Home

Bydgoszcz, dnia 22 lipca 2022 roku

W zwiazku z rozwiązaniem umowy o wykonywanie czynności lekarza sądowego z Panią Ewą Jańczak-Biegańską, zgodnie z art. 7 ust. 3 i 5 oraz art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. nr 123, poz. 849 z późn. zmianami), w załączeniu przesyłam:

Pismo Prezesa Sądu - załączniki

 

 

 

Bydgoszcz, dnia 30 czerwca 2022 roku

 

W związku z rozwiązaniem umowy o wykonywanie czynności lekarza  sądowego Aleksandrem Kmiećkowiekiem, zgodnie z art. 7 ust. 3 i 5 oraz art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. nr 123, poz. 849 z późn. zmianami), w załączniu przesyłam:

Pismo Prezesa Sądu - załącznik.

 

 

 

 

Bydgoszcz, dnia 07 marca 2022 roku

 

W związku z rozwiązaniem umowy o wykonywanie czynności lekarza  sądowego Radzisławem Pankiem, zgodnie z art. 7 ust. 3 i 5 oraz art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. nr 123, poz. 849 z późn. zmianami), w załączniu przesyłam:

- Wykaz lekarzy sądowych z okręgu Sądu Okregowego w Bydgoszczy,

- Informacje o miejscach, dniach i godzinach przyjęć lekarzt sądowych

do wiadomości i wykorzystania.

 

Pismo Prezesa Sądu - załącznik.