Home

Uchwała Nr   13 / 21.11.22

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy

z dnia 21 listopada 2022 r.

w sprawie uchwalenia planu szkolenia radców prawnych na 2023 rok

na podstawie art. 41 pkt 4 ustawy z dnia 6  lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 20022r. poz. 1166) Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy uchwala plan szkoleń na 2023 rok organizowanych przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy


 1. Podatek od nieruchomości w świetle orzecznictwa TK. Aspekty proceduralne i problemy w tym zakresie
 2. Zmiany w KSH po 13.10.2022 r.
 3. Zmiany w prawie pracy w 2023 r.
 4. Postępowanie upadłościowe i postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone z wykorzystaniem Krajowego Rejestru Zadłużonych – najważniejsze zagadnienia i główne problemy praktyczne
 5. Kontrola uchwał wspólników spółek handlowych dokonywana przez sąd rejestrowy i sąd procesowy. Zakres kognicji obu sądów
 6. Prekluzja dowodowa w postępowaniu gospodarczym
 7. Postępowanie o podział majątku wspólnego – prawo materialne i procesowe. Zagadnienia praktyczne
 8. Najnowsze zmiany w kodeksie karnym i kodeksie postępowania karnego – perspektywa radcy prawnego (wykład i warsztaty)
 9. Skuteczne dowodzenie przez profesjonalnego pełnomocnika (prekluzja dowodowa, dopuszczane źródła dowodowe, koncentracja materiału dowodowego)
 10. Nowelizacja KPC

Szkolenia wyjazdowe:

Wiosna 2023

1. Najczęściej popełniane błędy profesjonalnych pełnomocników w postępowaniu przed Sądem I i II instancji po ostatnich reformach KPC

2. Zmiany w prawie pracy


Jesień 2023

1. Stwierdzenie nabycia spadku. Dziedziczenie ustawowe i testamentowe. Zapis windykacyjny. Zagadnienia problemowe

2. Marketing  usług  prawniczych


W głosowaniu wzięło udział  13 członków Rady.

Za oddano 13  głosów

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 

 

Uchwała Nr   11 /13.12.2021

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy

z dnia 13 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia planu szkolenia radców prawnych na 2022 rok

na podstawie art. 41 pkt 4 ustawy z dnia 6  lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 75 ze zm.) Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy uchwala plan szkoleń na 2022 rok organizowanych przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy

 1. Zmiany w ustawie z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe oraz w ustawie z dnia 15.05.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne - według stanu prawnego obowiązującego od dnia 01.12.2021 r.
 2. E-doręczenia
 3. Mediacje w praktyce radcy prawnego
 4. Kontrola uchwał wspólników spółek kapitałowych dokonywana przez sąd rejestrowy i sąd procesowy. Zakres kognicji obu sądów
 5. Zmiana umowy w prawie zamówień publicznych
 6. Konieczność zmiany przez pełnomocników taktyki związanej z koncentracją materiału dowodowego wobec zmian procedury cywilnej w zakresie postepowania dowodowego – zagadnienia praktyczne
 7. Uzupełniająca odpowiedzialność cywilna na tle rozwiązania umowy o pracę (z uwzględnieniem zakazu konkurencji)
 8. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę
 9. Umowy o roboty budowlane ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności solidarnej zamawiającego
 10. KPA – wybrane zagadnienia praktyczne

Marzec – 3-dniowe

1. E-doręczenia

2. Dochodzenie roszczeń w świetle ustawy COVID

Fojutowo – Majówka

1. Wypalenie zawodowe

Marketing w Kancelarii Radcy Prawnego

Jesień – 3 –dniowe

1. Polski Ład

2. Funkcjonowanie portalu informacyjnego i nowy model doręczeń pism sądowych w praktyce

 

W głosowaniu wzięło udział  11  członków Rady.

Za oddano  11  głosów

Uchwałę podjęto  jednogłośnie.

 

 

 

Uchwała Nr   33 /22.12.2020

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia planu szkolenia radców prawnych na I  półrocze 2021 rok

Na podstawie art. 14hb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz., 1842 ze zm.) oraz na podstawie art. 41 pkt 4 ustawy z dnia 6  lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 75) Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy uchwala plan szkoleń na I półrocze 2021 roku planu szkoleń organizowanych przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy

 

 1. 1. Zmiany w prawie cywilnym-styczeń
 2. 2. Nowa ustawa prawo zamówień publicznych - część I- luty
 3. 3. Nowa ustawa prawo zamówień publicznych – część II  - kwiecień
 4. 4. Zmiany w kodeksie karnym i kodeskie postepowania karnego z 2020 r.- perspektywy obrońcy i pełnomocnika
 5. 5. Zmiany w prawie pracy PPK-maj
 6. 6. Praktyczne aspekty wykonywania zawodu radcy prawnego w świetle opinii Komisji Etyki KRRP oraz orzecznictwa sądów dyscyplinarnych – czerwiec

Szkolenie 3-dniowe

- Zmiany w kpc – procedura gospodarcza

- Prawo zamówień publicznych - nowelizacja


W głosowaniu wzięło udział 11 członków Rady.

Za oddano 11 głosów.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.