Aktualności

Strona 1 z 20  > >>

„Nowelizacja kpc”

05.09.2016 r., w godzinach 11:00 – 15:30
CWZS Zawisza w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163
Liczba punktów szkoleniowych: 10
Wykładowca: SSO Tomasz Chojnacki

Szkolenie adresowane jest do radców prawnych i jest realizacją obowiązku wynikającego z przepisu art. 41 pkt 4 ustawy o radcach prawnych z dn. 6 lipca 1982 r. (z późn. zmianami) i Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (załącznik do uchwały Nr 103/IX/2015 KRRP z dnia 11.12.2015 r. - z póżn. zm.).

Informacje o szkoleniach:
tel. 52/584 – 06 – 87

Serdecznie zapraszamy
Elżbieta Manicka
Przewodnicząca Komisji ds. SzkoleńUWAGA SZKOLENIE!
(czytaj więcej)


Okręgowa Izba Radców Prawnych w Bydgoszczy zdecydowała połączyć w tym roku  uroczystość złożenia ślubowania przez osoby, które zdały w tym roku egzamin radcowski z obchodami Dnia Radcy Prawnego.

W dniu 2 lipca 2016r. w Hotelu Pod Orłem, odbyła się najpierw uroczystość złożenia ślubowania przez 45 osób, które z wynikiem pozytywnym zdały tegoroczny egzamin  radcowski, uzyskując tym samym prawo wykonywania zawodu radcy prawnego.

Na ślubowanie przybyli wraz z patronami, rodzinami i przyjaciółmi. W uroczystości udział wzięli także zaproszeni goście, w tym mec. Zbigniew Pawlak - Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych, a także przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, administracji publicznej i środowisk akademickich.

Uczestników uroczystości przywitał mec. Michał Rościszewski - Dziekan Okręgowej  Izby  Radców w Prawnych w Bydgoszczy.

Od dnia ślubowania młodzi adepci będą mogli wykonywać zawód radcy prawnego, będący zawodem zaufania publicznego, którego misją jest udzielanie pomocy prawnej osobom jej potrzebującym.

W trakcie uroczystości wręczono wyróżnienia i upominki osobom, które osiągnęły najlepsze wyniki na aplikacji i podczas egzaminu zawodowego. Osobą, która uzyskała najwyższą średnią z aplikacji
i najwyższy wynik z egzaminu radcowskiego była mec. Danuta Kowalska.

Sponsorami upominków byli: Wydawnictwo C.H. Beck i Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Uroczystość ślubowania połączona została w tym roku z obchodami Dnia Radcy Prawnego.

Po ślubowaniu, radcowie wraz z rodzinami i przyjaciółmi brali udział w zabawie zorganizowanej z okazji tego święta w Karczmie Kumerówka.

radca prawny Iwona Dorna

Rzecznik Prasowy OIRP w Bydgoszczy

(czytaj więcej)

Rada OIRP w Bydgoszczy uprzejmie zawiadamia, że organizuje Konferencję Szkoleniową dla radców prawnych do udziału w której ma zaszczyt zaprosić Koleżanki i Kolegów.

Data i miejsce: 29.09.-01.10.2016 r.

Hotel Primavera Jastrzębia Góra

ul. Rozewska 40 84-104 Władysławowo

Program szkolenia:

29.09.2016 r., godz. 15:00 – 18:00 (6 punktów szkoleniowych)

„Rzeczywistość vs. interpretacja. Czego nie widać podczas mediacji.”

Agnieszka Bochowicz – mediator sądowy

30.09.2016 r., godz. 09:30 – 14:00 (10 punktów szkoleniowych)

„Nowelizacja kpc”

SSO Tomasz Chojnacki

 

Koszt szkolenia

350 zł za osobę płatne do dnia 3 sierpnia 2016 roku na konto OIRP w Bydgoszczy.

Uczestnicy zapewniają we własnym zakresie dojazd na konferencję szkoleniową.

Istnieje możliwość wynajęcia autokaru przez organizatora szkolenia pod warunkiem zgromadzenia odpowiedniej ilości zainteresowanych, za dodatkową opłatą.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie do dnia 3 sierpnia 2016 roku załączonej deklaracji uczestnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty na adres OIRP w Bydgoszczy, za pośrednictwem faksu: 52/584-06-87; poczty elektronicznej: aplikacjaiszkolenia@oirp.bydgoszcz.pl lub listownie.

Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona do 100 osób, stąd zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania limitu miejsc, nie później jednak niż do dnia 3 sierpnia 2016 roku.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje data uiszczenia opłaty.

Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie przekazywane będą do dnia 31 sierpnia 2016 roku na wskazany przez Państwa adres mailowy.

Elżbieta Manicka

Przewodnicząca Komisji ds. Szkoleń

Deklaracja uczestnictwa (format .DOC)
(czytaj więcej)

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji „Tax Treaties Application and Recent Developments in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia”, organizowanej przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Fundację Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych.

Konferencja odbędzie się 14 października 2016 r. w Sali 1.26 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ (Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12, II piętro)

W załączniku przesyłamy formularz zgłoszeniowy oraz program konferencji.

łączę wyrazy szacunku,

Maciej Pikuła

CDiSP UŁ

Zaproszenie (format .PDF)

Agenda (format .PDF)

Formularz (format .DOC)

(czytaj więcej)Praca

OFERTA: WSPÓŁPRACA Z APLIKANTEM RADCOWSKIM – Kancelaria w Toruniu

Kancelaria Radców Prawnych Kus & Mikołajczyk z siedzibą w Toruniu, podejmie współpracę z aplikantem radcowskim I lub II roku.

(czytaj więcej)

Zobacz wszystkie


Absolwent Prawa Uniwersytetu Gdańskiego z doświadczeniem w zarządzaniu nieruchomościami i znajomością problematyki najmu lokali komercyjnych, aktualnie w trakcie drugiego roku aplikacji radcowskiej poszukuje pracy w kancelarii radcy prawnego lub dziale prawnym.
Kontakt: tel. 606 454 175 mail: bartoszdalak@gmail.com
(czytaj więcej)

Zobacz wszystkie