Opłaty

Uchwała Nr  4/15.01.24

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy

z dnia 15 stycznia 2024 r.

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską w 2024 roku

na  podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2022r., poz. 1166 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 uchwały Nr 43/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów radcowskich z całości albo części opłaty rocznej, odraczania terminu jej płatności oraz rozkładania jej na raty, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy  uchwala co następuje:

 

§ 1.

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2024 należną od aplikanta radcowskiego w wysokości 5.850  zł (pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt  złotych) rozkłada na następujące raty:

 

  1. I rata w wysokości 1.464  zł   płatna do dnia 31 stycznia    2024 r.;
  2. II rata w wysokości 1.462  zł   płatna do dnia 31 marca      2024 r.;
  3. III rata w wysokości 1.462  zł   płatna do dnia 30 czerwca   2024 r.;
  4. IV rata w wysokości    1.462  zł   płatna do dnia 30 września  2024 r.

 

§ 2.

Nieuregulowanie bieżącej raty powoduje, że cała pozostała część opłaty staje się natychmiast wymagalna.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W głosowaniu wzięło udział  13 członków Rady.

Za oddano 13 głosów

 

Uchwałę podjęto  jednogłośnie.

 

Uchwała Nr 33 /09.01.23

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy

z dnia 9 stycznia 2023 r.

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską w 2023 roku

na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2022r., poz. 1166) oraz § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 uchwały Nr 43/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów radcowskich z całości albo części opłaty rocznej, odraczania terminu jej płatności oraz rozkładania jej na raty, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy uchwala co następuje:

§ 1.

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2023 należną od aplikanta radcowskiego w wysokości 5.850 zł (pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) rozkłada na następujące raty:

I rata w wysokości 1.464 zł płatna do dnia 31 stycznia 2023 r.;

II rata w wysokości 1.462 zł płatna do dnia 31 marca 2023 r.;

III rata w wysokości 1.462 zł płatna do dnia 30 czerwca 2023 r.;

IV rata w wysokości 1.462 zł płatna do dnia 30 września 2023 r.

§ 2.

Nieuregulowanie bieżącej raty powoduje, że cała pozostała część opłaty staje się natychmiast wymagalna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W głosowaniu wzięło udział 11 członków Rady.

Za oddano 11 głosów

Uchwałę podjęto jednomyślnie.

 

 

 

Uchwała Nr 42/10.01.22

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy

z dnia 10 stycznia 2022 r.

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską w 2022 roku

na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020r., poz. 75 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 uchwały Nr 43/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów radcowskich z całości albo części opłaty rocznej, odraczania terminu jej płatności oraz rozkładania jej na raty, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy uchwala się co następuje:

 

§ 1.

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2022 należną od aplikanta radcowskiego w wysokości 5.850 zł (pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) rozkłada się na następujące raty:

I rata w wysokości 1.464 zł płatna do dnia 31 stycznia 2022 r.;
II rata w wysokości 1.462 zł płatna do dnia 31 marca 2022 r.;
III rata w wysokości 1.462 zł płatna do dnia 30 czerwca 2022 r.;
IV rata w wysokości 1.462 zł płatna do dnia 30 września 2022 r.

§ 2.

Nieuregulowanie bieżącej raty powoduje, że cała pozostała część opłaty staje się natychmiast wymagalna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W głosowaniu wzięło udział 12 członków Rady.

Za oddano 12 głosów

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by