Wnioski – Wpisy na listę R.Pr. – Archiwum

W SPRAWIE WNIOSKU O WPIS NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH PROWADZONĄ PRZEZ RADĘ OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W BYDGOSZCZY

Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy działając na podstawie § 12 Uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 275/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich
zawiadamia, że do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy w 2020 r. wpłynął wniosek o wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Bydgoszczy, który złożył:
Pan Piotr Jerzy Mierzwa.

W SPRAWIE WNIOSKU O WPIS NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH

PROWADZONĄ PRZEZ RADĘ OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH

W BYDGOSZCZY

Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy działając na podstawie § 12 Uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 9/IX/2013 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich

zawiadamia, że do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy wpłynął wniosek o wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Bydgoszczy złożony przez

 1. Aleksandra Drutel – Jenek
 2. Barbara Przewoźniak
 3. Radosław Nitka
 4. Magdalena Bełza – Rojkowska
 5. Kamila Zaleśkiewicz
 6. Natalia Ciechanowska – Grzecza
 7. Natalia Kamińska
 8. Piotr Łączkowski
 9. Marta Pakmur
 10. Edyta Matusiak
 11. Paulina Szatkowska
 12. Agnieszka Przeworek
 13. Jacek Ciemny
 14. Jagoda Oburota
 15. Michał Terefenko
 16. Maja Włottkowska
 17. Joanna Popielewska
 18. Barbara Pankowska
 19. Magdalena Kowalczyk
 20. Agnieszka Lau – Rzeczewskiej
 21. Kamila Ogińskiej
 22. Kamil Krzysztof Ciesińskiego
 23. Agnieszka Serlikowska
 24. Sylwia Wronka
 25. Katarzyna Piasecka
 26. Patryk Kajtek
 27. Edyta Nowek
 28. Krzysztof Nowek
 29. Karol Czerkawski
 30. Aleksandra Pacewicz
 31. Natalia Sieracka
 32. Natalia Mielczarek
 33. Przemysław Gornowicz
 34. Milena Sarnowska
 35. Piotr Koziński
 36. Anna Wanat
 37. Karolina Narojczyk
 38. Paweł Domański
 39. Kaja Smietana
 40. Mateusz Posłuszny
 41. Anita Małek
 42. Natalia Brzeska
 43. Dominika Loll
 44. Szymon Migała
 45. Bartosz Sołtysiuk
 46. Monika Tyloch
 47. Karolina Adamowicz – Sypniewska
 48. Dawid Meller
 49. Tomasz Grzybowski
 50. Agnieszka Magusiak
 51. Stanisław Bojar
 52. Tomasz Wolszlegier
 53. January Gralik
 54. Magdalena Ratajczyk
 55. Łukasz Bąkowski
 56. Michał Korzuch
 57. Dariusz Szatkowski
 58. Jędrzej Sawerski
 59. Dariusz Szatkowski
 60. Sauter – Kunach Joanna
 61. Kamil Krzemkowski
copyright 2023 polityka prywatności RODO created by