Home

Strona 1 z 7  > >>

„Radca prawny jako obrońca i pełnomocnik w procesie karnym – uwagi na tle ostatnich nowelizacji k.k. i k.p.k.”

13.10.2017 r., w godzinach 9.00 – 12.00

CWZS Zawisza w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163

Liczba punktów szkoleniowych: 8

Wykładowca: dr Dariusz Kala – Sędzia Sądu Najwyższego

Koszt szkolenia

Radca prawny partycypuje w kosztach szkolenia w wysokości 50 złotych, płatne na konto:

ALIOR BANK - 07 2490 0005 0000 4530 1365 7750

Szkolenie adresowane jest do radców prawnych i jest realizacją obowiązku wynikającego z przepisu art. 41 pkt 4 ustawy o radcach prawnych z dn. 6 lipca 1982 r. (z późn. zmianami) i Uchwały Nr 103/IX/2015 KRRP z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (z późn. zmianami).

Informacje o szkoleniach:
tel. 52/584 – 06 – 87

Serdecznie zapraszamy

Elżbieta Manicka
Przewodnicząca Komisji ds. Szkoleń

(czytaj więcej)Prawa autorskie w Internecie

29.06.2017 r., w godzinach: 12.00 – 15.00

CWZS Zawisza w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163

 

(czytaj więcej)Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy, dzieła i robót budowlanych z zarysowanymi problemami dotyczącymi gwarancji

29.05.2017 r., w godzinach: 15.00 – 19.00

CWZS Zawisza w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163

Liczba punktów szkoleniowych: 10

Wykładowca:

Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu SSO dr hab. Jerzy Naworski – prof. UMK

Szkolenie adresowane jest do radców prawnych i jest realizacją obowiązku wynikającego z przepisu art. 41 pkt 4 ustawy o radcach prawnych z dn. 6 lipca 1982 r. (z późn. zmianami) i Uchwały Nr 103/IX/2015 KRRP z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (z późn. zmianami).

Informacje o szkoleniach:
tel. 52/584 – 06 – 87

(czytaj więcej)Uprzejmie informuję, iż Trzeci Cykl Szkoleń Zawodowych rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2015 r. i kończy się w  dniu 31 grudnia 2017 r.

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych obowiązany jest uzyskać co najmniej 40 punktów szkoleniowych w ciągu trzeciego cyklu szkoleniowego (wyjątek - radcowie prawni emeryci i renciści niewykonujący zawodu są zwolnieni z obowiązku udziału w szkoleniach zawodowych).

(czytaj więcej)„Sprawozdanie finansowe spółek prawa handlowego”

06.04.2017 r., w godzinach: 14.00 – 18.00

CWZS Zawisza w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163

Liczba punktów szkoleniowych: 10

Wykładowca: dr Grażyna Voss

Szkolenie adresowane jest do radców prawnych i jest realizacją obowiązku wynikającego z przepisu art. 41 pkt 4 ustawy o radcach prawnych z dn. 6 lipca 1982 r. (z późn. zmianami) i Uchwały Nr 103/IX/2015 KRRP z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (z późn. zmianami).

Informacje o szkoleniach:
tel. 52/584 – 06 – 87

Serdecznie zapraszamy

Elżbieta Manicka
Przewodnicząca Komisji ds. Szkoleń

(czytaj więcej)Strona 1 z 7  > >>