Home

KRÓTKA HISTORIA IZBY

PEŁNOMOCNIK KOMITETU ORGANIZACYJNEGO SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH DLA OKRĘGU IZBY


1. Ryszard Tusk

KADENCJA 1983 – 1987


1. Dziekan

 • Jacek Marczak

2. Skład pierwszej Okręgowej Rady

 • Stanisław Baranowski
 • Stefan Berdys
 • Andrzej Niezgoda
 • Gwidon Stachowicz
 • Witold Zdunek
 • Bogusława Bukietyńska
 • Wiktor Rudziński
 • Piotr Ławrynowicz
 • Paweł Dłużewski
 • Jolanta Mackiewicz
 • Seweryn Najdowski
 • Michał Penczerzyński
 • Ewa Jankowska
 • Kazimierz Radzikowski

3. Prezydium

 • Jacek Marczak - Dziekan
 • Wiktor Rudziński - Wicedziekan
 • Witold Zdunek - Wicedziekan ds. Piły
 • Michał Penczerzyński - Członek ds. doskonalenia zawodowego i kształcenia aplikantów
 • Stanisław Baranowski - Skarbnik
 • po zgonie p. St. Baranowskiego, Skarbnikiem Rady został wybrany Michał Penczerzyński
 • Bogusława Bukietyńska - Sekretarz

4. Rzecznik Dyscyplinarny

 • Grzegorz Rakowski

5. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

 • Wacław Kocon - Przewodniczący
 • Andrzej Wiśniewski - Z-ca Przewodniczącego
 • Jan Siuchniński
 • Agnieszka Dopierała
 • Wojciech Kubiak
 • Ewa Kempa
 • Czesława Żychlińska

KADENCJA 1987 – 1991

1. Dziekan

 • Jacek Marczak

2. Skład Rady

 • Felicjan Arszyński
 • Stefan Berdys – skreślony z listy radców prawnych w dniu 11 lipca 1990 r. – z powodu zgonu
 • Janina Guzik
 • Ewa Jankowska
 • Barbara Leśniak – Jurek
 • Seweryn Najdowski
 • Jan Nawotka
 • Michał Penczerzyński
 • Kazimierz Radzikowski
 • Wiktor Rudziński
 • Bożena Polimirska
 • Andrzej Wiśniewski
 • Witold Zdunek
 • Jolanta Mackiewicz

3. Prezydium

 • Jacek Marczak - Dziekan
 • Witold Zdunek - Wicedziekan
 • Michał Penczerzyński - Wicedziekan
 • Wiktor Rudziński - Wicedziekan
 • Barbara Leśnia - Jurek - Sekretarz
 • Ewa Jankowska – Za-ca Sekretarza
 • Jan Nawotka - Skarbnik
 • Jolanta Mackiewicz - Czł. Prezydium ds. doskonalenia zawodowego

Wicedziekan Michał Penczerzyński w listopadzie 1988 roku zrezygnował z funkcji, którą pełnił; w lutym 1989 roku Rada powołała na funkcję wicedziekana Felicjana Arszyńskiego.
W marcu 1989 r. rezygnację z funkcji sekretarza Rady i członka Rady złożyła Barbara Leśniak - Jurek, na funkcję Sekretarza Rada powołała Kazimierza Radzikowskiego.
Od dnia 19 września 1989 roku w posiedzeniach Rady jako członek uczestniczy Henryk Maciejewski.

4. Rzecznik Dyscyplinarny

 • Teresa Łuczyńska - Pawlak
 • Zbigniew Lutkowski - Z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego

5. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

 • Ewa Kempa
 • Wacław Kocon
 • Jan Siuchniński
 • Andrzej Witkowski
 • Zofia Rewers
 • Mirosława Wierzbicka
 • Stanisław Wytrzyszczewski

KADENCJA 1991 – 1995

1. Dziekan

 • Wiktor Rudziński

2. Skład Rady

 • Jacek Marczak
 • Jan Roman Nawotka
 • Jerzy Piechocki
 • Czesława Żychlinska
 • Roman Stadnicki
 • Grzegorz Peche
 • Waldemar Dziarnowski
 • Dorota Sobieszczyk
 • Mateusz Nowak
 • Danuta Borlik
 • Andrzej Stawujak
 • Andrzej Wiśniewski
 • Zdzisław Stelter

3. Prezydium

 • Wiktor Rudziński - Dziekan
 • Grzegorz Peche - Wicedziekan
 • Roman Stadnicki - Wicedziekan
 • Andrzej Wiśniewski - Wicedziekan
 • Gabriela Krajczewska - Sekretarz
 • Jan Roman Nawotka - Skarbnik

Sekretarz Rady Gabriela Krajczewska za zgodą Rady od 30 października 1991 roku do 30 kwietnia 1992 roku czasowo pełniła obowiązki Skarbnika Rady.

4. Rzecznik Dyscyplinarny

 • Teresa Łuczyńska - Pawlak
 • Jarogniew Zdunek - Z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego

5. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

 • Leonarda Dulko
 • Wacław Kocon
 • Zenon Ochocki
 • Jan Siuchniński
 • Hanna Tomaszewska
 • Andrzej Ciecióra
 • Gabriela Reszkowska

KADENCJA 1995 – 1999

1. Dziekan

 • Wiktor Rudziński

2. Skład Rady

 • Jacek Marczak
 • Grzegorz Peche
 • Jerzy Mojsiewicz
 • Wojciech Górski
 • Jerzy Piechocki
 • Waldemar Dziarnowski
 • Mateusz Nowak
 • Zenon Ochocki
 • Danuta Oleś
 • Adela Orlewska
 • Grażyna Michalska
 • Andrzej Wiśniewski
 • Wojciech Kuśnierek
 • Katarzyna Podmokły

Adela Orlewska od dnia 25 marca 1996 roku została ustanowiona pełnomocnikiem ds. kontaktów z KRRP w sprawach dot. kancelarii prawniczych. Pełniła również przez okres 3 miesięcy obowiązki Skarbnika Rady.

3. Prezydium

 • Wiktor Rudziński - Dziekan
 • Grzegorz Peche - Wicedziekan
 • Jerzy Mojsiewicz - Wicedziekan
 • Andrzej Wiśniewski - Wicedziekan
 • Adela Orlewska - Sekretarz
 • Danuta Oleś - Skarbnik
 • Jacek Marczak - Członek KRRP

4. Rzecznik Dyscyplinarny

 • Teresa Łuczyńska - Pawlak
 • Zbigniew Lutkowski - Z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego
 • Urszula Schmude - Z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego

Rzecznik Dyscyplinarny Teresa Łuczyńska - Pawlak, której wpis ze względu na zmianę stałego miejsca zamieszkania został przeniesiony w związku z czym od dnia 25 marca 1996 roku obowiązki Rzecznika Dyscyplinarnego pełniła Urszula Schmude dotychczasowy Z-ca Rzecznika.

5. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

 • Wacław Kocon
 • Robert Błażejowski
 • Lidia Pruss
 • Olga Radzikowska
 • Bogdan Schneider
 • Krystyna Góralnik - Aniukiewicz
 • Zbigniew Zasada

KADENCJA 1999 – 2003

1. Dziekan

 • Jerzy Mojsiewicz

2. Skład Rady

 • Grzegorz Peche
 • Zenon Ochocki
 • Jacek Marczak
 • Danuta Oleś
 • Gabriela Krajczewska
 • Marek Kraus
 • Elżbieta Manicka
 • Jolanta Mackiewicz
 • Jolanta Śmieszek
 • Danuta Halska
 • Dominika Szaciłło – Kmieć
 • Zbigniew Pawlak
 • Andrzej Wiśniewski
 • Katarzyna Podmokły

3. Prezydium

 • Jerzy Mojsiewicz - Dziekan
 • Gabriela Krajczewska - Wicedziekan ds. Wykonywania zawodu
 • Grzegorz Peche - Wicedziekan ds. Aplikacji i Szkolenia
 • Andrzej Wiśniewski - Wicedziekan ds. Wizytacji i kontaktów z radcami z okręgu Piły
 • Dominika Szaciłło - Kmieć - Sekretarz
 • Danuta Oleś - Skarbnik
 • Jacek Marczak - Członek KRRP

4. Rzecznik Dyscyplinarny

 • Urszula Schmude
 • Franciszka Kupczyk - Z-ca Rzecznika
 • Danuta Szacuń - Z-ca Rzecznika
 • Krystyna Góralnik - Aniukiewicz - Z-ca Rzecznika

5. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

 • Wiktor Rudziński
 • Michał Penczerzyński
 • Olga Radzikowska
 • Antoni Kruczkowski
 • Irena Cywińska
 • Zdzisław Stelter
 • Mieczysław Stankiewicz

KADENCJA 2003 – 2007

1. Dziekan

 • Jerzy Mojsiewicz

2. Skład Rady

 • Krystyna Góralnik - Aniukiewicz
 • Danuta Halska - po jej zgonie w listopadzie 2003 na jej miejscu w obradach Rady uczestniczy Jerzy Szczukowski
 • Gabriela Krajczewska
 • Zofia Ławicka
 • Elżbieta Manicka
 • Jolanta Mackiewicz
 • Danuta Oleś
 • Lidia Piechocka
 • Krzysztof Chełkowski
 • Tomasz Czmochowski
 • Jerzy Grudziński
 • Krzysztof Jezierski
 • Jacek Marczak
 • Artur Lewicki
 • Mariusz Łątkowski
 • Zbigniew Pawlak
 • Andrzej Wiśniewski

3. Prezydium

 • Jerzy Mojsiewicz - Dziekan
 • Gabriela Krajczewska - Wicedziekan ds. Aplikacji i Szkolenia
 • Andrzej Wiśniewski - Wicedziekan ds. Wizytacji i kontaktów z radcami z okręgu Piły
 • Lidia Piechocka - Sekretarz
 • Danuta Oleś - Skarbnik
 • Jacek Marczak - Członek Prezydium KRRP

4. Rzecznik Dyscyplinarny

 • Urszula Schmude
 • Franciszka Kupczyk – Z – ca Rzecznika
 • Krystyna Kubińska – Z – ca Rzecznika
 • Gabriela Reszkowska – Z – ca Rzecznika

5. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

 • Wiktor Rudziński
 • Irena Cywińska
 • Olga Radzikowska
 • Michał Penczerzyński
 • Antoni Kruczkowski
 • Michał Rościszewski
 • Mieczysław Stankiewicz
 • Stanisław Chmielewski
 • Marek Krokos

 

KADENCJA  2007 – 2010

 

WYKAZ   CZŁONKÓW
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy

l.p.

Nazwisko i imię

Funkcja

Jerzy Mojsiewicz Dziekan

Gabriela Krajczewska

Wicedziekan

Zbigniew Pawlak

Wicedziekan

Danuta Oleś

Skarbnik

Lidia Piechocka

Sekretarz

Iwona Dorna

Przewodnicząca Komisji ds. Szkolenia

 

Krzysztof Chełkowski

Przewodniczący Okręgowego Zespołu Wizytatorów; Członek Komisji ds. Wpisów i Wykonywania Zawodu

Gabryelska Urszula

Przewodnicząca Komisji ds. Socjalnych i Rekreacji

Grudziński Jerzy

Członek Rady ds. Mienia Izby

Artur Lewicki

Przewodniczący Komisji ds. Publicznych; Rzecznik Prasowy

Mariusz Łątkowski

Przewodniczący Komisji ds. Aplikacji

Jolanta Mackiewicz

Przewodnicząca Komisji ds. Wpisów i Wykonywania Zawodu

Helena Moszczyńska

Członek Komisji ds. Szkolenia

Bogumiła Nojek

Członek Okręgowego Zespołu Wizytatorów

Maciej Penczerzyński

Zastępca Sekretarza

Michał Rościszewski

Członek Komisji ds. Aplikacji

Andrzej Wiśniewski

 

WYKAZ CZŁONKÓW PREZYDIUM

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy

l.p.

Nazwisko i imię

Funkcja

Jerzy Mojsiewicz Dziekan

1.

Gabriela Krajczewska

Wicedziekan

2.

Zbigniew Pawlak

Wicedziekan

3.

Danuta Oleś

Skarbnik

4.

Lidia Piechocka

Sekretarz

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej:

 1. Czesława Żychlińska – Przewodnicząca
 2. Barbara Basara – Zastępca Przewodniczącej
 3. Mirosława Janowska – Radtke
 4. Lidia Orlewska
 5. Barbara Rakowska – Mila

Członkowie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego:

 1. Wiktor Rudziński – Przewodniczący
 2. Andrzej Berdych
 3. Irena Cywińska
 4. Agnieszka Dopierała
 5. Leonarda Dulko
 6. Jacek Kalinowski
 7. Katarzyna Kruszczyńska
 8. Barbara Kula
 9. Andrzej Łakomecki
 10. Olga Radzikowska
 11. Mieczysław Stankiewicz

Rzecznik Dyscyplinarny: Krzysztof Jezierski

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego:

 1. Wojciech Giżycki
 2. Marek Krokos
 3. Mirosław Skorecki

Członek Krajowej Rady Radców Prawnych: Zbigniew Pawlak

Delegaci na Krajowy Zjazd Radców Prawnych:

 1. Krzysztof Chełkowski
 2. Gabriela Krajczewska
 3. Jolanta Mackiewicz
 4. Jacek Marczak
 5. Jerzy Mojsiewicz
 6. Mariusz Łątkowski
 7. Zbigniew Pawlak
 8. Wiktor Rudziński
 9. Andrzej Wiśniewski

Delegat Aplikantów  na Krajowy Zjazd Radców Prawnych: Joanna Siwiak – Starzyńska

Komisje działające przy Radzie:

 1. Komisja  ds. Aplikacji w składzie: Zofia  Ławicka, Tomasz Kranc, Anna Romanow,  Michał Rościszewski; Przewodniczący  Mariusz Łątkowski .
 2. Komisja  ds. Wpisów i Wykonywania Zawodu w składzie: Wiesława Brzezińska, Krzysztof Chełkowski, Urszula Schmude; Przewodnicząca Jolanta Mackiewicz
 3. Komisja  ds. Szkolenia w składzie: Tomasz  Hryniewicz, Robert Górecki, Radosław Kilar, Edyta Ksobiak,  Marek Lewandowski, Elżbieta Manicka, Helena Moszczyńska;  Przewodnicząca Iwona Dorna
 4. Komisja  ds. Socjalnych i Rekreacji w składzie: Zygmunt Ciechorski, Jan Dzieleńdziak, Anna Ścibior – Rapacewicz, Bronisław Stępak, Mirosława Wierzbicka, Janina Hagen – Dembowy – członek honorowy; Przewodnicząca Urszula Gabryelska

Okręgowy Zespół Wizytatorów w składzie: Felicjan Arszyński,  Krzysztof Chełkowski, Wojciech Kuśnierek, Bogumiła Nojek  i Jarosław Teslawski; Przewodniczący  Krzysztof Chełkowski

 

KADENCJA  2010 – 2013

 

WYKAZ   CZŁONKÓW

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy

 

l.p.

Nazwisko i imię

Funkcja

Zbigniew Pawlak Dziekan

1.

Gabriela Krajczewska

Wicedziekan

2.

Michał Rościszewski

Wicedziekan

3.

Maciej Penczerzyński

Skarbnik

4.

Lidia Piechocka – Szymańska

Sekretarz

5.

Krzysztof Chełkowski

Przewodniczący Okręgowego Zespołu Wizytatorów;

Członek Komisji ds. Wpisów i Wykonywania Zawodu

6.

Adela Fischer

Członek Komisji ds. Aplikacji

7.

Gabryelska Urszula

Przewodnicząca Komisji ds. Socjalnych i Rekreacji

8.

Tomasz Kranc

Przewodniczący Komisji ds. Aplikacji

9.

Małgorzata Kuczkowska

Członek Komisji ds. Szkoleń

10.

Zofia Ławicka

Członek Komisji ds. Wpisów i Wykonywania Zawodu

11.

Jolanta Mackiewicz

Przewodnicząca Komisji ds. Wpisów

i Wykonywania Zawodu

12.

Elżbieta Manicka

Przewodnicząca Komisji ds. Szkoleń

13.

Helena Moszczyńska

Członek Komisji ds. Aplikacji

14.

Bogumiła Nojek

Członek Okręgowego Zespołu Wizytatorów

Członek Komisji ds. Wpisów i Wykonywania Zawodu

15.

Sylwia Szarata

Członek Komisji ds. Aplikacji

16

Anna Ścibior – Rapacewicz

Członek Komisji ds. Socjalnych i Rekreacji

17

Andrzej Wiśniewski

Członek Komisji ds. Socjalnych i Rekreacji

18

Wojciech Woźniak

Rzecznik Prasowy;

Członek Komisji ds. Szkoleń

WYKAZ CZŁONKÓW PREZYDIUM

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy

 

l.p.

Nazwisko i imię

Funkcja

Zbigniew Pawlak Dziekan

1.

Gabriela Krajczewska

Wicedziekan

2.

Michał Rościszewski

Wicedziekan

3.

Maciej Penczerzyński

Skarbnik

4.

Lidia Piechocka – Szymańska

Sekretarz

 

 

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej:

 1. Czesława Żychlińska – Przewodnicząca
 2. Barbara Basara – Zastępca Przewodniczącej
 3. Mirosława Janowska – Radtke
 4. Bogdan Kołakowski
 5. Barbara Rakowska – Mila

 

Członkowie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego:

 1. Wiktor Rudziński – Przewodniczący
 2. Mieczysław Stankiewicz – Zastępca Przewodniczącego
 3. Ewa Maria Bieńkowska
 4. Andrzej Berdych - Zastępca Przewodniczącego
 5. Irena Cywińska
 6. Monika Gruca
 7. Dorota Karczewska
 8. Zofia Kujath
 9. Barbara Kula
 10. Andrzej Łakomecki
 11. Olga Radzikowska
 12. Urszula Schmude
 13. Monika Słupska – Janulis
 14. Danuta Szacuń
 15. Joanna Turlej

 

Rzecznik Dyscyplinarny: Krzysztof Jezierski

 

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego:

 1. Wojciech Giżycki
 2. Marek Krokos
 3. Agnieszka Pyszkowska
 4. Mirosław Skorecki
 5. Grażyna Mikicka - Połczyńska
 6. Andrzej Berdych

 

Członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych:

 1. Jacek Marczak
 2. Jerzy Mojsiewicz

 

Delegaci na Krajowy Zjazd Radców Prawnych:

 1. Wiesława Brzezińska
 2. Gabriela Krajczewska
 3. Wojciech Kuśnierek
 4. Jolanta Mackiewicz
 5. Jacek Marczak
 6. Zbigniew Pawlak
 7. Michał Rościszewski
 8. Wiktor Rudziński
 9. Andrzej Wiśniewski

 

Delegat Aplikantów  na Krajowy Zjazd Radców Prawnych: Michał Lipiński

 

Komisje działające przy Radzie:

 

 1. Komisja  ds. Aplikacji w składzie: Adela Fischer, Helena Moszczyńska, Anna Romanow, Mikołaj Strzelecki, Sylwia Szarata; Przewodniczący Tomasz Kranc
 2. Komisja  ds. Wpisów i Wykonywania Zawodu w składzie: Wiesława Brzezińska, Krzysztof Chełkowski, Bogumiła Nojek, Urszula Schmude; Przewodnicząca Jolanta Mackiewicz
 3. Komisja  ds. Szkoleń w składzie: Robert Górecki, Radosław Kilar, Edyta Ksobiak, Małgorzata Kuczkowska, Wojciech Woźniak;  Przewodnicząca Elżbieta Manicka
 4. Komisja  ds. Socjalnych i Rekreacji w składzie: Zygmunt Ciechorski, Elżbieta Pilewska, Gabriela Piotrowska, Bronisław Stępak, Anna Ścibior – Rapacewicz, Mirosława Wierzbicka, Andrzej Wiśniewski; Przewodnicząca Urszula Gabryelska

 

Okręgowy Zespół Wizytatorów w składzie: Krzysztof Chełkowski, Wojciech Kuśnierek, Bogumiła Nojek  i Jarosław Tesławski; Przewodniczący  Krzysztof Chełkowski

 

KADENCJA  2013 – 2016

 

WYKAZ CZŁONKÓW

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy

 

l.p.

Nazwisko i imię

Funkcja

Zbigniew Pawlak DZIEKAN

1.

Michał Rościszewski

Wicedziekan

2.

Adela Fischer

Wicedziekan

3.

Maciej Penczerzyński

Skarbnik

4.

Gabriela Krajczewska

Sekretarz

5.

Krzysztof Chełkowski

Przewodniczący Okręgowego Zespołu Wizytatorów

Czlonek Komisji ds. Wpisów i Wykonywania Zawodu

6.

Iwona Dorna

Rzecznik Prasowy

7.

Tomasz Kranc

Przewodniczący Komisji ds. Aplikacji

8.

Katarzyna

Kruszczyńska

Przewodnicząca Komisji ds. Integracji

9.

Wojciech Kuśnierek

Członek Okręgowego Zespołu Wizytatorów

10.

Zofia Ławicka

Czlonek Komisji ds. Wpisów i Wykonywania Zawodu

11.

Jolanta Mackiewicz

Przewodnicząca Komisji ds. Wpisów i Wykonywania Zawodu

12.

Elżbieta Manicka

Przewodnicząca Komisji ds. Szkoleń

13.

Sylwia Szarata

Członek Komisji ds. Aplikacji

14.

Anna Ścibior – Rapacewicz

Zastępca Przewodniczącej Komisji ds. Socjalnych

15.

Joanna Siwiak – Starzyńska

Członek Komisji ds. Szkoleń

16.

Mirosława Wierzbicka

Przewodnicząca Komisji ds. Socjalnych

17.

Andrzej Wiśniewski

 

18.

Wojciech Woźniak

Koordynator zewnętrznej działalności edukacyjnej Rady;

Członek Komisji ds. Szkoleń

WYKAZ CZŁONKÓW PREZYDIUM

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy

 

l.p.

Nazwisko i imię

Funkcja

Zbigniew Pawlak DZIEKAN

1.

Michał Rościszewski

Wicedziekan

2.

Adela Fischer

Wicedziekan

3.

Maciej Penczerzyński

Skarbnik

4.

Gabriela Krajczewska

Sekretarz

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Bogusława Bukietyńska – Marczak Przewodnicząca

 2. Żychlińska Czesława - Zastępca Przewodniczącej

 3. Barbara Basara

 4. Lidia Orlewska

 5. Marcin Will

OKRĘGOWY SĄD DYSCYPLINARNY
 1. Andrzej Berdych - Przewodniczący

 2. Dorota Karczewska - Zastępca Przewodniczącego

 3. Barbara Kula - Zastępca Przewodniczącego

 4. Maria Beyger

 5. Ewa Maria Bieńkowska

 6. Bartosz Dolny

 7. Monika Gruca

 8. Zofia Kujath – Mrugowska

 9. Gabriela Kwiatkowska

 10. Lidia Piechocka – Szymańska

 11. Monika Słupska – Janulis

 12. Mieczysław Stankiewicz

 13. Danuta Szacuń

 14. Joanna Turlej

 15. Renata Wika

RZECZNIK DYSCYPLINARNY Krzysztof Jezierski

ZASTĘPCY RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO

 1. Albert Becker

 2. Wojciech Giżycki

 3. Stefania Góralnik – Piechota

 4. Agnieszka Pyszkowska

 5. Mirosław Skorecki

CZŁONEK KRRP Jacek Marczak

DELEGACI NA KRAJOWY ZJAZD

 1. Gabriela Krajczewska

 2. Wojciech Kuśnierek

 3. Jolanta Mackiewicz

 4. Mariusz Łątkowski

 5. Zbigniew Pawlak

 6. Maciej Penczerzyński

 7. Michał Rościszewski

 8. Andrzej Wiśniewski

 

DELEGAT APLIKANTÓW Magda Tyloch

Komisje działające przy Radzie:

 1. Komisja  ds. Aplikacji w składzie: Helena Moszczyńska, Mikołaj Strzelecki, Sylwia Szarata, Anna Romanow; Przewodniczący Tomasz Kranc.
 2. Komisja  ds. Wpisów i Wykonywania Zawodu w składzie: Wiesława Brzezińska, Krzysztof Chełkowski, Zofia Ławicka, Wojciech Piotrowski, Przemysław Szukała; Przewodnicząca Jolanta Mackiewicz.
 3. Komisja  ds. Szkoleń w składzie: Robert Górecki, Radosław Kilar, Edyta Ksobiak, Joanna Siwiak – Starzyńska, Wojciech Woźniak,;  Przewodnicząca Elżbieta Manicka
 4. Komisja  ds. Socjalnych w składzie: Urszula Gabryelska, Krystyna Ludwig, Elżbieta Pilewska, Gabriela Piotrowska, Olga Radzikowska, Bronisław Stępak, Anna Ścibior – Rapacewicz; Przewodnicząca Mirosława Wierzbicka.
 5. Komisja ds. Integracji w składzie: Jakub Meysner, Jolanta Reich; Przewodnicząca Katarzyna Kruszczyńska.

Okręgowy Zespół Wizytatorów w składzie: Magdalena Kołodziejska, Wojciech Kuśnierek, Lidia Orlewska, Gabriela Reszkowska; Przewodniczący  Krzysztof Chełkowski

 

KADENCJA  2016 – 2020

WYKAZ   CZŁONKÓW

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy

 

l.p.

Nazwisko i imię

Funkcja

Michał Rościszewski
DZIEKAN

1.

Maciej Penczerzyński

Wicedziekan

2.

Andrzej Wiśniewski

Wicedziekan

3.

Tomasz Kranc

Skarbnik

4.

Gabriela Krajczewska

Sekretarz

5.

Patrycja Brzezicka

 

6.

Krzysztof Chełkowski

 

7.

Iwona Dorna

Rzecznik Prasowy

8.

Adela Fischer

 

9.

Tomasz Furmanek

 

10.

Ewelina Kranc

 

11.

Katarzyna Kruszczyńska

Przewodnicząca Komisji ds. Socjalnych i Integracji

12.

Marzena Kułaga

 

13.

Wojciech Kuśnierek

 

14.

Jolanta Mackiewicz

Przewodnicząca Komisji ds. Wpisów i Wykonywania Zawodu

15.

Elżbieta Manicka

Przewodnicząca Komisji ds. Szkolenia

16.

Wojciech Piotrowski

Przewodniczący Komisji ds. Aplikacji

17.

Mieczysław Stankiewicz

 

18.

Wojciech Woźniak

Koordynator zewnętrznej działalności edukacyjnej rady

WYKAZ CZŁONKÓW PREZYDIUM
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy

l.p.

Nazwisko i imię

Funkcja

Michał Rościszewski
DZIEKAN

1.

Maciej Penczerzyński

Wicedziekan

2.

Andrzej Wiśniewski

Wicedziekan

3.

Tomasz Kranc

Skarbnik

4.

Gabriela Krajczewska

Sekretarz

 

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Bogusława Bukietyńska – Marczak  Przewodnicząca Komisji
 2. Czesława Żychlinska                           Zastępca Przewodniczącej Komisji
 3. Danuta Ciesielska
 4. Lidia Orlewska
 5. Igor Wilczek
OKRĘGOWY SĄD DYSCYPLINARNY
 1. Andrzej Berdych                                 Przewodniczący
 2. Lidia Piechocka – Szymańska Zastępca Przewodniczącego
 3. Joanna Bernatowicz
 4. Joanna Czarnocka
 5. Bartosz Dolny
 6. Monika Gruca
 7. Zofia Kujath – Mrugowska
 8. Barbara Kula
 9. Jacek Nadolny
 10. Joanna Siluk
 11. Monika Słupska – Janulis
 12. Danuta Szacuń
 13. Rafał Świstun
 14. Joanna Turlej

III. RZECZNIK DYSCYPLINARNY Krzysztof Jezierski

IV. CZŁONEK KRRP Zbigniew Pawlak

V. DELEGACI  NA  KRAJOWY ZJAZD

 1. Stanisław Chmielewski
 2. Adela Fischer
 3. Gabriela Krajczewska
 4. Zofia Ławicka
 5. Jolanta Mackiewicz
 6. Jacek Marczak
 7. Zbigniew Pawlak
 8. Maciej Penczerzyński
 9. Michał Rościszewski

 

VI. DELEGAT APLIKANTÓW Dominik Pietrzycki