Aktualności

Strona 1 z 22  > >>

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy zaprasza radców prawnych i aplikantów radcowskich do udziału w kolejnej edycji Tygodnia Konstytucyjnego, która odbędzie się w dniach 17-23 października 2016 roku. Tydzień Konstytucyjny ma zasięg ogólnopolski i odbywa się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Nadzór merytoryczny nad wydarzeniem objęła Prof. Ewa Łętowska.

W pierwszej edycji Tygodnia Konstytucyjnego, która odbyła się w dniach 28 maja – 4 czerwca 2016 roku wzięło udział 215 szkół i 270 prawników w całej Polsce. W lekcjach dotyczących Konstytucji uczestniczyło 12 800 uczniów.

Celem projektu jest zwrócenie uwagi na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji i działalności Trybunału Konstytucyjnego. Organizatorom zależy na tym, aby w przystępny i interesujący sposób pokazać, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas. W ramach Tygodnia Konstytucyjnego promowane będzie wśród młodych ludzi świadome obywatelstwo i motywacja do większego zainteresowania sprawami publicznymi.

Prawnicy, którzy wezmą udział w akcji, będą pracowali w oparciu o przygotowany scenariusz zajęć. Pakiet dla prawnika będzie składał się z zagadnień merytorycznych oraz metodyki pracy.

Termin zgłoszeń upływa dnia 4 października 2016 roku.  Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem:http://bit.ly/2ci6up7, a także na stronie: www.stowarzyszenieholda.pl w zakładce "projekty". Dodatkowe pytania można kierować bezpośrednio do adw. Sylwii Gregorczyk-Abram na adres:stowarzyszenie@stowarzyszenieholda.pl

(czytaj więcej)

Wyniki egzaminu wstępnego na aplikację radcowską, który odbył się w dniu 24 września 2016 roku w Bydgoszczy.

 

Nr kodu

Ilość punktów uzyskanych z testu

047

90

089

120

068

99

046

95

067

89

004

98

035

63

065

97

054

104

083

89

021

103

024

105

084

91

041

84

007

108

012

91

072

120

044

112

063

85

086

91

025

96

071

76

Nr kodu

Ilość punktów uzyskanych z testu

066

79

037

98

081

79

043

70

053

102

014

109

003

82

036

133

028

109

073

74

048

81

049

95

022

120

077

95

061

105

075

94

050

100

019

93

064

124

020

89

040

122

023

81

Nr kodu

Ilość punktów uzyskanych z testu

034

111

005

91

026

96

011

84

056

91

031

103

090

92

032

92

074

87

058

98

001

72

055

92

033

94

078

85

 

008

86

051

110

027

68

062

109

038

111

079

79

070

66

013

92

045

99

Nr kodu

Ilość punktów uzyskanych z testu

009

100

010

77

060

83

042

99

085

100

029

68

059

70

018

80

076

97

052

116

080

106

039

91

017

109

030

97

057

99

016

90

082

93

006

87

087

94

069

89

 

(czytaj więcej)

Zgodnie z prośbą Naczelnej Rady Adwokackiej  przekazujemy zaproszenie na konferencję organizowaną przez Komisję Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej,

pt.: Adwokatura w obronie praw człowieka, która odbędzie się 15 października 2016 rok w Centrum Konferencyjnym Zielna (wejście od ulicy Bagno, budynek C, 5 piętro, Sala Warszawa-Berlin).

Organizatorzy proszę o potwierdzenie udziału w konferencji do 10 października 2016r., wyłącznie elektronicznie na adres dzial.osobowy@nra.pl wraz z adresem korespondencyjnym i wskazaniem wykonywanego zawodu (np.: adwokat, radca prawny, aplikant lub osoba zainteresowana tematyką konferencji), celem późniejszego kolportażu dokumentów potwierdzających uczestnictwo w konferencji (świadectwa dla adwokatów i radców prawnych, certyfikaty dla pozostałych uczestników) i zaznaczają, iż nie ma innej możliwości rejestracji w tym wydarzeniu.

Udział w konferencji zapewnia adwokatom i radcom prawnym 4 punktów z zakresu doskonalenia zawodowego.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia list zgłoszeń przed upływem podanego terminu.

Zaproszenie (format .PDF)
(czytaj więcej)

„Nowelizacja ustawy -  Prawo zamówień publicznych

26.10.2016 r., w godzinach 10:00 – 15:00

CWZS Zawisza w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163

Liczba punktów szkoleniowych: 10

Wykładowca: Andrzej Łukaszewicz – specjalizacja: zamówienia publiczne      partnerstwo publiczno-prywatne

Szkolenie adresowane jest do radców  prawnych i jest realizacją obowiązku wynikającego z przepisu art. 41 pkt 4 ustawy o radcach prawnych z dn. 6 lipca 1982 r. (z późn. zmianami) i Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku  (załącznik do uchwały Nr 103/IX/2015 KRRP z dnia 11.12.2015 r. - z póżn. zm.).

Informacje o szkoleniach:
tel. 52/584 – 06 – 87

Serdecznie zapraszamy

Elżbieta Manicka
Przewodnicząca Komisji ds. Szkoleń

(czytaj więcej)

1/ Zostań mediatorem- szkolenie podstawowe z mediacji

Termin szkolenia: 30 wrzesień, 1, 7,8,14,15 październik  2016r. piątki od godź. 13.00- 19.00, soboty, niedziele od 9.00-16.00

Czas trwania: 40 godzin zegarowych, grupy 12 osobowe

Miejsce szkolenia: siedziba Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, Gdańska 68/7, 85-021 Bydgoszcz, III p.

Koszt: 1000 zł. brutto, zgłoszenia należy składać do dnia 23.09.2016r.

 

2/ Praktyka mediatora w sporach rodzinnych

Termin szkolenia: 23 do 25 wrzesień 2016r. piątki od godz. 13.00- 19.00, soboty, niedziele 9.00-16.00

Czas trwania: 20 godzin zegarowych, grupy ok. 20 osobowe

Miejsce szkolenia: siedziba Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, Gdańska 68/7, 85-021 Bydgoszcz, III p.

Koszt: 650 zł. brutto , zgłoszenie wraz z wpłatą do dnia 16.09.2016r

Szczegóły na www.om.oirp.bydgoszcz.pl

Zapraszam serdecznie

B.Podraska

Kierownik Ośrodka Mediacji przy OIRP w Bydgoszczy

Kierownik Ośrodka Mediacji

Przy OIPR w Bydgoszczy

www.om.oirp.bydgoszcz.pl

tel.602494335

(czytaj więcej)Praca

W związku z rozwojem Protektorzy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poszukujemy kandydatów na stanowisko Prawnika Oddziału w całym kraju.

Słupsk

Gdańsk

Włocławek

Bydgoszcz

Elbląg

Toruń

Piła

(czytaj więcej)

Zobacz wszystkie


Absolwent Prawa Uniwersytetu Gdańskiego z doświadczeniem w zarządzaniu nieruchomościami i znajomością problematyki najmu lokali komercyjnych, aktualnie w trakcie drugiego roku aplikacji radcowskiej poszukuje pracy w kancelarii radcy prawnego lub dziale prawnym.
Kontakt: tel. 606 454 175 mail: bartoszdalak@gmail.com
(czytaj więcej)

Zobacz wszystkie