Home

W SPRAWIE WNIOSKU O WPIS NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH

PROWADZONĄ PRZEZ RADĘ OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH

W BYDGOSZCZY

Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy działając na podstawie § 12 Uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 275/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich
zawiadamia, że do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy w 2022 r. wpłynął wniosek o wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Bydgoszczy, który złożyła:
Pani Anna Masianis – Pawlak.

 

 

W SPRAWIE WNIOSKU O WPIS NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH

PROWADZONĄ PRZEZ RADĘ OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH

W BYDGOSZCZY

Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy działając na podstawie § 12 Uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 275/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich

 

zawiadamia, że do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy w 2021 r. wpłynęły wnioski o wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Bydgoszczy, które złożyli


1. Sebastian Betlejewski

2. Anna Błaszczyk – Miężalska

3. Joanna Motylewska – Retkowska

 

W SPRAWIE WNIOSKU O WPIS NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH

PROWADZONĄ PRZEZ RADĘ OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH

W BYDGOSZCZY

Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy działając na podstawie § 12 Uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 275/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich

zawiadamia, że do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy w 2020 r. wpłynęły wnioski o wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Bydgoszczy, które złożyli


1. Małgorzata Mastej

2. Tomasz Małecki

3. Katarzyna Kotlińska

4. Michał Cierżnicki

5. Daniel Setcki

6. Adrianna Kinga Malinowska

7. Mateusz Łangowski

8. Weronika Pellowska

9. Angelika Imko – Drozda

10. Ksenia Kubiak

11. Karolina Górzyńska

12. Agnieszka Thiel

13. Weronika Walczyna – Welc

14. Agnieszka Sikorska

15. Paweł Rutkowski

16. Olga Mikulak

17. Joanna Lewandowska

18. Urszula GiżyckaM

19. Michał Jerzy Nowicki

20. Miłosz Miller

21. Anna Łyjak – Nowak

22. Artur Sucharski

23. Sylwia Cichy

24. Magdalena Końca

25. Anna Jakubczyk – Serdeczna

26. Piotr Mierzwa

27. Krzysztof Rogala

28. Wojciech Frasz

29. Marta Czakowska

30. Anna Podmokły

31. Agata Spłocharska

32. Agata Kopeć – Grochecka

33. Patrycja Jucha

 

 

W SPRAWIE WNIOSKU O WPIS NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH

PROWADZONĄ PRZEZ RADĘ OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH

W BYDGOSZCZY

Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy działając na podstawie § 12 Uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 275/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich

zawiadamia, że do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy w 2019 r. wpłynęły wnioski o wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Bydgoszczy, które złożyli

1. Monika Chrupała – Suchomska
2. Justyna Hoppe
3. Dominik Pietrzycki
4. Katarzyna Bekier
5. Sylwia Bethke
6. Piotr Janik
7. Joanna Kowalska
8. Dominika Kiec
9. Monika Jakubowska
10. Mateusz Stefański
11. Żaneta Kulczyk
12. Maciej Mrówczyński
13. Michał Góra
14. Miron Tadych
15. Aneta Naborczyk
16. Ewa Zielińska – Gołuńska
17. Katarzyna Anna Tomczyk
18. Adam Brzoszczyk
19. Marta Tadrowska
20. Marlena Hinc

W SPRAWIE WNIOSKU O WPIS NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH

PROWADZONĄ PRZEZ RADĘ OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH

W BYDGOSZCZY

Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy działając na podstawie § 12 Uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 9/IX/2013 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich

 

zawiadamia, że do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy w 2018r. wpłynęły wnioski o wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Bydgoszczy, które złożyli:

1. Szymon Wojciechowski
2. Zawistowska – Stańczyk Elzbieta
3. Dalak Bartosz
4. Zakrzewski Marcin
5. Rogińska Zuzanna
6. Wojciechowska – Gryboś Magdalena
7. Dudek Magdalena
8. Kempka Kacper
9. Lewandowska Agata
10. Bartkowiak Agata art. 25 ust.. 2 pkt.2
11. Tucholski Marcin
12. Grzegorek Monika
13. Głowacka Monika
14. Patalon Sebastian
15. Jurkowska Magdalena
16. Semrau Maria
17. Kulczyk Albert
18. Główczewski Leszek
19. Sasanowicz Karolina
20. Szczepkowska Sandra
21. Pawliczko Izabela
22. Cieśla Piotr
23. Sieradzka Katarzyna
24. Bartoszyński Michał
25. Barański Maciej
26. Skorecki Aleksander
27. Stefańska Monika
28. Kurzyna Przemysław
29. Krause Rafał
30. Styczyński Dominik
31. Baranowska Joanna
32. Mielcarz Aleksandra art. 25 ust. 2 pkt. 2
33. Tymoszczuk Maciej
34. Jabłoński Zbigniew
35. Opioła Rafał art. 25 ust. 2 pkt. 4
36. Głowacki Szymon
37. Cieciórska Jolanta
38. Głowacka Dagmara
39. Kabziński Marcin Jacek
40. Czajkowski Maciej
41. Zajchowska Anna
42. Niemczewska Paulina
43. Szafryna Malwina Maria art. 25 ust. 2 pkt. 5
44. Fos Agnieszka
45. Maciejewska Justyna
46. Misiak Łukasz
47. Traczyk Lucyna
48. Jankowski Paweł