Home

Zarząd Fundacji:
Mikołaj Strzelecki – Prezes Fundacji
Tomasz Furmanek - Wiceprezes
Tomasz Kiełbasiński– Sekretarz

Rada Fundacji Radców Prawnych:
Joanna Michowska
Maciej Penczerzyński
Mirosława Wierzbicka