Home

Strona 1 z 2  > >>

Szanowni Państwo,

w załączeniu  materiały dot. Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej  z okazji jubileuszu 35-lecia Samorządu Radców Prawnych w Polsce „Ochrona dóbr osobistych w państwach członkowskich UE” przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach przy współudziale Centrum Badań Nad Europejskim Prawem Prywatnym i Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu 17 listopada 2017r.

 

(czytaj więcej)


Szanowni Państwo!

Radcowie Prawni i Aplikanci radcowscy !

Uprzejmie informujemy, że  w

związku z fuzją  banku Alior z BPH-SA nastąpiła zmiana nr konta OIRP w Bydgoszczy.

Obecnie obowiązują dwa numery rachunków tj.:

59 1060 0076 0000 4021 9000 4626 ( BHP-S.A.)

oraz drugi numer, który będzie obowiązywał

po upływie dwóch lat od połączenia tj. konto o numerze :

Alior Bank. Oddział w Bydgoszczy 07 2490 0005 0000 4530 1365 7750.

Prosimy o przekazywanie wpłat na nowy nr  konta.

Biuro OIRP w Bydgoszczy

(czytaj więcej)

Osoby, które na egzaminie wstępnym na aplikację radcowską uzyskały wynik pozytywny i zamierzają się wpisać na listę aplikantów radcowskich I roku powinny złożyć do dnia19.10.2017 r. następujące dokumenty:

  1. Wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich
  2. Kserokopię uchwały o uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego
  3. Aktualna informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego  opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem ( UWAGA! wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego nie jest dokumentem).
  4. Dowód uiszczenia opłaty wpisowej, która w przypadku aplikanta wynosi 200 zł

(numery kont podane na stronie internetowej www.oirp.bydgoszcz.pl )

  1. W przypadku, jeżeli do wniosku o dopuszczenie do egzaminu załączone było zaświadczenie z uczelni o ukończeniu studiów lub kserokopia dyplomu należy do wniosku o wpis dołączyć odpis dyplomu wydany przez uczelnię
  2. W przypadku Pań, które w międzyczasie zmieniły stan cywilny i zmieniły nazwisko konieczne jest załączenie oryginału  aktu zawarcia związku małżeńskiego
  3. Oświadczenia, które załączam

W przypadku braku możliwości złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie, będzie można dopełnić formalności w miesiącu listopadzie, nie później jednak niż do dnia 09.11.2017 r.

Załącznik (format .DOC)

(czytaj więcej)

Szanowni Państwo, 

w imieniu Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Szczecin i Koła Naukowego Prawa i Postępowania Cywilnego „Lege Artis” oraz ich Opiekunów serdecznie zapraszam do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Lex Medica”, która odbędzie się 22 listopada 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

(czytaj więcej)

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o kolejnej konferencji w ramach APKC, która odbędzie się tym razem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 11B w dniu 13 października (piątek) b.r., w godzinach 09:15 – 16.30.  Z uwagi na jednodniowy program obrad i rozpoczęcie konferencji w godzinach rannych, organizatorzy zapraszają do Katowic dzień wcześniej - 12 października 2017 r. W załączniku przekazujemy informacje o pobliskich hotelach. Jeśli życzą sobie Państwo pomoc w rezerwacji noclegu lub pomoc w sprawach organizacyjnych, prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Sobas msobas@us.edu.pl lub Panią Aneta Pająk-Kozub apajak@us.edu.pl .

Przedmiotem obrad będzie następująca tematyka:

1. Sposoby współdziałania (włącznie z tzw. spółką cichą, umowami partycypacyjnymi i innymi postaciami spółek wewnętrznych),

2. Zwykła spółka zewnętrzna,

3. Spółka prowadząca przedsiębiorstwo,

4. Umowy kooperacyjne.

Ponadto, w nawiązaniu do treści ostatniej wiadomości mailowej, w załączeniu przedkładamy program konferencji.

Z poważaniem,

Mariusz Fras w imieniu Organizatorów

Dr hab. Mariusz Fras

Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego

Uniwersytet Śląski w Katowicach

ul. Bankowa 11B, 40-007, Katowice, Poland

telefon: +48 602 498 225

(czytaj więcej)


XXVIII Ogólnopolska Spartakiada Prawników Lublin 2017 dobiegła końca. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z kolejnych dni rywalizacji sportowych oraz imprez towarzyszącyc, a także wideorelacji:

http://spartakiada2017.lublin.pl/spartakiada-zakonczona-zapraszamy-galerii-zdjec/

http://spartakiada2017.lublin.pl/filmowe-podsumowanie-spartakiady/

Komtet Honorowy złożył Okręgowym Izbom Radców Prawnym w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej Górze sereczne podziękowania za wsparcie jej organizacji.

Iwona Dorna - rzecznik prasowy OIRP w Bydgoszczy

(czytaj więcej)

W dniach 14-16 września 2017r. odbyły się V Ogólnopolskie Warsztaty Rzeczników Prasowych Okręgowych Izb Radców Prawnych, organizowane przez lubelską Izbę.
W tym roku Warsztaty towarzyszyły Spartakiadzie Prawników, odbywającej się w tym czasie w Lublinie oraz obchodom 700 – lecie nadania temu miastu praw miejskich.

Warsztaty stanowiły okazję do zdobycia przez rzeczników nowych doświadczeń określających zasady współpracy i funkcjonowania mediów. W Polskiem Radiu Lublin praktyczne i teoretyczne szkolenie rzeczników przeprowadziła red. Ewa Mateuszuk. Zajęcia szkoleniowe prowadził ponadto red. Paweł Rochowicz z dziennika Rzeczpospolita oraz rzecznik prasowy KRRP Grzegorz Furgał. W ramach warsztatów odbyło się również spotkanie z Prezesem KRRP Maciejem Bobrowiczem.

zdjęcie - http://oirp.lublin.pl/aktualnosci/iv-ogolnopolskie-warsztaty-rzecznikow-prasowych-okregowych-izb-radcow-prawnych

 

(czytaj więcej)

„Negocjacje i psychologia komunikacji z klientem dla prawników”

Dzień 25.11.2017r.

Cena 492zł. brutto

Zgłoszenia do 17.11.2017r.

Liczba punktów za szkolenia – 18

Miejsce szkolenia: siedziba OIRP w Bydgoszczy

Szczegóły na :

http://om.oirp.bydgoszcz.pl/szkolenie/negocjacje-psychologia-komunikacji-klientem-dla-prawnikow-2/

Serdecznie zapraszam

BPodraska

Kierownik Ośrodka Mediacji

przy OIRP w Bydgoszczy

www.om.oirp.bydgoszcz.pl

tel.602494335

(czytaj więcej)