Home

KADENCJA 2020 – 2024

WYKAZ   CZŁONKÓW

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy

 

 

l.p.

Nazwisko i imię

Funkcja

Michał Rościszewski
DZIEKAN

1.

Maciej Penczerzyński

Wicedziekan

2.

Andrzej Wiśniewski

Wicedziekan

3.

Tomasz Kranc

Skarbnik

4.

Czesława Żychlińska

Sekretarz

5.

Gabriela Krajczewska

Członek Prezydium

6.

Patrycja Brzezicka

Rzecznik Prasowy

7.

Krzysztof Chełkowski

 

8.

Tomasz Furmanek

 

9.

Alicja Jagielska-Burduk

 

10.

Ewelina Kranc

Przewodnicząca Komisji ds. Aplikacji

11.

Katarzyna Kruszczyńska

12.

Wojciech Kuśnierek

Przewodniczący Okręgowego Zespołu Wizytatorów

13.

Jolanta Mackiewicz

Przewodnicząca Komisji ds. Wpisów i Wykonywania Zawodu

14.

Elżbieta Manicka

Przewodnicząca Komisji ds. Szkolenia i Integracji

15.

Joanna Michowska

 

16.

Przemysław Radziszewski

 

17.

Igor Wilczek

 

18.

Wojciech Woźniak

Koordynator zewnętrznej działalności edukacyjnej rady

WYKAZ   CZŁONKÓW PREZYDIUM
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy

l.p.

Nazwisko i imię

Funkcja

Michał Rościszewski
DZIEKAN

1.

Maciej Penczerzyński

Wicedziekan

2.

Andrzej Wiśniewski

Wicedziekan

3.

Tomasz Kranc

Skarbnik

4.

Czesława Żychlińska

Sekretarz

5.

Gabriela Krajczewska

Członek Prezydium


KOMISJA REWIZYJNA

 1. Lidia Orlewska  Przewodnicząca Komisji
 2. Anna Binka
 3. Bogusława Bukietyńska-Marczak
 4. Stanisław Chmielewski
 5. Piotr Cywiński
OKRĘGOWY SĄD DYSCYPLINARNY
 1. Bartosz Dolny       Przewodniczący OSD
 2. Michał Drozdalski
 3. Rafał Fąs
 4. Waldemar Frydrychowicz
 5. Tomasz Janikowski
 6. Aleksandra Koźlińska
 7. Zofia Kujath – Mrugowska
 8. Izabela Kustroń – Maziarz
 9. Joanna Siluk
 10. Monika Słupska – Janulis
 11. Danuta Szacuń
 12. Rafał Świstun
 13. Marcin Tucholski
 14. Justyna Wilczyńska – Hławiczka
 15. Hanna Żurowska

III. RZECZNIK DYSCYPLINARNY Krzysztof Jezierski

IV. CZŁONEK KRRP Gabriela Krajczewska

V. DELEGACI  NA  KRAJOWY ZJAZD

 1. Stanisław Chmielewski
 2. Alicja Jagielska- Burduk
 3. Gabriela Krajczewska
 4. Mariusz Łątkowski
 5. Jacek Marczak
 6. Zbigniew Pawlak
 7. Maciej Penczerzyński
 8. Michał Rościszewski

 

VI. DELEGAT APLIKANTÓW Łukasz Nosek

Czesława Żychlińska