zawisza, ul. Gdańska 163

Liczba punktów szkoleniowych: 8

Wykładowca: SSO dr hab. Jerzy Paweł Naworski – Prezes Sądu Okręgowego

w Toruniu, Prof. UMK

(czytaj więcej)

„Zamówienia z wolnej ręki ze szczególnym uwzględnieniem zamówień in house”

20.11.2017 r., w godzinach 16.00-19.00 *

Uwaga! Zmiana godziny szkolenia

Miejsce szkolenia – CWZS Zawisza w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163

Liczba punktów szkoleniowych: 8

Wykładowca: Andrzej Łukaszewicz

(czytaj więcej)

„Radca prawny jako obrońca i pełnomocnik w procesie karnym – uwagi na tle ostatnich nowelizacji k.k. i k.p.k.”

13.10.2017 r., w godzinach 9.00 – 12.00

CWZS Zawisza w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163

Liczba punktów szkoleniowych: 8

Wykładowca: dr Dariusz Kala – Sędzia Sądu Najwyższego

(czytaj więcej)