Archiwum OC

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż zgodnie z Umową Generalną zawartą pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a Towarzystwem Ubezpieczeniowym AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. (aktualnie UNIQA TU SA) w dniu 11 grudnia 2019 roku, dotyczącą okresu od 2020 do 2022 roku, ubezpieczeniem obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej objęty jest każdy radca prawny wykonujący zawód. Minimalna suma gwarancyjna wynosi 110 000 EUR na zdarzenie. W pakiecie ubezpieczeń zagwarantowanych w ramach składki członkowskiej mieści się nie tylko obowiązkowe ubezpieczenie OC wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów, ale wiele więcej produktów, w tym ubezpieczenie uzupełniające z sumą gwarancyjną w wysokości 300 000 EUR. Sumy gwarancyjne zostają przeliczone na PLN wg kursu EUR ogłoszonego przez NBP w pierwszym dniu roku, jakiego ubezpieczenie dotyczy, zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.

W celu otrzymania certyfikatów, warunków aktualnej Umowy Generalnej oraz oferty ubezpieczeń dobrowolnych, a także we wszelkich innych sprawach dotyczących ubezpieczeń dla radców prawnych poprosimy o zgłaszanie się do brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o.: e-mail: radcaprawny@willistowerswatson.com oraz pod tel.: 601 319 614.

Ewentualne szkody, które będą likwidowane w ramach zawartej Umowy Generalnej, powinny być zgłaszane za pośrednictwem brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. do Pani Agnieszki Skrzypczak: e-mail: szkody.radcaprawny@willistowerswatson.com oraz pod numerem telefonu 663 366 113. Szkody z poprzedniej Umowy Generalnej, obowiązującej do dnia 31 grudnia 2019 roku, powinny być nadal zgłaszane do Centrum Likwidacji Szkód i Świadczeń PZU SA ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa – Zespół Likwidacji Szkód z Ubezpieczeń OC Zawodowych, tel. 801 102 102 lub (22) 566 55 55, e-mail: ocprof@pzu.pl. W przypadku spraw problematycznych oraz niejednoznacznych, z której polisy należy skorzystać, zapraszamy do kontaktu z Panią Agnieszką Skrzypczak.

Pomimo, iż Umowa Generalna skierowana jest głównie do radców prawnych, to posiada także rozwiązania umożliwiające zawarcie polisy kancelariom prawnym, w których zawód wykonują poza radcami prawnymi, także adwokaci, rzecznicy patentowi czy doradcy podatkowi.

Ponadto informujemy o możliwości zawarcia na korzystnych warunkach ubezpieczeń dobrowolnych, które mogą być zawierane indywidualnie:

1. ubezpieczenie nadwyżkowe odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego,
2. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych w związku z pełnieniem funkcji zleconych,
3. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kancelarii prawnych,
4. ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karno-skarbowej, wraz z klauzulą MDR ,
5. ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem biura i posiadaniem mienia na wyższe sumy gwarancyjne niż dostępna w ramach Umowy Generalnej,
6. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej aplikantów radcowskich,
7. ubezpieczenie mienia kancelarii.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą, którą uzyskają Państwo pod numerem telefonu 601 319 614 bądź pod adresem e-mail: radcaprawny@willistowerswatson.com

Łączę pozdrowienia,

Małgorzata Trybuchowicz
Broker ubezpieczeniowy
WTW
Willis Towers Watson Polska sp. z o.o.
ul. Domaniewska 34a | 02-672 Warszawa | Polska
M +48 722 201 223
E Malgorzata.Trybuchowicz@wtwco.com

 

Szanowni Państwo,

Krajowa Izba Radców Prawnych oraz Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. (WTW) – broker ubezpieczeniowy obsługujący Izbę – przypominają o przyznanych radcom prawnym przez ubezpieczyciela UNIQA zniżkach na ubezpieczenia komunikacyjne (MOTOR) oraz mienia (HOME).

Zniżka w wysokości 20% od składki taryfowej jest przyznawana przy zawieraniu ubezpieczeń wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej UNIQA https://www.uniqa.pl/ po wpisaniu kodów zniżkowych: RPCAR20 – dla ubezpieczeń komunikacyjnych i RPHOME20 – dla ubezpieczenia mienia.

Zniżka nie łączy się z innymi dostępnymi zniżkami.

Więcej: https://bit.ly/3v1IZuR

Łączę pozdrowienia,

Małgorzata Trybuchowicz
Broker ubezpieczeniowy
WTW
Willis Towers Watson Polska sp. z o.o.
ul. Domaniewska 34a | 02-672 Warszawa | Polska
M +48 722 201 223
E Malgorzata.Trybuchowicz@wtwco.com

 

 

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż Umowa Generalna zawarta pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a Towarzystwem Ubezpieczeniowym AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. w dniu 11 grudnia 2019 roku w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego OC radców prawnych obowiązuje nadal na niezmienionych zasadach, przy czym sumy gwarancyjne podane w EUR zostają przeliczone na PLN wg kursu EUR ogłoszonego przez NBP w dniu 4 stycznia 2021r. zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.

W celu otrzymania certyfikatów na 2021 roku, warunków aktualnej Umowy Generalnej, w tym oferty ubezpieczeń dobrowolnych a także we wszelkich innych sprawach dotyczących ubezpieczeń dla radców prawnych poprosimy o zgłaszanie się do brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o.: e-mail: radcaprawny@willistowerswatson.com oraz pod tel.: 22 318 85 38.

Ewentualne szkody, które będą likwidowane w ramach zawartej Umowy Generalnej, powinny być zgłaszane za pośrednictwem brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. do Pana Tomasza Mianowskiego: e-mail: szkody.radcaprawny@willistowerswatson.com oraz pod numerem telefonu 723 330 343. Szkody z poprzedniej Umowy Generalnej powinny być nadal zgłaszane do Centrum Likwidacji Szkód i Świadczeń PZU SA ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa – Zespół Likwidacji Szkód z Ubezpieczeń OC Zawodowych, tel. 801 102 102 lub (22) 566 55 55, e-mail: ocprof@pzu.pl . W przypadku spraw problematycznych oraz niejednoznacznych, z której polisy należy skorzystać, zapraszamy do kontaktu z Panem Tomaszem Mianowskim.

W ramach Umowy Generalnej, obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej objęty jest każdy radca prawny wykonujący zawód oraz zgłoszony do ubezpieczenia przez Okręgową Izbę Radców Prawnych za którego została odprowadzona składka. Składka ubezpieczeniowa pozostaje na niezmienionym poziomie w wysokości 228 zł rocznie (19 zł miesięcznie).

W pakiecie ubezpieczeń zagwarantowanych w ramach składki członkowskiej mieści się nie tylko obowiązkowe ubezpieczenie OC wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów, ale wiele więcej produktów oraz limitów. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą , którą uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 318 85 38 bądź pod adresem e-mail: radcaprawny@willistowerswatson.com

Pomimo, iż Umowa Generalna skierowana jest głównie do radców prawnych, to posiada także rozwiązania umożliwiające zawarcie polisy kancelariom prawnym, w których zawód wykonują poza radcami prawnymi, także adwokaci, rzecznicy patentowi czy doradcy podatkowi.

Ponadto informujemy o możliwości zawarcia na korzystnych warunkach ubezpieczeń dobrowolnych, które mogą być zawierane indywidualnie :

 1. ubezpieczenie nadwyżkowe odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego,
 2. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych w związku z pełnieniem funkcji zleconych,
 3. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kancelarii prawnych,
 4. ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karno-skarbowej, wraz z klauzulą MDR ,
 5. ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem biura i posiadaniem mienia na wyższe sumy gwarancyjne niż dostępna w ramach Umowy Generalnej,
 6. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej aplikantów radcowskich,
 7. ubezpieczenie mienia kancelarii.

Łączę pozdrowienia,

Izabela Gruba
Senior Insurance Broker

Willis Towers Watson Polska sp. z o.o.
ul. Domaniewska 34a | 02-672 Warszawa | Polska

 

T 22 318 81 48

M +48 722 201 223

E Izabela.Gruba@willistowerswatson.com

 

 

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, że 11 grudnia 2019 roku została zawarta, za pośrednictwem brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o., nowa Umowa Generalna pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a Towarzystwem Ubezpieczeniowym AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

W ramach umowy, ubezpieczeniem obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej objęty jest każdy radca prawny wykonujący zawód oraz zgłoszony do ubezpieczenia przez Okręgową Izbę Radców Prawnych. Składka ubezpieczeniowa za ochronę pozostaje na niezmienionym poziomie w wysokości 228 zł (19 zł miesięcznie), przy jednoczesnym wzroście minimalnej sumy gwarancyjnej ze 100 000 EUR do 110 000 EUR na zdarzenie. W pakiecie ubezpieczeń zagwarantowanych w ramach składki członkowskiej mieści się nie tylko obowiązkowe ubezpieczenie OC wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów, ale wiele więcej produktów oraz limitów (wzrost uzupełniającej sumy gwarancyjnej do 300 000 EUR).

Umowa Generalna umożliwia również skorzystanie radcom prawnym oraz kancelariom prawnym z palety dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz innych ubezpieczeń majątkowych.

Ubezpieczenia dobrowolne dostępne w programie to:

 1. Ubezpieczenie nadwyżkowe odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego,
 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych w związku z pełnieniem funkcji zleconych,
 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kancelarii prawnych,
 4. Ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karno-skarbowej, wraz z klauzulą MDR ,
 5. Ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem biura i posiadaniem mienia na wyższe sumy gwarancyjne niż dostępna w ramach Umowy Generalnej,
 6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej aplikantów radcowskich,
 7. Ubezpieczenie mienia kancelarii.
  Nowy program ubezpieczeniowy wchodzi w życie od 1 stycznia 2020 roku.

Informujemy także, że w związku z koniecznością jednoznacznej identyfikacji radców prawnych, jako osób objętych ubezpieczeniem, za pośrednictwem okręgowych izb radców prawnych ubezpieczycielowi oraz brokerowi udostępnione będą dane osobowe radców prawnych w zakresie imienia, nazwiska, numeru wpisu, numeru PESEL oraz adresu korespondencyjnego (w tym e-mail). Dane te zostaną wykorzystane przez ubezpieczyciela wyłącznie w celach związanych z zawartym ubezpieczeniem zaś przez brokera w celu wystawiania certyfikatów i obsługi umowy.

Certyfikat na rok 2020 potwierdzający ubezpieczenie oraz warunki aktualnej Umowy Generalnej, w tym ofertę ubezpieczeń dobrowolnych, otrzymają Państwo zgłaszając się do brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. :

e-mail: radcaprawny@willistowerswatson.com,

tel.: 22 318 85 38

Ewentualne szkody, które będą likwidowane w ramach zawartej Umowy Generalnej, powinny być zgłaszane za pośrednictwem brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. na e-mail: szkody.radcaprawny@willistowerswatson.com oraz pod telefonem 723 330 343.

Szkody z poprzedniej Umowy Generalnej powinny być nadal zgłaszane do Centrum Likwidacji Szkód i Świadczeń PZU SA ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa – Zespół Likwidacji Szkód z Ubezpieczeń OC Zawodowych, tel. 801 102 102 lub (22) 566 55 55, e-mail: ocprof@pzu.pl

Ubezpieczenie obowiązkowe (format .PDF)

Ubezpieczenie dobrowolne (format .PDF)

 

PROGRAM UBEZPIECZEŃ DLA RADCÓW PRAWNYCH

I. Obowiązkowe ubezpieczenie OC radców prawnych w PZU SA w koasekuracji z TUiR Warta SA
Program ubezpieczenia obowiązkowego radców prawnych składa się z dwóch elementów:

 1. OC podstawowe – ubezpieczenie indywidualne
 2. OC dodatkowe – ubezpieczenie grupowe

Oba ubezpieczenia łącznie zapewniają każdemu radcy ochronę na sumę ponad 1,5 mln zł.

1. OC podstawowe:

Stała suma gwarancyjna – 100 tys. euro dla każdego radcy, na każde zdarzenie osobno.

Usługa ochrony prawnej – usługa gwarantuje pokrycie kosztów m. in.: obrony przed sądem, postępowania cywilnego, rzeczoznawców.

Wykluczenie prawa ubezpieczyciela do regresu – również w przypadku szkody wyrządzonej przez pracowników i aplikantów Ubezpieczonego.

2. OC dodatkowe:

Stała suma gwarancyjna – 250 tys. euro dla każdego radcy na wszystkie zdarzenia szkodowe.

Wydłużony czas ochrony – ochrona obejmuje również zdarzenia z 2005 r. oraz warunkowo szkody powstałe do 36 miesięcy po wygaśnięciu polisy.

Pokrycie kosztów obrony przed sądem – dodatkowo do podstawowej sumy gwarancyjnej ale nie więcej niż 125 tys. euro.

Ubezpieczenie pracowników – aplikantów, praktykantów i pracowników ubezpieczonego.

WIĘCEJ >>

II. Nadwyżkowe ubezpieczenie OC radców prawnych i kancelarii w PZU SA w koasekuracji z AXA SA

Ubezpieczenie może być wykupione indywidualnie przez radcę, kancelarię lub spółkę prawników. Jeśli ubezpieczenie wystawione jest na kancelarię, pokrywa także odpowiedzialność zawodową zatrudnionych w niej adwokatów i doradców podatkowych.

Ubezpieczenie dostępne w dwóch wariantach: Act Committed i Claims Made.

1. OC nadwyżkowe Act Committed

Zalety ubezpieczenia:

Szeroki zakres sum gwarancyjnych – od 250 tys. zł do 4 mln zł.

Zgłoszenie szkody – także po wygaśnięciu ubezpieczenia pod warunkiem, że zdarzenie powodujące szkodę zaszło w okresie trwania ubezpieczenia.

Ubezpieczenie podwykonawców – dodatkowo można objąć ochroną szkody wyrządzone przez podwykonawców współpracujących z kancelarią.

Ubezpieczenie dokumentów – dodatkowo można objąć ochroną zniszczenie lub zaginięcie dokumentów.

WIĘCEJ >>

2. OC nadwyżkowe Claims Made

Zalety ubezpieczenia:

Szeroki zakres sum gwarancyjnych – od 1 mln zł do 20 mln zł.

Wydłużony okres ochrony – ochrona obejmuje również czynności zawodowe wykonywane przed zawarciem ubezpieczenia, ale nie wcześniej, niż 1 stycznia 2005 r. oraz warunkowo szkody powstałe do 36 miesięcy po wygaśnięciu ubezpieczenia.

Ochrona pracowników – ubezpieczeniem objęci są również pracownicy, aplikanci i praktykanci kancelarii.

Rozszerzenia – dodatkowo ochroną mogą zostać objęci podwykonawcy oraz dokumenty kancelarii.

WIĘCEJ >>

III. Ubezpieczenia dodatkowe:

Dodatkowo program ubezpieczeń radców zawiera instrumenty umożliwiające rozszerzenie ochrony działalności. Należą do nich:

 1. OC aplikanta
 2. Ubezpieczenie NNW
 3. Ubezpieczenie majątku kancelarii
 4. Ubezpieczenie nadwyżkowe w ramach funkcji zleconych:
  1. syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy
  2. likwidatora, kuratora

WIĘCEJ >>

Sprzedaż i obsługę techniczną wszystkich ubezpieczeń objętych Umową Generalną prowadzi iExpert.pl SA

Szczegółowych informacji udziela:
Milena Dynus
tel.: 22 646 42 42

kom.: 882 102 221
e-mail: milena.dynus@iexpert.pl

www.iexpert.pl

Zgłaszanie szkód

Szkody z zakresu ubezpieczeń likwiduje Centrum Operacyjne Likwidacji Szkód i Świadczeń

PZU SA. Można je zgłaszać dzwoniąc pod numer: 22 308 38 90

Dokumenty do pobrania

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (73,68 kB)

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej (113,32 kB)

Druk zgłoszenia szkody

KOMPLEKSOWA OCHRONA ZAWODU RADCY PRAWNEGO

 

Dlaczego kancelarie radców powinny zawrzeć/mieć dedykowane ubezpieczenie OC?

Każdy radca prawny w ramach członkostwa w KIRP posiada ochronę w ramach obowiązkowego OC zawodowego. Ubezpieczenie to zapewnia wszystkim radcom skuteczną ochronę, jednak obejmuje tylko odpowiedzialność osobistą. Jeśli radca prowadzi kancelarię, to pełną ochronę przed roszczeniami gwarantuje mu tylko nadwyżkowe ubezpieczenie OC kancelarii, spółek i zespołów radców prawnych.

Stabilna podstawa

Każdy członek KIRP w ramach opłacanej składki członkowskiej otrzymuje ochronę wykonywanych czynności zawodowych. Gwarantuje ją obowiązkowe ubezpieczenie OC, które wszystkich radców obejmuje ochroną na tę samą sumę 1.502.725 zł.

Polisa jest skuteczna także wówczas, gdy błąd popełnią aplikanci, praktykanci lub pracownicy zatrudnieni przez radcę na umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło. To istotna zaleta obowiązkowego OC, gdyż szkody powstają często nie tyle w wyniku czynności wykonywanych przez radcę prawnego, ale jego pracowników.

Obowiązkowe OC jest zatem pewnym zabezpieczeniem interesów radców prowadzących kancelarie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub pracujących na tzw. etacie.

Niemniej jednak, gdy radca współpracuje z adwokatem kwestia odpowiedzialności ubezpieczyciela wygląda inaczej. Adwokat z uwagi na formę prowadzonej działalności jest traktowany przez ubezpieczyciela jako podwykonawca, a obowiązkowe OC radcy prawnego nie obejmuje tego typu błędów. By ochrona obejmowała podwykonawców konieczne jest zawarcie OC nadwyżkowego.

Konieczna ochrona dla spółek

Szczególną uwagę na szczelność swojej ochrony powinni jednak zwrócić radcy prowadzący działalność w formie kancelarii, spółek lub zespołów prawnych.

Powszechne jest, że radcowie prowadzą działalność w formie spółki – cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej. Warto w takim przypadku pamiętać, że ubezpieczenie zawarte w składce członkowskiej radcy prawnego nie zabezpiecza przed roszczeniami skierowanymi do spółki.

Większość odmów wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela dotyczy właśnie roszczeń kierowanych do spółek. W sytuacji, gdy umowa na obsługę prawną, doradztwo czy zastępstwo procesowe została zawarta ze spółką, a nie z radcą prawnym, to ewentualne roszczenia kierowane będą wprost do spółki, gdyż to ona, z reguły, odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

Roszczenia wpływające do ubezpieczycieli najczęściej dotyczą: niezłożenia dokumentów w odpowiednim terminie, przedawnienia, niewłaściwej oceny dokumentu, wadliwie sporządzonego wniosku, który skutkuje dla pokrzywdzonego stratą.

Ochrona dla spółek

Konieczność zapewnienia osobnej ochrony dla spółek prawnych nie jest nowością. Problem już dawno został dostrzeżony w KIRP. Dlatego odpowiednie rozwiązania ubezpieczeniowe zostały zawarte w Umowie Generalnej zawartej z PZU SA i Warta SA i AXA SA. Skuteczne zabezpieczenie działalności spółek gwarantuje ubezpieczenie OC nadwyżkowe, które dostępne jest w dwóch wariantach: act committed lub claims made.

Szczególnie ciekawy jest wariant OC claims made, przewiduje nie tylko ochronę na wysokie sumy bez indywidualnej oceny ryzyka, ale obejmuje ochronę czynności wstecznych – ochrona obejmuje czynności wykonywane nawet w 2005 roku. To rozwiązanie stworzone z myślą o radcach i kancelariach, które w przeszłości prowadziły sprawy, które dziś mogą skutkować pojawieniem się roszczenia.

Rozszerzenia ochrony w ramach OC spółki

Niezależnie od zastosowanego wariantu ubezpieczeniem można objąć pracowników, wspólników, współpracujących radców, adwokatów i doradców podatkowych. To ważne bo wiele szkód powstaje w wyniku czynności współpracowników i pracowników spółki lub kancelarii. Zwłaszcza w pierwszym przypadku radca, często ma bardzo ograniczony wpływ na jakość pracy podwykonawców.

Ubezpieczenie przewiduje także możliwość objęcia ochroną dokumentów – ich zniszczenie, uszkodzenie lub zaginięcie. Polisa umożliwia wybór z 13 wariantów sum gwarancyjnych od 250 tys. zł, aż do 20 mln zł, co daje elastyczność przy dopasowaniu poziomu ochrony. Warto też zauważyć, że polisa spełnia wymogi zdefiniowane przez kontrahentów w przetargach.

Dzięki bardzo atrakcyjnym stawkom wynegocjowanym z ubezpieczycielami przez KIRP ubezpieczenie jest dostępne dla zdecydowanej większości kancelarii niezależenie od skali prowadzonej działalności. Szczegóły dotyczące ubezpieczenia można uzyskać kontaktując się z iExpert.pl firmą odpowiedzialną za obsługę Umowy Generalnej.

 

 

Nowości w ubezpieczeniach

Szanowni Państwo
Dziekani Rad
Okręgowych Izb Radców Prawnych
W imieniu Pani Ewy Stompor-Nowickiej Sekretarza Krajowej Rady Radców Prawnych przesyłam informacje, dotyczące nowości w ubezpieczeniach, otrzymane od Agencji Ubezpieczeniowej Time Expert Sp. z o.o.: „Z przyjemnością informujemy, iż od 01 lipca br. uruchomiliśmy dwie nowe funkcjonalności w ramach systemu trasakcyjnego iExpert. Obecnie możliwe jest bezproblemowe skladanie on-line, poza ubezpieczeniami nadwyżkowymi, rownież wniosku o:
– wystawienie certyfikatu ubezpieczenia podstawowego i dodatkowego
– oraz dla prawników zagranicznych – wystawienie promesy objęcia ubezpieczeniem obowiązkowym.
Link do nowych funkcji:
http://www.radcaprawny.iexpert.pl/main
Zapraszamy do korzystania z naszego serwisu, który jest stale rozbudowywany”
Mirosław Bubnowski
Time Expert Sp. z o.o.
z siedzibą ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa
Telefon : +48 22 55 18 317
Fax : +48 22 55 18 365
Z poważaniem
Zuzanna Radzymińska
Krajowa Rada Radców Prawnych
0-22 622-05-88; 622-84-28; 622-84-33 w.101
radzyminska@kirp.pl

 


 

Zgodnie z prośbą Firmy Time Expert Sp. z o.o., prowadzącej ubezpieczenia radców prawnych, zamieszczamy link do systemu transakcyjnego www.IExpert.pl;http://www.radcaprawny.iexpert.pl/main lub http://www.radcaprawny.obowiazkowe.pl/main.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie informacje oraz zapytania należy kierować do Pani

Anny Bieleckiej specjalisty ds. likwidacji szkód Time Expert sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chocimska 14, 00-971 Warszawa t. (0-22) 646 42 42; f. (0-22) 646 42 52
anna.bielecka@iexpert.pl www.IExpert.pl, www.obowiozkowe.pl

 


 

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do ustaleń Dziekanów z Panem Prezesem KRRP M. Bobrowiczem z dnia 25 stycznia 2008 r. podczas obrad Krajowej Rady Radców PRawnych – w załączeniu przekazujemy materiały dotyczące obowiązkowego i nadwyżkowego ubezpieczenia radców prawnych od odpowiedzialnosci cywilnej na rok 2008, sporządzone przez „”Time Expert” Sp. z o.o.

 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej
 2. Informator ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych na rok 2008
 3. Uniwersalny wniosek o zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych

Przedmiotowe materiały są umieszczone także na stronie http://www.progres.waw.pl/programy-ubezpieczeniowe.html
oraz stronie internetowej KRRP.

 

Od stycznia 2008 roku składka na ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych, w związku z wykonywaniem przez nich zawodu radcy prawnego, wynosi 22 zł.

Składki członkowskie i ubezpieczeniowe należy regularnie uiszczać. Radcy prawni winni o wszelkich zmianach związanych z formami wykonywania zawodu radcy prawnego, o przejściu na rentę czy emeryturę, o zaprzestaniu wykonywania zawodu lub zmianie stałego miejsca zamieszkania (dotyczy to także aplikantów radcowskich) niezwłocznie poinformować Izbę. Informacja o zaprzestaniu wykonywania zawodu winna zawierać również wniosek o skreślenie z ubezpieczenia OC w związku z wykonywaniem zawodu radcy prawnego ponieważ, takie zgłoszenie jest podstawą do zaprzestania naliczania składek OC, a naliczenie zmienionych wysokości składek, następuje zgodnie z uchwałą Nr 5/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 25 stycznia 2008 roku od następnego miesiąca po zgłoszeniu.

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by