Home

Strona 1 z 108  > >>

ZAWIADOMIENIE – ZAPROSZENIE

Rada OIRP w Bydgoszczy uprzejmie zawiadamia, że organizuje Konferencję Szkoleniową dla radców prawnych do udziału w której ma zaszczyt zaprosić Koleżanki i Kolegów.

Data i miejsce szkolenia: 12-14.10.2017 r.

(czytaj więcej)Rada OIRP w Bydgoszczy uprzejmie zawiadamia, że organizuje Konferencję Szkoleniową dla radców prawnych do udziału w której ma zaszczyt zaprosić Koleżanki i Kolegów.

Data i miejsce szkolenia: 12-14.10.2017 r.

(czytaj więcej)Rada OIRP w Bydgoszczy uprzejmie zawiadamia, że organizuje Konferencję Szkoleniową dla radców prawnych do udziału w której ma zaszczyt zaprosić Koleżanki i Kolegów.

Data i miejsce szkolenia: 12-14.10.2017 r.

ZAJAZD FOJUTOWO

Fojutowo 7a, 89-504 Legbąd

Szkolenie organizowane jest w celu zdobycia punktów przed końcem III cyklu szkoleniowego, który kończy się 31 grudnia 2017 r.

W związku z powyższym szkolenie jest pełnopłatne.

(czytaj więcej)Rada OIRP w Bydgoszczy uprzejmie zawiadamia, że organizuje Konferencję Szkoleniową dla radców prawnych do udziału w której ma zaszczyt zaprosić Koleżanki i Kolegów.

Data i miejsce szkolenia: 12-14.10.2017 r.

ZAJAZD FOJUTOWO

Fojutowo 7a, 89-504 Legbąd

Szkolenie organizowane jest w celu zdobycia punktów przed końcem III cyklu szkoleniowego, który kończy się 31 grudnia 2017 r.

W związku z powyższym szkolenie jest pełnopłatne.

(czytaj więcej)W dniu 28 marca 2017r. rozpoczął się tegoroczny egzamin radcowski. W Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy do egzaminu przystąpiło 60 osób. Egzamin składa się z pięciu części i trwać będzie cztery dni. W dniu dzisiejszym zdający rozwiązują zadanie z zakresu prawa karnego. W kolejnych dniach pisać będą egzamin z prawa cywilnego lub rodzinnego, następnie z prawa gospodarczego, a w ostatnim dniu - z prawa administracyjnego oraz zasad wykonywania zawodu lub z zasad etyki. Czas na rozwiązanie każdego z zadań wynosi 360 minut, przy czym w ostatnim dniu czas ten wynosić będzie 480 minut. Egzamin przeprowadza komisja, w skład której wchodzi czterech przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości, będących sędziami sądów powszechnych lub sądów administracyjnych oraz czterech radców prawnych, delegowanych przez Krajową Radę Radców Prawnych.

 

(czytaj więcej)Strona 1 z 108  > >>