Home

Witam serdecznie,

Wzorem lat ubiegłych przedkładam propozycję skierowaną do samych zdających – usługa Laptop dla Aplikanta.

Jesteśmy dumni, że od 2012 roku – w całej Polsce - już 5 729 zdających pisało ten ważny egzamin na naszych komputerach.

Również i w tym roku nasza firma pragnie dostarczyć zdającym odpowiednio przygotowany i skonfigurowany laptop. Co roku zdający są zdziwieni, że nowe urządzenia ze sklepu nie spełniają wymagań aplikacji MS. Oraz, że usługa konfiguracji w firmie informatycznej niezaznajomionej z aplikacją MS nie jest kompletna i skuteczna a laptop na egzaminie sprawia problemy.

Chcielibyśmy na podstawie naszego doświadczenia zaproponować wynajem odpowiednio skonfigurowanego urządzenia. Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie załączonej informacji zdającym.

Pozostając do dyspozycji łączę wyrazy szacunku,

Oferta (format .PDF)