Home

Strona 1 z 65  > >>

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję o rozpoczęciu zapisów na szkolenie z mediacji „Zostań mediatorem- szkolenie podstawowe" organizowane poraz 29 przez Ośrodek Mediacji przy OIRP w Bydgoszczy (w formie on-line na platformie zoom)

Szkolenie z mediacji zawiera  program wzbogacony o panel negocjacyjny ( kolory osobowości , analiza transakcyjna) ale też o mediacje transgraniczne.

(czytaj więcej)

W związku z częstymi w ostatnim czasie przypadkami braku informacji od radców prawnych, którzy rozpoczęli pobieranie świadczeń emerytalnych uprzejmie przypominam, że:

Stosownie do treści § 4 ust. 2 Uchwały Nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału składka członkowska, o której mowa w § 3 ust. 2, jest uiszczana od miesiąca następującego po miesiącu, w którym radca prawny zawiadomił właściwą radę okręgowej izby radców prawnych o okolicznościach uzasadniających uiszczenie składki w wysokości, o której mowa w § 3 ust. 2.

(czytaj więcej)

Wielkanoc w Karpaczu


Klub Seniora OIRP w Olsztynie, wspominając piękne spotkanie wielkanocne w Zakopanem, przekazuje obecnie ofertę Ośrodka Konferencyjno-Wypoczynkowego „Krucze Skały” w Karpaczu i zaprasza radców prawnych seniorów i nie tylko na wspólne dni świąteczno-wielkanocne w Karpaczu. Zabieramy rodzinę, przyjaciół, znajomych, sąsiadów i spędzamy piękne chwile u stóp tym razem Karkonoszy. Spacerując niebieskim szlakiem do Samotni i ciekawymi ścieżkami wokół Karpacza spoglądamy na Śnieżkę. Zwiedzamy też Kotlinę Jeleniogórską.

(czytaj więcej)

Szanowni Państwo,

Fundacja Radców Prawnych „Subsidio Venire” w Warszawie  we współpracy z Krajową Izbą Radców Prawnych oraz Wolters Kluwer Polska serdecznie zaprasza radców prawnych, na szkolenie, które odbędzie się w dniach 30.03 -2.04.2023r. w hotelu „Pegaz” w Krynicy Zdrój.

(czytaj więcej)

Koleżanki i Koledzy,


z przyjemnością informuję, że wyborne grono uczestników majowej wycieczki na Cypr zostało już skompletowane, tym niemniej, dzięki uprzejmości organizatora istnieje możliwość zagwarantowania kilku dodatkowych miejsc, pod warunkiem zadeklarowania uczestnictwa do dnia 2 lutego br.

(czytaj więcej)

Szanowni Państwo,

w imieniu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego serdecznie zapraszam do udziału w wydarzeniu naukowo-społecznym, pn. Areopag o pojmowaniu praworządności – czy współczesne mechanizmy prawne nadążają za procesami społecznymi?, które jest wydarzeniem towarzyszącym Międzynarodowej III Konferencji Naukowej imienia profesora Stanisława Czepity pt. „O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa".

(czytaj więcej)

Drodzy Państwo,


Przypominam, iż dalej kontynuowana jest oferta promocyjna na Lex dla Radców Prawnych z OIRP w Bydgoszczy.

Dotyczy ona zniżek na program Lex Kancelaria w wersji Standard, Optimum oraz Premium.

(czytaj więcej)

BIESZCZADZKIE WOŁANIE


Bieszczady wołają Cię!

Bieszczady czekają na Ciebie !

Bieszczady to nie tylko góry!

Bieszczady to magiczne miejsce,  gdzie ludzie stają się lepsi, bardziej przyjaźni i otwarci.

Kochasz żyć pełnią życia, przeżywać niezwykłe przygody, radować się każdą chwilą, grać i śpiewać przy ognisku do samego rana, tańczyć w deszczu i bawić się w dobrym towarzystwie ?

To przyjedź w Bieszczady!

Przyjedź na Rajd Prawników w rozmiarze XL.

(czytaj więcej)

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy przekazało do Izby pismo w sprawie utworzenia listy radców prawnych zainteresowanych pełnieniem funkcji przedstawiciela dla osoby nieobecnej w myśl art. 34 par. 1 kpa, z uwagi na fakt, że praktyką sądów stają się wezwania do uzupełnienia braków poprzez „wskazanie kandydata na kuratora – spoza pracowników organu prowadzącego postępowanie – w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu wniosku.

(czytaj więcej)

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

W załączeniu przekazuję zaproszenie Kolegi Wojciecha Woźniaka – Koordynatora zewnętrznej działalności edukacyjnej OIRP w Bydgoszczy do uczestnictwa w realizowanym wraz z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty w Bydgoszczy programie edukacyjnym dedykowanym do uczniów szkół średnich: „Spotkania z radcą prawnym" wraz z moim gorącym apel o aktywny udział w tym przedsięwzięciu.

 

(czytaj więcej)