Home

Strona 1 z 3  > >>

Uchwały dotyczące kolokwiów w II półroczu 2022 r.


I rok

1. Prawo cywilne, postępowanie cywilne (załącznik)

2. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (załącznik)...

(czytaj więcej)Lista osób, które zaliczyły kolokwium roczne z prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego, przeprowadzonego w dniu 09.06. oraz 20.06.2022 r.

(czytaj więcej)Lista osób, które zaliczyły kolokwium roczne z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, etyki radcy prawnego oraz organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych, przeprowadzonego w dniu 09.06.2022 r. (czytaj więcej)Lista osób, które zaliczyły kolokwium roczne z prawa rodzinnego i opiekuńczego, przeprowadzonego w dniu 02.06.2022 r. (czytaj więcej)Lista osób, które zaliczyły kolokwium roczne z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, przeprowadzonego w dniu 07.06.2022 r.

(czytaj więcej)Strona 1 z 3  > >>