Aktualności

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy, Radcowie Prawni i Aplikanci,

Zarząd Fundacji Radców Prawnych uprzejmie informuje, że od dnia 15 lutego tego roku podatnicy uzyskali możliwość wypełniania PIT-37 czyli podatkowego rozliczenia rocznego uzyskanych dochodów od osób fizycznych.

W związku z powyższym uprzejmie przypominamy, że istnieje możliwość przekazywania i wsparcia Fundacji, od tego roku kwotą 1,5 % podatku dochodowego, w rozliczeniu rocznym PIT za rok podatkowy 2022. Należy wówczas w odpowiednim miejscu w formularzu PIT składanym drogą tradycyjną lub elektroniczną (e-PIT) wpisać nazwę fundacji (Fundacja Radców Prawnych) i jej nr KRS 0000230474.

Co roku ten odpis staje się coraz większy. To dla naszej Fundacji ważne i niezbędne wsparcie, umożliwiające realizację założonych celów statutowych.

Jak zawsze również przy każdej okazji kontaktu z Państwem uprzejmie przypominamy, iż celem Fundacji jest niesienie pomocy na rzecz osób środowiska prawniczego, naszych Koleżanek i Kolegów radców prawnych, osób starszych, schorowanych, niepełnosprawnych i potrzebujących, którzy pozostają w niedostatku lub w trudnej sytuacji życiowej. Fundacja posiada status pożytku publicznego, co również zobowiązuje do podejmowania przez nią dalszych i szerszych działań na rzecz potrzebującej jej wsparcia społeczności.

 

 

Drogie Koleżanki i Koledzy!

W imieniu Fundacji Radców Prawnych naszej Izby, dochowując naszych corocznych zobowiązań i szczytnej tradycji, w związku z wejściem w okres przedświąteczny, jak co roku, organizujemy Akcję Świątecznej Paczki. Wyrażamy nadzieję, iż jak to było w latach minionych, także i w tym roku nie pozostaniecie obojętni Drogie Koleżanki i Koledzy i okażecie swoje serca oraz zrozumienie, w tym szczególnym okresie dla naszych podopiecznych, potrzebujących naszego wsparcia.

Rokrocznie jesteśmy wspierani finansowo z Waszych darowizn w tym okresie. Wasze wsparcie jest niezmiernie ważne i przynosi Nam wszystkim wiele radości i satysfakcji. Prosimy zatem i w tym roku o pomoc, sami najpierw jako członkowie jej władz udzielając naszej Fundacji wsparcia i charytatywnego zaangażowania osobistego.

Akcję przygotowania paczek już rozpoczęliśmy i organizujemy zakupy, transport i dotarcie do potrzebujących. Prosimy o zrozumienie naszych szczytnych działań i zapewniamy, że dla Fundacji liczy się i ważna jest każda, nawet najdrobniejsza wpłata, która trafi na dobroczynny cel, jaki nam przed Świętami Bożego Narodzenia, jak i w innym czasie przyświeca.

Nie potrafimy na piśmie oddać jakie emocje towarzyszą naszym podopiecznym, kiedy wspieramy ich przed tak ważnymi dla wszystkich Świętami.

Bądźmy w tym czasie zjednoczeni z osobami potrzebującymi, a dobro czynione dla innych do Nas powróci.

Uprzejmie informujemy, że wpłat można dokonywać na nowe konto bankowe Fundacji o nr: 25 1160 2202 0000 0005 5093 7850 (MILLENNIUM BANK S.A.) lub bezpośrednio w naszej Izbie u Pani księgowej – Elżbiety Matuszczak.

Jak zawsze również uprzejmie przypominamy, iż celem Fundacji jest niesienie pomocy na rzecz osób środowiska prawniczego, naszych Koleżanek i Kolegów radców prawnych, osób starszych, schorowanych, niepełnosprawnych i potrzebujących, którzy pozostają w niedostatku lub w trudnej sytuacji życiowej. Fundacja posiada status pożytku publicznego, co również zobowiązuje do podejmowania przez nią dalszych i szerszych działań na rzecz potrzebującej jej wsparcia społeczności.

Przy okazji tego zawiadomienia Zarząd Fundacji Radców Prawnych uprzejmie przypomina, że istnieje także możliwość przekazywania Fundacji 1 % podatku dochodowego w rozliczeniu rocznym PIT za rok podatkowy 2022. Należy wówczas w odpowiednim miejscu w formularzu PIT składanym drogą tradycyjną lub elektroniczną (e-PIT) wpisać nazwę fundacji i nr KRS 0000230474.

Jednocześnie w tym miejscu serdecznie dziękujemy wszystkim Koleżankom i Kolegom za wpłaty 1 % podatku dokonane z rozliczeń PIT za rok 2021. Co roku ten odpis staje się coraz większy. To dla naszej Fundacji ważne i niezbędne wsparcie.

Zatem oczekujemy od Państwa wsparcia w każdej dowolnie wybranej wyżej przedstawionej formie, za co już z góry serdecznie i z całego serca dziękujemy.

Pamiętaj, że Ty też możesz kiedyś potrzebować naszej pomocy!

Z poważaniem
Zarząd Fundacji

 

Szanowni Państwo!

Zarząd Fundacji Radców Prawnych naszej Izby, serdecznie dziękuje i życzy Szczęśliwego Nowego Roku wszystkim Darczyńcom i osobom bezinteresownie pomagającym w pracach Fundacji oraz tym, którzy ciepło myślą o działaniach naszej Fundacji i wspierają nas choćby duchowo.

Pragniemy poinformować, iż zakończyliśmy kolejną już Akcję Świątecznej Paczki, oraz podkreślić że bez niektórych osób wspomagających organizację tej Akcję nie dali byśmy rady.

W szczególności w tym miejscu chcieliśmy podziękować oczywiście wszystkim darczyńcom, którzy dokonują wpłat darowizn na rzecz Fundacji. Dziękujemy Wam za waszą hojność i gorące serca oraz pamięć o ludziach, których wspieramy naszych koleżankach i kolegów w potrzebie.

Pragniemy podziękować również osobom wspomagającym zorganizowanie i dostarczenie paczek, a są to: kol. Aleksandra Jarząbek, kol. Tomasz Kiełbasiński, Pani Alicja Kocon i Pan Krzysztof Kobus.

Bez ich pomocy ciężko byłoby nam wszystko ogarnąć i dopiąć na czas.

Pamiętajcie Drogie Koleżanki i Koledzy, że na Akcji Świąteczna Paczka nasze działania się nie kończą. Dlatego apelujemy o dalsze wsparcie finansowe działań Fundacji Radców Prawnych. Prosimy o zrozumienie naszych szczytnych działań i zapewniamy, że dla Fundacji liczy się i ważna jest każda, nawet najdrobniejsza wpłata.

Uprzejmie przypominamy, że wpłat darowizn można dokonywać na konto Fundacji o nr: 58 1140 2017 0000 4802 0443 8032 (mBank S.A.) lub bezpośrednio w naszej Izbie u Pani księgowej – Elżbiety Matuszczak.

Przypominamy o możliwości przekazywania Fundacji 1 % podatku dochodowego w rozliczeniu rocznym PIT za rok podatkowy 2018. Należy wówczas w odpowiednim miejscu w PIT wpisać nazwę: Fundacja Radców Prawnych w Bydgoszczy i jej nr KRS tj. 0000230474.

Z góry już w tym miejscu z całego serca dziękujemy za Państwa wsparcie i pamięć o Fundacji.

Z poważaniem
Zarząd Fundacji

 

   

 

Drogie Koleżanki i Koledzy!

W imieniu Fundacji Radców Prawnych naszej Izby, w związku z wielkimi krokami zbliżającego się okresu przedświątecznego oraz Świętami Bożego Narodzenia, jak co roku, co stało się już naszą tradycją, organizujemy Akcję Świątecznej Paczki. Mamy nadzieję, iż jak to było w latach minionych, także i w tym roku nie pozostaniecie obojętni Drogie Koleżanki i Koledzy, i okażecie swoje serca oraz zrozumienie w tym szczególnym okresie dla naszych podopiecznych, potrzebujących naszego wsparcia.

Rokrocznie jesteśmy wspierani finansowo z Waszych darowizn w tym okresie. Wasze wsparcie przynosi chlubę zarówno Wam, jak i naszej Fundacji. Prosimy zatem i w tym roku o pomoc, sami najpierw jako członkowie jej władz udzielając naszej Fundacji wsparcia i charytatywnego zaangażowania osobistego.

Akcję przygotowania paczek chcielibyśmy zamknąć do dnia 10 grudnia br., gdyż musimy mieć jeszcze czas na ich rozwiezienie i spotkanie z naszymi podopiecznymi Koleżankami i Kolegami, którym będą one przekazane.

Już z góry zapowiadamy, iż w tej sprawie Zarząd Fundacji będzie raz jeszcze ponownie apelował do Koleżanek i Kolegów o wsparcie finansowe działań Fundacji. Prosimy o zrozumienie naszych szczytnych działań i zapewniamy, że dla Fundacji liczy się i ważna jest każda, nawet najdrobniejsza wpłata.

Uprzejmie informujemy, że wpłat można dokonywać na konto Fundacji o nr: 58 1140 2017 0000 4802 0443 8032 (mBank S.A.) lub bezpośrednio w naszej Izbie u Pani księgowej – Elżbiety Matuszczak.

Uprzejmie także przypominamy, iż celem Fundacji jest niesienie pomocy na rzecz osób środowiska prawniczego, naszych Koleżanek i Kolegów radców prawnych, osób starszych, schorowanych, niepełnosprawnych i potrzebujących, którzy pozostają w niedostatku lub w trudnej sytuacji życiowej. Fundacja posiada status pożytku publicznego, co również zobowiązuje do podejmowania przez nią dalszych i szerszych działań na rzecz potrzebującej jej wsparcia społeczności.

Przy okazji tego zawiadomienia Zarząd Fundacji uprzejmie przypomina, że istnieje także możliwość przekazywania Fundacji 1 % podatku dochodowego w rozliczeniu rocznym PIT za rok podatkowy 2018. Należy wówczas w odpowiednim miejscu w PIT wpisać nazwę fundacji i nr KRS tj. 0000230474.

Jednocześnie serdecznie dziękujemy wszystkim Koleżankom i Kolegom za wpłaty 1 % podatku dokonane z rozliczeń PIT za rok 2017. To dla naszej Fundacji ważne i niezbędne wsparcie.

Zatem oczekujemy od WAS wsparcia w każdej dowolnie wybranej wyżej przedstawionej formie, za co już z góry serdecznie i z całego serca dziękujemy.

Pamiętaj, że Ty też możesz kiedyś potrzebować naszej pomocy!

Z poważaniem
Zarząd Fundacji

 

 

Apel Fundacji Radców Prawnych

Drogie Koleżanki i Koledzy!

W imieniu Fundacji Radców Prawnych naszej Izby, w związku z wielkimi krokami zbliżającego się okresu przedświątecznego oraz Świętami Bożego Narodzenia, jak co roku, co stało się już naszą tradycją, organizujemy Akcję Świątecznej Paczki. Mamy nadzieję, iż jak to było w latach minionych, także i w tym roku nie pozostaniecie obojętni Drogie Koleżanki i Koledzy, i okażecie serce oraz zrozumienie w tym szczególnym okresie dla naszych podopiecznych, potrzebujących naszego wsparcia.

Rokrocznie jesteśmy wsparli finansowo z Państwa darowizn. Państwa wsparcie przynosi chlubę Państwu i naszej Fundacji. Prosimy i w tym roku więc o pomoc, sami najpierw jako jej członkowie udzielając Fundacji wsparcia i charytatywnego zaangażowania osobistego.

Akcję przygotowania paczek chcielibyśmy zamknąć do dnia 10 grudnia, gdyż musimy mieć jeszcze czas na ich rozwiezienie i spotkanie z naszymi podopiecznymi Koleżankami i Kolegami, dla których będą one przeznaczone.

Już z góry zapowiadamy, iż w tej sprawie Zarząd będzie raz jeszcze ponownie apelował do Koleżanek i Kolegów o wsparcie fundacji. Prosimy o zrozumienie naszych szczytnych działań i zapewniamy, iż liczy się i ważna jest każda, nawet najdrobniejsza wpłata.

Uprzejmie informujemy, że wpłat można dokonywać na konto Fundacji: 58 1140 2017 0000 4802 0443 8032 (mBank S.A.) lub bezpośrednio w naszej Izbie u pani księgowej Elżbiety Matuszczak.

Uprzejmie przypominamy, iż celem Fundacji jest niesienie pomocy na rzecz osób środowiska prawniczego, naszych Koleżanek i Kolegów radców prawnych, osób starszych, schorowanych, niepełnosprawnych, którzy pozostają w niedostatku lub w trudnej sytuacji życiowej. Fundacja posiada status pożytku publicznego, co również zobowiązuje do podejmowania przez nią dalszych i szerszych działań na rzecz potrzebującej jej wsparcia społeczności.

Jednocześnie Zarząd Fundacji Radców Prawnych w Bydgoszczy uprzejmie zawiadamia, że od roku 2018 r. istnieje możliwość przekazania Fundacji 1 % z podatku dochodowego w rozliczeniu rocznym PIT za rok podatkowy 2017, co nie było możliwe z przyczyn technicznych w tym roku. Należy wówczas w odpowiednim miejscu w PIT wpisać nazwę fundacji i nr KRS tj. 0000230474.

Z poważaniem
Zarząd Fundacji

 

 

Drogie Koleżanki i Koledzy!

W imieniu Fundacji Radców Prawnych naszej Izby, która na koniec roku 2015 uzyskała status organizacji pożytku publicznego, bardzo prosimy o wsparcie naszych działań.

Uprzejmie przypominamy, iż celem Fundacji jest niesienie pomocy na rzecz osób środowiska prawniczego, naszych Koleżanek i Kolegów radców prawnych, osób starszych, schorowanych, niepełnosprawnych, którzy pozostają w niedostatku lub w trudnej sytuacji życiowej.

Rokrocznie jesteśmy wspierani finansowo z Państwa darowizn, co przynosi chlubę Państwu i naszej Fundacji. Prosimy o kontynuację tych szlachetnych działań.

Jedną z form tego wsparcia może być także przekazanie 1% podatku na rzecz Fundacji jako organizacji pożytku publicznego. Wskazując nr KRS Fundacji w odpowiedniej rubryce rocznego zeznania podatkowego mogą Państwo w znaczący sposób przyczynić się do pozyskania przez fundację dodatkowych środków finansowych na realizację jej zadań.

Numer KRS Fundacji -0000230474

Już z góry zapowiadamy, iż w tej sprawie Zarząd będzie raz jeszcze ponownie apelował do Koleżanek i Kolegów o wsparcie fundacji. Prosimy o zrozumienie naszych szczytnych działań i zapewniamy, iż liczy się i ważna jest każda, nawet najdrobniejsza wpłata.

Uprzejmie informujemy, że wpłat można dokonywać na konto Fundacji:58 1140 2017 0000 4802 0443 8032 (mBank S.A.).

Nadmieniamy, że jak co roku obdarowaliśmy paczkami potrzebujące osoby. W 2016 r. świąteczne paczki otrzymało 29 osób. Pozostajemy w nadziei, że sprawiły one radość obdarowanym.

Z poważaniem
Zarząd Fundacji

 

 

Fundacja Radców Prawnych w Bydgoszczy organizacją pożytku publicznego

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

W imieniu Fundacji Radców Prawnych działającej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy mamy przyjemność poinformować wszystkich Państwa o fakcie uzyskania przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego w drodze wydanego w dniu 27 listopada 2015 r. przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w tym względzie postanowienia.

W związku z tym przesyłamy gorący apel do członków naszej Izby o wsparcie naszej Fundacji poprzez przekazanie na jej rzecz 1% podatku z własnego zeznania podatkowego PIT wskazując numer KRS 0000230474.

Będziemy niezmiernie wdzięczni za Waszą pomoc, która z pewnością przełoży się na radość wszystkich wspomaganych przez nas osób.

Jednocześnie chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować Wam wszystkim za hojne wsparcie finansowe , które kolejny raz pozwoliło uprzyjemnić naszym potrzebującym kolegom i koleżankom Święta .

Dziękujemy za Wasze otwarte serca i życzymy wszystkiego dobrego.

Gorąco pozdrawiamy
Zarząd Fundacji

 

 

Drogie Koleżanki i Koledzy!

W imieniu Fundacji Radców Prawnych naszej Izby uprzejmie przypominamy, iż celem Fundacji jest niesienie pomocy na rzecz osób środowiska prawniczego, naszych Koleżanek i Kolegów radców prawnych, osób starszych, schorowanych, którzy pozostają w niedostatku lub w trudnej sytuacji życiowej. Informujemy jednocześnie, iż w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia kolejny już rok organizujemy Akcję Świątecznej Paczki. Mamy nadzieję, iż jak to było w latach minionych, także i w tym roku nie pozostaniecie obojętni Drogie Koleżanki i Koledzy, i okażecie serce oraz zrozumienie w tym szczególnym okresie dla naszych podopiecznych, potrzebujących naszego wsparcia.

Rokrocznie jesteśmy wsparli finansowo z Państwa darowizn. Prosimy i w tym roku więc o pomoc, sami najpierw jako jej członkowie udzielając Fundacji wsparcia finansowego i charytatywnego zaangażowania osobistego.

Akcję przygotowania paczek chcielibyśmy zamknąć najpóźniej do połowy 6 grudnia, gdyż musimy mieć jeszcze czas na ich rozwiezienie i spotkanie z naszymi podopiecznymi Koleżankami i Kolegami, dla których będą one przeznaczone.

Już z góry zapowiadamy, iż w tej sprawie Zarząd będzie raz jeszcze ponownie apelował do Koleżanek i Kolegów o wsparcie fundacji. Prosimy o zrozumienie naszych szczytnych działań i zapewniamy, iż liczy się i ważna jest każda, nawet najdrobniejsza wpłata.

Uprzejmie informujemy, że wpłat można dokonywać na konto Fundacji: 58 1140 2017 0000 4802 0443 8032 (mBank) lub bezpośrednio w naszej Izbie u pani księgowej Elżbiety Matuszczak.

Z poważaniem
Zarząd Fundacji

 

 

Koleżanki i Koledzy!

Uprzejmie informujemy, że uchwałą Rady Fundacji Radców Prawnych nr 1/26.08.2013 z dnia 26.08.2013r. powołano do składu zarządu Fundacji: Panie Grażynę Onacką i Joannę Siwiak-Starzyńską. Obecny skład Zarząd Fundacji to:

Kol. Grażyna Onacka – Prezes Fundacji

Kol. Joanna Siwiak-Starzyńska – Wiceprezes

Kol. Mikołaj Strzelecki – Sekretarz

Przypominamy, iż celem Fundacji jest niesienie pomocy na rzecz osób środowiska prawniczego, naszych Koleżanek i Kolegów, osób starszych, schorowanych, i nie tylko, które pozostają w niedostatku lub w trudnej sytuacji życiowej. Informujemy jednocześnie, iż w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, a więc czasem niezwykle ważnym w działalności naszej Fundacji, po raz kolejny organizujemy Akcję Świątecznej Paczki oraz wyjść na koncerty świąteczne i noworoczne do bydgoskiej Filharmonii. To już utrwalona tradycja. Mamy nadzieję, iż jak to było w latach ubiegłych, także i w tym roku Koleżanki i Koledzy nie pozostaniecie obojętni, i okażecie serce oraz zrozumienie w tym szczególnym okresie dla naszych podopiecznych, potrzebujących naszego wsparcia. Pamiętajmy, że okazane drugiemu człowiekowi dobro powraca do nas ze zdwojoną siłą. Zapewniamy, iż liczy się każda, nawet najdrobniejsza wpłata !

Już z góry zapowiadamy, iż w tej sprawie Zarząd będzie jeszcze ponownie apelował do Koleżanek i Kolegów o wsparcie działań Fundacji.

Uprzejmie informujemy, że wpłat można dokonywać na skazane poniżej konto Fundacji: 58 1140 2017 0000 4802 0443 8032 (Multibank O/Bydgoszcz) lub bezpośrednio u Pani Księgowej Elżbiety Matuszczak w siedzibie naszej Izby.

Dziękujemy jednocześnie wszystkim za zeszłoroczne, przepiękne wsparcie finansowe. Dziękujemy już naszym stałym darczyńcom i zachęcamy do pomocy nowych ofiarodawców. Ty też możesz kiedyś potrzebować pomocy, a my nie pozostajemy na nią obojętni.

 

 

Drogie Koleżanki i Koledzy!

Zarząd Fundacji Radców Prawnych, w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, zwraca się ponownie o wsparcie rokrocznej organizacji „Akcji Świąteczna Paczka” oraz wyjść na koncerty świąteczne i noworoczne do bydgoskiej Filharmonii dla osób potrzebujących, chorych i Radców Prawnych Seniorów. To już utrwalona tradycja. Mamy nadzieję, iż jak to było w latach ubiegłych, także i w tym roku Koleżanki i Koledzy nie pozostaniecie obojętni, i okażecie serce oraz zrozumienie w tym szczególnym okresie dla naszych podopiecznych, potrzebujących naszego wsparcia. Pamiętajmy, że okazane drugiemu człowiekowi dobro powraca do nas ze zdwojoną siłą. Zapewniamy, iż liczy się każda, nawet najdrobniejsza wpłata, proszę się nie krępować we wpłacaniu małych kwot. Nawet przysłowiowa „złotówka” ma dla nas znaczenie !

Bardzo Dziękujemy tym z Państwa, którzy już dokonali i dokonują wsparcia i apelujemy do tych, którzy jeszcze tego nie uczynili!

Wsparcie działań Fundacji przed tak ważnymi w naszym kraju i narodzie świętami – to bardzo szczytny cel ! Proszę o tym pamiętać. Nie potrafimy Państwu opisać, jak emocjonalne są momenty przekazywania świątecznych paczek przez nas przygotowanych lub dokonywania wsparcia finansowego, jak bardzo doceniana jest ta pomoc przez naszych Podopiecznych.

Uprzejmie informujemy, że wpłat można dokonywać na wskazane konto Fundacji: 58 1140 2017 0000 4802 0443 8032 (Multibank O/Bydgoszcz) lub bezpośrednio u Pani Księgowej Elżbiety Matuszczak w siedzibie naszej Izby.

Jeszcze raz Dziękujemy już naszym stałym darczyńcom i zachęcamy do pomocy nowych ofiarodawców. Ty też możesz kiedyś potrzebować pomocy, a my nie pozostajemy na nią obojętni.

Z poważaniem
Zarząd Fundacji

 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, radcowie prawni i aplikanci!

Uprzejmie informujemy, iż na ostatnim posiedzeniu Zarząd Fundacji Radców Prawnych wytyczył kierunki działań Fundacji na bieżący rok. Chcemy jeszcze bardziej zaangażować się w niesienie pomocy na rzecz potrzebujących osób z naszego środowiska prawniczego. Otrzymujemy bowiem sygnały, że spora liczba naszych Koleżanek i Kolegów, głównie osób starszych, znajduje się w trudnej sytuacji życiowej lub żyje w niedostatku.

W związku z powyższym informujemy, iż zamierzamy objąć stałą pomocą najbardziej potrzebujących. Mamy w naszym gronie osoby starsze, niepełnosprawne, samotne czy mieszkające w domach pomocy społecznej. Z uzyskanych informacji od Komisji ds. Socjalnych OIRP w Bydgoszczy wiemy, iż osoby te potrzebują pomocy w dofinansowaniu do aparatów słuchowych czy wyrobów ortopedycznych oraz do lekarstw. Często też brakuje im tzw. artykułów pierwszej potrzeby.

Jednocześnie, w ramach popularyzacji wypoczynku emerytów i rencistów zamierzamy wspomóc finansowo tegoroczną wycieczkę seniorów do Sopotu, tak aby podczas ich jednodniowego pobytu nad morzem, umilić im ten czas poprzez dofinansowanie do słodkiego poczęstunku. W marcu natomiast zapraszamy radców prawnych, członków klubu Seniora 60 + do Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na koncert, w ramach którego będzie można posłuchać najpiękniejszych arii operowych.

W celu realizacji wszystkich ww. celów zwracamy się do Was, Drogie Koleżanki i Koledzy, Radcowie Prawni i Aplikanci o pomoc. Prosimy, abyście włączyli się Państwo w cykliczną pomoc, poprzez niewielkie, ale regularne wpłaty na konto Fundacji. W ten sposób, będziemy mogli objąć stałą pomocą osoby znajdujące się w trudnym położeniu. Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Fundacji nr 58 1140 2017 0000 4802 0443 8032 (Multibank O/Bydgoszcz) lub gotówką u księgowej w biurze OIRP Bydgoszcz.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za włączanie się w akcję świątecznej paczki. Liczymy jednak na wsparcie i zrozumienie w ramach całego roku!

Z poważaniem
Zarząd Fundacji

 

 

BYŁO ŚWIĄTECZNIE

W dniu 21 grudnia 2012 r., tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, Fundacja Radców Prawnych w Bydgoszczy zaprosiła nasze Koleżanki i Kolegów, radców prawnych z Klubu Seniora 60+ do Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na koncert pt. „Niechaj będzie głośno wszędzie”.

W ramach koncertu seniorzy mogli posłuchać najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek w następującej obsadzie: Kamila Kułakowska – sopran, Janusz Bobiński – trąbka, Janusz Stanecki – waltornia, Paweł Kalicki – puzon oraz Rafał Tworek – fortepian. Atmosfera była wyśmienita! Podczas koncertu prowadząca Anna Merder zaprosiła nas do wspólnego kolędowania. Wszyscy wyszliśmy ze śpiewem na ustach. Była to przepiękna okazja do rozpoczęcia świętowania Bożego Narodzenia. Poniżej przedstawiamy zdjęcia z tego wydarzenia.

Zarząd Fundacji

 

 

 

 

 

PODSUMOWANIE AKCJI ŚWIĄTECZNEJ PACZKI 2012 r.

Fundacja Radców Prawnych w Bydgoszczy podsumowała ubiegłoroczną akcję Świątecznej Paczki. Z przyjemnością informujemy, iż dzięki Państwa ofiarności udało się nam zorganizować 29 paczek dla podopiecznych naszej Fundacji, których wytypowaliśmy wspólnie z Komisją ds. Socjalnych . Z uzyskanych listów i telefonów od obdarowanych wiemy, iż paczki sprawiły im ogromną radość oraz okazały się cenną pomocą i uzupełnieniem wigilijnego stołu. Poniżej przedstawiamy Państwu zdjęcie obrazujące zawartość świątecznej paczki.

 

 

W tym miejscu chcemy również serdecznie podziękować aplikantom z naszej Izby, którzy bezinteresownie włączyli się w pomoc przy dostarczeniu paczek dla podopiecznych, to jest: Pani Michalinie Kubińskiej, Panu Maciejowi Łączkowskiemu oraz Panu Danielowi Rabacha.

Zarząd Fundacji

 

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by