Komunikaty

Apel 2021
2021-04-30

Koleżanki i Koledzy Radcowie Prawni

Seniorzy!

Przekazuję informację otrzymaną od Pana Michała Korwek Wiceprezesa KRRP  i uprzejmie proszę o zapoznanie się z tym materiałem.

Jednocześnie chciałbym życzyć Państwu zdrowia i nieustającego optymizmu mimo, że  czasy w jakich przyszło nam żyć,  są trudne,  często brakuje nam spotkań z rodziną czy przyjaciółmi, przebywamy w odosobnieniu, samoizolacji,  ale żyjmy nadzieją, że to się zmieni i znowu będziemy mogli się cieszyć spacerami, słońcem i obecnością bliskich.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Dziekan

Michał Rościszewski

 

Szanowni Państwo

W ostatnim czasie możemy zaobserwować nasilenie niepokojących działań oszustów, którzy wykorzystują dobroć, łatwowierność i ufność zwłaszcza starszych ludzi. Musimy zapobiegać tego rodzaju przestępczości, zachować czujność i rozwagę.

Dlatego też przesyłamy Państwu informację jaka została opracowana w ramach akcji „Stop Manipulacji – Nie daj się oszukać” przez Stowarzyszenie MANKO, która wyczerpująco omawia temat zagrożeń i niebezpieczeństw, na które są narażeni szczególnie seniorzy – zwłaszcza teraz, w tym niełatwym dla nas wszystkich czasie.

W związku z powyższym, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie treści z załącznika wśród radców prawnych seniorów za pośrednictwem Państwa wewnętrznych środków komunikacji, uwzględniając źródło tj.: https://glosseniora.pl/stop-manipulacji/.

Będę zobowiązany za przekazanie powyższego adresatom pisma.

Z wyrazami szacunku

Michał Korwek

Wiceprezes KRRP

 

Załącznik 1

Załącznik 2


copyright 2023 polityka prywatności RODO created by