Home

Zarząd Fundacji:
Mirosława Wierzbicka – Prezes Fundacji
Tomasz Furmanek - Wiceprezes
Mikołaj Strzelecki – Sekretarz

Rada Fundacji Radców Prawnych:
Jacek Marczak
Jerzy Mojsiewicz
Gabriela Krajczewska
Zbigniew Pawlak
Maciej Penczerzyński