Home

S R E B R N E W I A D O M O Ś C I
Informator Klubu 60 Plus
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy


Nr 3 (79) TRZECI KWARTAŁ  2017 r.


„Ten wiatr
piosnkę śpiewa
dla mnie on
na strunach swej harfy
melodią szeleści
tym rytmem
do tańca przygrywa”
/Jadwiga Witkowska „Wiatr Przyjaciel”/

I. Marcowe spotkania w Bydgoszczy i w Pile.

Już 2 marca próbowaliśmy w Bydgoszczy wywołać Wiosną i prawie się to udało. W tym roku bowiem usiłowała przegonić Zimę znacznie wcześniej niż w latach ubiegłych. Na naszych stołach pojawiły się zatem wazony z żonkilami oraz patery z ciastem i innymi słodyczami. Kawa pachniała jak zawsze.
W Pile w dniu 7 marca było równie barwnie i smakowicie. Zadbała o to pracownica biura, pani Daria P. Niespodziankę jednak przełożono na początek kwietnia.

II. Spóźnione topienie Marzanny.

W dniu 4 kwietnia klubowicze z rejonu Piły spotkali się, aby utopić Marzannę i na dobre powitać wiosnę. Urokliwa Marzanna ubrana w ludowy strój panny młodej była nie lada ozdobą stołu biesiadnego. Znalazły się tam także ciasteczka i kawa, a potem śledziki „Regina” i wędliny ufundowane przez Panie z Klubu 60 Plus. Goście bawili się doskonale. Nie przybył jednak zaproszony mec. Jarek S. z Wałcza, chociaż był bardzo oczekiwany. Szkoda!
Kiedy na zakończenie spotkania przyszło, jak każe zwyczaj, do topienia Marzanny prawnicy zamienili jej rodzaj kary na areszt trwający do zimy. Piękna bogini powędrowała więc do „pudła”, aby znów zabawić się z nami za rok.
Natomiast 6 kwietnia w Bydgoszczy pani Przewodnicząca Klubu 60 Plus umaiła stół kwiatami i lampionami. Słodkości zapewniła pani Kierownik Biura i znów było pięknie, wesoło i smacznie !

III. Święto Jubilatów.

W dniu 11 maja mieliśmy czcić czterech tegorocznych Jubilatów. Stało się jednak tak, że. ...przybyła tylko mec. Urszula G. Kol. mec. Józef W. był uhonorowany 16 maja w Punkcie Konsultacyjnym w Pile, a o kol. kol. mec. Barbarze B – S. i mec. Jadwidze Sz. także nie zapomnimy. Nie odbyło się oczywiście bez tradycyjnej lampki wina, pysznych tortów i kawy, kwiatów, drobnych upominków i listów gratulacyjnych od Rady Izby w Bydgoszczy. Stoły były malowniczo udekorowane, a klubowicze przybyli liczną gromadką. Uroczystość zaszczyciła swoją obecnością pani sekretarz Rady, mec. Gabriela Krajczewska.
W Pile natomiast na mec. Józefa W. czekała aż dziesięcioosobowa grupa klubowiczów z panem dziekanem A. Wiśniewskim i panią prezes Fundacji Radców Prawnych M. Wierzbicką na czele. Tort czekoladowy wspaniale się prezentował na stole nakrytym różowymi ikejowskimi podkładkami i granatowymi serwetkami. Toast wzniesiono lampką tokaju, wręczając Jubilatowi kwiaty oraz upominki. Sto lat Jubilacie.

IV. Migawka z wycieczki do Krakowa.

Było cudownie. Pogoda dopisała. Kraków oczarował wszystkich na nowo. Obiad odbył się w Jamie Michalikowej. Ołtarz Wita Stwosza i witraże Stanisława Wyspiańskiego w Kościele Mariackim po raz kolejny były ucztą duchową dla wycieczkowiczów. Po drodze zwiedzali kopalnię soli w Wieliczce, a w drodze powrotnej Częstochowę i kościół z cudownym obrazem Matki Boskiej. Wszyscy byli zadowoleni. Organizatorki wycieczki spisały się na medal.

http://www.fotokrakow.com/zoom_image.php?sort=id&id_phot=818&start=1&limit=16&kategoria=2&fraza=&album=

V. Wspomnienie dzieciństwa.

W Bydgoszczy spotkanie czerwcowe przypadło 1 dnia tegoż miesiąca. Mec. Gabi P. podsunęła myśl, aby stoły przyozdobić pluszakami. I znalazła się ich cała gromadka. Kiedy patrzyły na nas swoimi szklanymi oczkami wydawało się, że znów mamy trzy, cztery, pięć lat. Jak ten czas szybko płynie !!! W Pile było inaczej. Zamiast pluszaków kwiaty lata bawiły zebranych. Nie brakowało żartów, wspomnień, słodkości i pysznej kawy. Klubowicze bawili się doskonale.

https://www.google.pl/search?q=misie&client=firefoxb&tbm=isch&imgil=QykmYAGeoaTEcM%253A%253Bm

V. Z życia Izby.

Zgodnie z obietnicą, informujemy, że na posiedzeniu w marcu 2017 r. Rada wpisała na listę radców prawnych 2osoby; jedną z art. 25 tj. po innej aplikacji, a drugi nasz nowy kolega to osoba przeniesiona z OIRP w Gdańsku. Ponadto jak zwykle Komisja ds. Wpisów i Wykonywania Zawodu przedstawiła skargi na radców prawnych. Dwie z nich zostały skierowane do rzecznika dyscyplinarnego. Na marcowym posiedzeniu przypomniano, że w dniu 28 tegoż miesiąca rozpoczyna się egzamin radcowski.
W Komisji Egzaminacyjnej pracować będą przedstawiciele Rady Kol. Kol. : Tomasz Kranc, Iwona Dorna i Zbigniew Pawlak oraz Kol. Czesława Żychlińska.
Omówiono także przygotowania do Zgromadzenia Delegatów.
W dniu 19 kwietnia br. w Hotelu City odbyło się Zgromadzenie Delegatów. W Prezydium zasiedli Kol. Kol. Wojciech Woźniak – Przewodniczący, Maciej Penczerzyński – Wiceprzewodniczący i Tomasz Furmanek – Sekretarz. Wybrano Komisje Mandatowa, której przewodniczyła Kol. B. Bukietyńska – Marczak oraz Uchwał i Wniosków z Kol. Cz. Żychlińską jako przewodniczącą. Zgromadzenie podjęło uchwały:
1. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy z działalności za rok 2016,
2. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz udzielenia absolutorium Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy,
3. W sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2016,
4. W sprawie uchwalenia budżetu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy na 2017 rok.
W maju wpisano na listę 54 nowych radców prawnych (po egzaminie radcowskim), przyznano nagrodę dla najlepszego aplikanta, przychylono się do wniosków o zmniejszenie punktów szkoleniowych i o zmianę patronów aplikantów.

Uwaga na okres kanikuły (lipiec – sierpień) Klub 60 Plus zawiesza swoją działalność w Bydgoszczy i w Pile. Do zobaczenia we wrześniu.

Miłych doznań w czasie wakacyjnych wojaży, słońca, radości i uśmiechu.
życzy
Przewodnicząca Klubu 60 Plus

Mirosława Wierzbicka


Zredagowała i dołącza się do życzeń Urszula Gabryelska

oraz Ola Kaczorowska – Jarząbek, która dokonała oprawy graficzno – plastycznej.