Home

Strona 1 z 25  > >>

Uchwała Nr    23/25.11.2019

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy

z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie uchwalenia planu szkolenia radców prawnych na I  półrocze 2020 rok

Na podstawie art. 41 pkt 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2115, 2193, z 2019 r. poz. 730) Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy uchwaliła przyjęcie na I półrocze 2020 roku planu szkoleń organizowanych przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy


(czytaj więcej)„Skarga kasacyjna w procedurze cywilnej”

22.06.2015 r., w godzinach 15:00 – 18:00

CWZS Zawisza w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163

Liczba punktów szkoleniowych: 6

Wykładowca: SSA Dorota Gierczak

Szkolenie adresowane jest do radców prawnych i jest realizacją obowiązku wynikającego z przepisu art. 41 pkt 4 ustawy o radcach prawnych z dn. 6 lipca 1982 r. (z późn. zmianami) i Uchwały Nr 30/B/VII/2008 KRRP z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych (z późn. zmianami).

Informacje o szkoleniach:
tel. 52/584 – 06 – 87

Serdecznie zapraszamy

Elżbieta Manicka
Przewodnicząca Komisji ds. Szkoleń

(czytaj więcej)„Marketing usług prawniczych – nowe czasy, nowe wyzwania”

18.05.2015 r., w godzinach 15:00 – 18:00

CWZS Zawisza w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163

Liczba punktów szkoleniowych: 6

Wykładowca: prof. Ryszard Sowiński, autor  bloga NowoczesnaKancelaria.pl, wspólnik w spółce Naveo Sowiński i Sęk sp. j. – wyspecjalizowanej w doradztwie biznesowym dla prawników

Szkolenie adresowane jest do radców prawnych i jest realizacją obowiązku wynikającego z przepisu art. 41 pkt 4 ustawy o radcach prawnych z dn. 6 lipca 1982 r. (z późn. zmianami) i Uchwały Nr 30/B/VII/2008 KRRP z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych (z późn. zmianami).

Informacje o szkoleniach:
tel. 52/584 – 06 – 87

Serdecznie zapraszamy

Elżbieta Manicka
Przewodnicząca Komisji ds. Szkoleń

(czytaj więcej)„Wycena nieruchomości w postępowaniu cywilnym i administracyjnym – wybrane zagadnienia ”

29.04.2015 r., w godzinach 12:00 – 16:00

CWZS Zawisza w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163

Liczba punktów szkoleniowych: 8

Wykładowca: dr Michał Zygmuntowicz, r.pr. Edyta  Ksobiak

Szkolenie adresowane jest do radców prawnych i jest realizacją obowiązku wynikającego z przepisu art. 41 pkt 4 ustawy o radcach prawnych z dn. 6 lipca 1982 r. (z późn. zmianami) i Uchwały Nr 30/B/VII/2008 KRRP z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych (z późn. zmianami).

Informacje o szkoleniach:
tel. 52/584 – 06 – 87

Serdecznie zapraszamy

Elżbieta Manicka
Przewodnicząca Komisji ds. Szkoleń

(czytaj więcej)Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych
tel/fax: 22 – 821 99 71; tel: 22 – 821 99 72; e-mail: centrum.szkolenia@kirp.pl

Wizyty
Szkoleniowo – Warsztatowe

Luxemburg i Strasburg – 15 -19 lipca; 16 – 20 września 2015 r.

Zasady kwalifikacji uczestników:

Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych organizuje wizytę szkoleniowo-warsztatową w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskim Trybunale Praw Człowieka.

Terminy wizyt: 15-19 lipca 2015 r. oraz 16-20 września 2015 r.

Liczba miejsc – 35; średnio 2 miejsca dla każdej z okręgowych izb radców prawnych.
Nocleg w pokojach 2 osobowych Hotelu „Best Western” w Luxemburgu.
Planowany koszt wyjazdu 2.600.- zł. Uczestnik uiszcza kwotę 1.600.- zł / I rata zaliczka – 800.- zł;
dopłata II rata – 800.- zł na 30 dni przed wyjazdem/. Kwotę 1000.- zł dopłaca Krajowa Rada Radców Prawnych z Funduszu Doskonalenia Zawodowego Radców Prawnych. W przypadku przekroczenia planowanej kwoty różnicę pokrywa Krajowa Rada Radców Prawnych.

Wpłaty
Wymagany tytuł wpłaty: Szkolenie Luxemburg, Strasburg 15-19.07.2015 lub
Luxemburg, Strasburg 16-20.09.2015
Imię i Nazwisko uczestnika.
Wpłaty na konto Centrum Szkolenia Ustawicznego:
Krajowa Rada Radców Prawnych 66114010100000537023001005

O zakwalifikowaniu na dany wyjazd decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia dokonuje się na elektronicznym formularzu zgłoszeniowym dla każdego wyjazdu oddzielnie. Rejestracji w raz z załącznikiem – dowodem wpłaty – I raty dokonujemy na stronie szkolenia.kirp.pl

Brak uiszczenia II raty w żądanym terminie powoduje utratę zaliczki i skreślenie z listy uczestników z wyłączeniem przypadków: polecenia innego uczestnika, zainteresowania miejscem na wyjazd przez osobę z listy rezerwowej oraz innych zainteresowanych wyjazdem.

Uczestnik może zrezygnować z udziału w wyjeździe bez ujemnych skutków na 45 dni przed wyjazdem.

Osoby dla których zabraknie wolnych miejsc w pierwsze fazie kwalifikacji mogą rejestrować się na tzw. liście rezerwowej.

Program ramowy (format .DOC)

(czytaj więcej)Strona 1 z 25  > >>