Home

Obwieszczenie - Załącznik

Uchwała - Załącznik -

W SPRAWIE OGŁOSZENIA TEKSTU JEDNOLITEGO REGULAMINU WYZNACZANIA RADCÓW PRAWNYCH DO UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I DOKUMENTOWANIA TEJ  POMOCY

Wzór deklaracji - Załącznik

(czytaj więcej)

Bydgoszcz, dnia 20 października 2021 r.


Koleżanki i Koledzy Radcowie Prawni,


Na podstawie § 2 ust. 1  Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 203/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 maja 2021r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy,


OBWIESZCZAM,


że w termin do składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku kalendarzowym 2022 upływa z dniem 8 listopada 2021 r.

(czytaj więcej)


Koleżanki i Koledzy Radcowie Prawni,

Na podstawie § 2 ust. 1  Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 365/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 października 2018r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy,

 

OBWIESZCZAM,

że w termin do składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku kalendarzowym 2021 upływa z dniem 9 listopada 2020 r.

Deklaracje należy składać wyłącznie na urzędowych formularzach, których wzór stanowi załącznik do obwieszczenia. Osoby, które zadeklarowały wcześniej zainteresowanie udziałem w systemie udzielania bezpłatnej pomocy prawnej, winny powtórzyć deklaracje z użyciem formularza.

 

 

(czytaj więcej)


Koleżanki i Koledzy Radcowie Prawni,

Na podstawie § 2 ust. 1  Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 365/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 października 2018r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy,

OBWIESZCZAM,

że w termin do składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku kalendarzowym 2020 upływa z dniem 5 listopada 2019r.
(czytaj więcej)

Koleżanki i Koledzy Radcowie Prawni,

Na podstawie § 2 ust. 1 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 278/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, zmienionej Uchwałą Nr 100/X/2018 z dnia 22.09.2018 r.,

OBWIESZCZAM,

że w termin do składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku kalendarzowym 2019 upływa z dniem 31 października 2018 r.

(czytaj więcej)

Bydgoszcz, dnia 27 września 2017 r.

Koleżanki i Koledzy Radcowie Prawni,

Na podstawie § 2 ust. 1  Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 278/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy

OBWIESZCZAM,

że w termin do składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku kalendarzowym 2018 upływa z dniem 31 października 2017 r.

(czytaj więcej)

Bydgoszcz, dn. 27 września 2016 r.

Koleżanki i Koledzy Radcowie Prawni,

Na podstawie § 2 ust. 1  Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 278/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy

OBWIESZCZAM,

 

(czytaj więcej)