Zgromadzenia

ZGROMADZENIE WYBORCZE 2024
2024-06-25

Z protokołu …..

Okręgowej Komisji Wyborczej  w Bydgoszczy

z dnia 24 czerwca 2024 r.

Okręgowa Komisja Wyborcza w Bydgoszczy  działając na podstawie § 24 Uchwały Nr 10/2010 Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzenia wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania stanowiącej Załącznik do Uchwały Nr 885/XI/2023 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 lutego 2023 r. sporządziła:

1.      listy wybranych Delegatów:

·         z Rejonu I Piła ( zał. nr 1 do protokołu)

·         z  Rejonu II Bydgoszcz ( zał. nr 2 do protokołu)

i publikuje powyższe na stronie internetowej Izby.

 

Załącznik nr 1 do protokołu.

Załącznik nr 2 do protokołu.

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 1-18.03.24 Rady OIRP w Bydgoszczy w sprawie wyborów – załącznik.

Zebrania Rejonowe I i II Rejon Terminy – załącznik.

Zgłoszenie kandydata w wyborach delegatów 2024 – załącznik.

Uchwała Nr 5 Zgromadzenie Delegatów podział terenu Izby na rejony – załącznik.

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by