Home

Strona 1 z 547  > >>

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję o rozpoczęciu zapisów na szkolenie z mediacji „Zostań mediatorem- szkolenie podstawowe" organizowane poraz 29 przez Ośrodek Mediacji przy OIRP w Bydgoszczy (w formie on-line na platformie zoom)

Szkolenie z mediacji zawiera  program wzbogacony o panel negocjacyjny ( kolory osobowości , analiza transakcyjna) ale też o mediacje transgraniczne.

(czytaj więcej)„Naprawienie szkody wynikłej z wypadku przy pracy na gruncie k.c. – najnowsze orzecznictwo”

Termin: 22.02.2022  r., w godzinach: 12.00-15.00.

Wykładowca: SSR Andrzej Kurzych

Miejsce szkolenia: sala konferencyjna Zawisza Bydgoszcz, ul. Gdańska 163.

Liczba punktów szkoleniowych: 8

(czytaj więcej)„Naprawienie szkody wynikłej z wypadku przy pracy na gruncie k.c. – najnowsze orzecznictwo”

Termin: 22.02.2022  r., w godzinach: 12.00-15.00.

Wykładowca: SSR Andrzej Kurzych

Miejsce szkolenia: sala konferencyjna Zawisza Bydgoszcz, ul. Gdańska 163.

Liczba punktów szkoleniowych: 8

(czytaj więcej)Oferta pracy na stanowisko:

referenta w Wydziale Zamówień Publicznych W Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

Wymiar etatu: 1 etat

Liczba stanowisk pracy: 1 stanowisko

(czytaj więcej)W związku z częstymi w ostatnim czasie przypadkami braku informacji od radców prawnych, którzy rozpoczęli pobieranie świadczeń emerytalnych uprzejmie przypominam, że:

Stosownie do treści § 4 ust. 2 Uchwały Nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału składka członkowska, o której mowa w § 3 ust. 2, jest uiszczana od miesiąca następującego po miesiącu, w którym radca prawny zawiadomił właściwą radę okręgowej izby radców prawnych o okolicznościach uzasadniających uiszczenie składki w wysokości, o której mowa w § 3 ust. 2.

(czytaj więcej)Strona 1 z 547  > >>