Home

Adres ul. Asnyka 17/12
64-920 Piła
Tel/fax/e-mail/www tel. 0 501 453 041

seb.lipin@gmail.com
Godziny przyjęć uzgadniane indywidualnie z klientem
Język pomocy prawnej polski, angielski