Home

Adres Zawada 54 
64-930 Szydłowo
Tel/fax/e-mail/www tel. kom. 607 105 440 
tel. dom. 067 216 01 53 
tel. do kanc. 067 351 63 08 

krpaw@onet.eu
Godziny przyjęć brak danych
Język pomocy prawnej brak danych