Home

Strona 1 z 27  > >>

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

 

„Kontrola uchwał wspólników spółek kapitałowych dokonywana przez sąd rejestrowy i sąd procesowy. Zakres kognicji obu sądów”

(czytaj więcej)

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Mediacje w praktyce radcy prawnego”

Termin: 13.06.2022  r., w godzinach:  12.00-15.00.

Wykładowca: Patrycja Brzezicka – radca prawny, mediator

Miejsce szkolenia: sala konferencyjna Zawisza Bydgoszcz, ul. Gdańska 163.

(czytaj więcej)

UWAGA WEBINARIUM

„Zmiany w ustawie z dnia 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe oraz ustawie z dnia 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne – wg stanu prawnego obowiązującego od dnia 01.12.2021 r.”

31.03.2022 r., w godzinach: 12.00-15.00

Wykładowca: dr Patryk Filipiak –doktor nauk prawnych, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny Platforma Zoom; Liczba punktów szkoleniowych: 8

 

(czytaj więcej)

 

SZKOLENIE

„Praktyczne aspekty wykonywania zawodu radcy prawnego w świetle opinii Komisji Etyki KRRP oraz orzecznictwa sądów dyscyplinarnych”

Bydgoszcz

29.11.2021 r., w godzinach:  12.00 – 15.00

Sala Konferencyjna – Zawisza Bydgoszcz, ul. Gdańska 163.

Wykładowca: r.pr. Zbigniew Pawlak

Liczba punktów szkoleniowych: 8

 

(czytaj więcej)

ZAWIADOMIENIE – ZAPROSZENIE

Rada OIRP w Bydgoszczy zawiadamia o szkoleniu wyjazdowym dla radców prawnych, na które serdecznie zaprasza Szanowne Koleżanki i Kolegów.

Data i miejsce szkolenia: 18-20.11.2021 r.

Wichrowe Wzgórze Resort & Spa
Kompleks Konferencyjno-Wypoczynkowy
w Chmielnie na Kaszubach


Szkolenia:
1. Prawo zamówień publicznych – dr Andrzej Łukaszewicz (8 pkt.)
2.Prawo spadkowe w świetle przepisów krajowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 650/2012   - SSA Dorota Gierczak – w stanie spoczynku (10 pkt.)
3. Zmiany kpc – SSA Dorota Gierczak (8 pkt.)
(czytaj więcej)

UWAGA WEBINARIUM
„Nowa ustawa prawo zamówień publicznych"


Szkolenie obejmuje 8 godzin lekcyjnych, z podziałem na dwa dni:

Część I - 28.04.2021 r., w godzinach:  13.00-16.00.

Część II - 30.04.2021 r., w godzinach: 12.00-15.00.

Wykładowca: dr Andrzej Łukaszewicz

Platforma Zoom; Liczba punktów szkoleniowych: 16

(czytaj więcej)

UWAGA WEBINARIUM

„Zmiany przepisów Kc i Kpc w latach 2019 -2021"

Platforma Zoom

11.03.2021 r., w godzinach:  12.00 – 15.00

Wykładowca: SSA Dorota Gierczak

Liczba punktów szkoleniowych: 8

(czytaj więcej)

UWAGA SZKOLENIE

„Zmiany w kodeksie karnym i kodeksie postępowania karnego z 2019 r.

i 2020 r. z perspektywy obrońcy i pełnomocnika ”

 

Bydgoszcz

04.02.2021 r., w godzinach:  12.00 – 15.00

Wykładowca: SSN dr Dariusz Kala

Liczba punktów szkoleniowych: 8

(czytaj więcej)

UWAGA! OSTATNIE WEBINARIUM W TYM ROKU!

„Prawo własności intelektualnej”

29.12.2020 r., w godzinach:  13.00 – 16.00

Wykładowca:  r. pr. M. Łątkowski

Liczba punktów szkoleniowych:  8

Webinarium jest nieodpłatne, a ze względu na ograniczoną ilość miejsc, prosimy o przesyłanie deklaracji uczestnictwa na adres: aplikacjaiszkolenia@oirp.bydgoszcz.pl do 21.12.2020 r.

Osoby zakwalifikowane otrzymają link aktywacyjny - na maila podanego w zgłoszeniu.

Zajęcia odbędą się online, a do połączenia będziemy używali platformy ZOOM.

Uwaga! Wychodząc naprzeciw radcom, którzy nie uzyskali wymaganej liczby punktów szkoleniowych, w IV cyklu szkoleniowym, informujemy, iż te osoby mają pierwszeństwo udziału w webinarium.

 

(czytaj więcej)

UWAGA! BRAK WOLNYCH MIEJSC!

„Zmiany w procedurze cywilnej”

26.11.2020 r., w godzinach:  12.00 – 16.00

Wykładowca:  SSA D. Gierczak

Liczba punktów szkoleniowych:  10

Osoby, które wysłały zgłoszenie i zostaną zakwalifikowane otrzymają link aktywacyjny - na maila podanego w deklaracji uczestnictwa, do dnia 23.11.

 

Elżbieta Manicka
Przewodnicząca Komisji ds. Szkoleń

(czytaj więcej)